Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Konsernsjef Dag Swanstrøm Finansdirektør Øystein Selen Synnøve Finden ASA 1Q06 presentasjon Folket vil ha Synnøve!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Konsernsjef Dag Swanstrøm Finansdirektør Øystein Selen Synnøve Finden ASA 1Q06 presentasjon Folket vil ha Synnøve!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Konsernsjef Dag Swanstrøm Finansdirektør Øystein Selen Synnøve Finden ASA 1Q06 presentasjon Folket vil ha Synnøve!

2 Sterk organisk vekst og økte markedsandeler

3 Agenda Hovedpunkter Virksomhetsområdene –Meierivirksomheten –Rammebetingelser –Internasjonal virksomhet –Måltidsvirksomheten Nøkkeltall konsern Oppsummering –Utsiktene fremover –Spørsmål

4 Hovedpunkter 1Q06: Synnøve tok utfordringen og har tatt vare på muligheten som oppstod… 1Q06 har gitt svar på den gyldne muligheten som oppstod pga Tine- skandalen i 2005 –Økte markedsandeler for Synnøve –Varig skift i etterspørselen etter Synnøve medførte behov for økt produksjonskapasitet Fantastisk organisk vekst for konsernet –34% vekst for konsernet, dvs. NOK 260,3m i kvartalet (194,5) –40% vekst for meierivirksomheten til NOK 201,7m (143,9) –Økt salg og egenproduksjon har gitt…. Bedret driftsresultat i 1Q06: NOK 5,8m (4,6) –Osteproduksjon i Namsos ble igangkjørt månedsskiftet mars/april –Igangkjøring av ny fabrikk for måltidsvirksomheten i Sverige i februar Resultat før skatt på NOK 32,5m (0,4) –Den Stolte Hane – transaksjon gjennomført –Salgsgevinst på ca 30,3m

5 Kjempeutfordring og gylden mulighet i 2005 har gitt resultater Balansert produksjon og planlagt salg i 2004 Rekordrask løsning og oppbygging av egen kapasitet i 2006 Snu Namsos fra minus til pluss i løpet av 2Q –Ytterligere kapasitet tilgjengelig i Namsos med moderate investeringer

6 Varig skift i etterspørselsnivå; - og i salgsvolum Volumvekst i 1Q06 på 40% for Synnøveost 1Q06 på nivå med 2Q05

7 Meieri - drift Sterk organisk vekst på hele 40% –Bred etterspørselvekst –Økende markedsandeler Driftsresultat på NOK 5,7m –Forbedring drevet av økt salg –Driftsresultatet er belastet med ca NOK 5m for igangkjøring av Namsos Fall i driftsmargin skyldes dyr leieproduksjon, ca NOK 2m i 1Q06

8 Bred etterspørselsvekst Merkevaren Synnøve ble i kvartalet kåret til et av Norges 25 superbrands Forventer at posisjonen vil gi vekst langt over normal markedsvekst

9 Også for brunost er markedsandelen økende Etablert nivå over kjempeløftet i fjor Vellykket redesign Markedet vokser med 0,5% p.a.

10 Synnøve er markedsleder på skivet ost Synnøve er kategoridriveren Synnøve Skivet står for 41% av det totale skivet markedet Norvegia Skivet står for 32% av det totale skivet markedet Nylig innstallert skivet linje gir økt kapasitet utover i 2006

11 Melkekampen - begynnelsen på slutten ? Tilfredsstillende fremdrift mht taksering Ny og riktig melkepris fra 01.01.2007? Etterkontrollen fortsetter i 2006 Akkumulerte avsetninger utgjør NOK 78,6m –Gjelder perioden 01.07.2000 til 1Q06

