Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SKIFT/TURNUS ENDRINGER KS 01.01.11 SPEKTER01.12.10.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SKIFT/TURNUS ENDRINGER KS 01.01.11 SPEKTER01.12.10."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 SKIFT/TURNUS ENDRINGER KS 01.01.11 SPEKTER01.12.10

3 Ny ordlyd Hver time arbeidet på søn- og helgedag, jf. aml § 10-10 (1) regnes lik 1 time og 10 minutter Hver time arbeidet om natten, jf. aml § 10-11 (1) regnes lik 1 time og 15 minutter Arbeidstiden kan maksimalt reduseres til 33,6 t pr. uke Ordinær arbeidstid må ikke overstige gjennomsnittlig 35,5 timer pr. uke VIRKNINGSTIDSPUNKT 01.12.2010

4 Vilkår To kriterier og begge må være oppfylt 1.Må jobbe alle skift. Ingen krav til hvor mye av hvert. –Begrensning - minst 1/4 av arbeidet må være på annen tid enn natt. 2.Arbeid minst hver 3. søndag

5 Hvordan Tar utgangspunkt i 37,5 t/u. Det trekkes fra 15 minutter pr. nattetime ( 20-6) pr. uke og 10 min. pr søndagstime pr. uke. Det gis ikke dobbelt fradrag for søndag natt- da gis bare nattefradraget.

6 Hvordan forts. Fradraget gis ned til man når den nedre grensen på 33,6 t/u. Sikringsbestemmelse: Ingen som i dag faller inn under bestemmelsene om 35,5 t/u skal jobbe mer enn det selv om fradraget ikke blir stort nok.

7 Eksempler Turnus over 3 uker: 5 nattevakter à 8 t 10 t 1 søndag à 7 t1,10 t I løpet av 3 uker 11,10 t Snitt pr. uke på ca. 3,5 t - uketimetall skal da være 34

8 Eksempler forts. Turnus over 4 uker 7 nattevakter à 8 t 14t 2 søndager à 7 t2,20t I løpet av 4 uker 16,20 t Snitt pr. uke på ca 4 t - uketimetall skal da være 33,6


Laste ned ppt "SKIFT/TURNUS ENDRINGER KS 01.01.11 SPEKTER01.12.10."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google