Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 IVT Handlingsplan Org, medvirkning og ressurs Status for 2013 Styremøte september 2013 Anne Rossvoll.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 IVT Handlingsplan Org, medvirkning og ressurs Status for 2013 Styremøte september 2013 Anne Rossvoll."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 IVT Handlingsplan Org, medvirkning og ressurs Status for 2013 Styremøte september 2013 Anne Rossvoll

2 2 Overordnede mål og strategier

3 3 LMR1 IVT rekrutterer de beste NrAktivitetFrist Status LMR 1.1 Utarbeide strategisk bemanningsplan for vit.ansatte med utgangspunkt i fagplanen Desember 2013 Mottatt innspill fra instituttene Må avstemme bemannings ønsker opp mot langtids budsjett

4 4 LMR2: Ledere som har evne til å sette mål og implementere dem NrAktivitetFristStatus LMR 2.1 Områdelederen -Handlingsplaner -Allmøte/styringsdialog -Seminar Febr/mars 2013 Høst 2013 OK Handlingsplaner levert Allmøter i gang Styreseminar 13.juni 2013 LMR 2.2 Lederutvikling instituttledelse -Mottak av ny instituttledelse -Ledersamling nye inst.ledere -Opplæringsdag instituttledelse Høst 2013Gjennomført i august og september

5 5 LMR3: IVT er en org. med godt arbeidsmiljø NrAktivitetFristStatus LMR 3.1 Arbeidsmiljøundersøkelsen følges opp Løpende i 2013 Resultat lagt frem oppfølgingplan I ledermøte LMR 3.2 Økt samordning av HMS på IVT Løpende i 2013 I gang LMR 3.3 HMS kurs for studenterJuni 2013I gang

6 6 LMR4: IVT har en organisasjon som støtter opp om primærvirksomheten NrAktivitetFristStatus LMR 4.1 Virksomhetsstyring på IVT Etablere tydeligere ledelsesprosesser/årshjul for virksomhetsstyring på fak/inst. inkl organisering, roller, ansvar Oppstart januar Løpende i 2013 OK LMR 4.2 Tilsettingsprosessen Forbedre prosessen mhp kvalitet og effektivitet Beslutte hensiktsmessig organisering av HR Vår 2013 Høst 2013 LMR 4.3 BOA prosjektstøtteprosessen Kartlegge prosessen og utarbeide forslag til forbedringer Beslutte og iverksette forbedringstiltak Inkl.organisering, roller, ansvar Vår 2013 Høst 2013

7 7 Hva gjør vi i 2014 ? Er de prosessene vi har startet på bla virksomhetsstyring, BOA styring, fagplan, HR organisering og ledelsesutvikling så krevende for IVT vi må fokusere oppmerksomheten på å gjennomføre disse prosessene i 2014 ? Eller er det nødvendig å igangsette nye prosesser ?

8 8 SWOT som grunnlag for beslutning om tiltak i 2014

9 9 Hva gjør vi i 2014 ? Hva er i så fall de nye tiltakene ? Svare på utfordringene som er identifisert i SWOT`en ? Svakhet: Sårbare institutter (små enheter) – tiltak:«Fremtidens Institutt»? Trussel: Manglende tilgang på kompetente medarbeidere, phd-kandidater og studenter – tiltak:«Hvordan rekruttere de beste?»

10 10 Hva gjør vi i 2014 ? Hva er i så fall de nye tiltakene ? Svare på utfordringene som er identifisert i SWOT`en ? Svakhet: «Mangler helhetlig kommunikasjons-strategi og plan» - Tiltak: « lage plan og iverksette tiltak» Vi bør vurdere en lokal beredskapsøvelse i 2014


Laste ned ppt "1 IVT Handlingsplan Org, medvirkning og ressurs Status for 2013 Styremøte september 2013 Anne Rossvoll."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google