12 Skjulte verdier i TINE gir for høy råvarepris  NYMO: Ny melkeprisordning dvs. beregning av melkepris baserer seg i hovedsak på bokførte verdier og er således konkurransevridende.  Econ og NBL har beregnet merverdier kun for meierivirksomheten (dvs. både immateriell og fysisk anleggskapital)  Kapitalkostnader i videreforedling undervurderes  iht NBLs ekspertgruppe utgjør dette  NBL´s estimat på NOK 3,8mrd som utgjør ca 40 øre pr liter melk  ECON etter oppdrag fra landbruksdepartementet (LMD)har beregnet tilsvarende tall til ca NOK 1,6 mrd  Dette medfører konkurransevridning  Forventer at taksering vil gi riktig melkepris

13 Forventer 190 mill kr tilbakebetalt Dom i rettsak vedr. råvarepris 1997-2000 gir etter Synnøves mening grunnlag for en utbetaling av anslagsvis NOK 40m –Alle kostnader er utgiftsført –Gjelder melkepris i perioden 97-00 –Dommen er anket av LMD –Ankesak berammet til des 06 –10 år etter første melkefaktura! Avsetninger utgjør NOK 78,6m pr. 31.03.06

14 Internasjonal virksomhet Salg av Parmesanost går som planlagt Produksjon av Synnøve gulost beregnet for salg til grensehandelen er igangsatt Tropicana juice – best i test – distribueres av Synnøve

15 Måltidsvirksomheten - drift Solid vekst i inntekter både i Norge og Sverige

16 Måltidsvirksomheten - Norge Inntekter –Tiltagende vekst gjennom kvartalet Bedret driftsresultat som følge av økte inntekter

17 Måltidsvirksomheten - Sverige –Nye kontrakter vil gi kritisk masse –Omstillingsprosessen i Sverige i henhold til plan. –Den nye fabrikken ble tatt i bruk 6. februar Inkluderer alle flyttekostnader og oppstart av den nye fabrikken. Vesentlig bedret produksjonseffektivitet etter innkjøringsfasen

18 Nye kontrakter gir kritisk masse i Sverige Første uke med riksdekkende leveranser –Vekst på 34% i uke 15 vs uke til tross for at uke 15 var påskeuke Tiltagende vekst i 2006 –Forventer vekst på mer enn 50% på årsbasis Grunnlag for lønnsom drift i løpet av 2Q06 grunnet –Kritisk masse, –Ny fabrikk –Mer rasjonell distribusjon

19 Gjennomført Den Stolte Hane transaksjonen Endelig avtale signert 10. februar Salgsgevinst på ca NOK 30,3m i 1Q06 –Salg av 76% eierandel i DSH Sentral posisjon på rekordtid –Eierandel i Cardinal Foods på 14,2% –Opsjon på å øke til 38,5%, dvs. på nivå med Capman innen 18.12.06 God salgsutvikling for Cardinal Foods

20 Nøkkeltall resultat

21 Nøkkeltall balanse

22 Nøkkeltall kontantstrøm

23 Fremtidsutsikter  God fart i ostesalget inn i 2006  Veksten fortsetter inn i 2Q  Øker kapasiteten på revet i 2Q  Osteproduksjon i Namsos snur minus til pluss  Bedring i Namsos når kapasiteten kommer i gang for fullt i 2Q  Resultatbedring gir grunnlag for økt verdi av Nordic Lunch  Nye kontrakter og nytt anlegg gir grunnlag for lønnsomhet fra 2Q06 i Sverige  Fortsatt positiv utvikling i Norge  Avklaring på rammevilkår i løpet av året?

24 Spørsmål og svar Synnøve tok utfordringen og har tatt vare på muligheten som oppstod…….

25 Vedlegg

26 Volumvekst i 1Q06 på 40% for Synnøveost Kvartalsvis salg av gulost, brunost og andre osteprodukter 2 216 2 292 2 200 3 179 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 1Q Tonn Varig skift i etterspørselsnivå; - og i salgsvolum 2 009 1 820 2 111 2 022 1 897 1 908 3 210 2 5202 523 2Q3Q4Q 1Q06 på nivå med 2Q05


Laste ned ppt "Konsernsjef Dag Swanstrøm Finansdirektør Øystein Selen Synnøve Finden ASA 1Q06 presentasjon Folket vil ha Synnøve!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google