Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Trafikkulykker i Nordland Innlegg på Fylkestinget Stokmarknes, 20. april 2010 Trond Harborg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Trafikkulykker i Nordland Innlegg på Fylkestinget Stokmarknes, 20. april 2010 Trond Harborg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Trafikkulykker i Nordland Innlegg på Fylkestinget Stokmarknes, 20. april 2010 Trond Harborg

2 Nullvisjonen En visjon om et vegtransportsystem uten tap av helse Null drepte Null varig invalidiserte

3 Rapportering av vegtrafikkulykker

4 Skadegrad Drept. Som drepte regnes alle som dør innen 30 dager etter ulykkesdato Meget alvorlig skadde er personer med skader av en slik art at personens liv en tid er truet eller har skader som fører til varig og alvorlig mén Alvorlig skadde regnes personer med større, men ikke livstruende skader Lettere skadde er personer med mindre brudd, skrammer osv. som ikke trenger sykehusinnlegging

5 Ulykker og drepte/skadde

6 Drepte og hardt skadde

7 Forvaltningsreformen: Endringer i fylkesveglengden Fylkesveger 2009 Fylkesveger 2010 Økning Nordland2570 km4120 km60 % Troms1730 km2910 km68 % Finnmark630 km1500 km138 %

8 Ulykkesandel på fylkesvegene Nordland Andel av personskade- ulykkene Andel av drepte og hardt skadde Fv-nett før 1.1.2010 8 %9 % Dagens fv-nett32 %35 %

9 Ulykkesutvikling på fylkesvegnettet

10 Ulykkestyper på fylkesvegene 2005-2009

11 Drepte og skadde fordelt på trafikantgrupper – fylkesvegene 2005-2009

12 Ulykkenes fordeling over året

13 Drepte/skadde og alder 2005-2009 - fylkesvegene

14 De mest ulykkesbelastede fylkesvegene i Nordland Vegnr.Strekning Ant. ulykker (siste 5 år) Veglengde (km) Ulykker pr. km Fv. 817Skifjord – Stamsund66,90,87 Fv. 818Storeidet – Ballstad78,50,82 Fv. 834Stormyra – Vikan2937,90,77 Fv. 12Tverrånes – Holmen2735,50,76 Fv. 78Kulstad - Leirosen3045,00,67

15 Samfunnsøkonomiske kostnader ved trafikkulykker SkadetilfelleKostnader i 2009-kr 1 drept33,1 mill. kr 1 hardt skadd9,7 mill. kr 1 lettere skadd0,998 mill. kr Dette medfører årlige kostnader i størrelsesorden 450 mill. kr på fylkesvegene i Nordland. Hele vegnettet (Nordland): 1,3 milliarder kr


Laste ned ppt "Trafikkulykker i Nordland Innlegg på Fylkestinget Stokmarknes, 20. april 2010 Trond Harborg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google