Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

- reaksjoner med elektronovergang

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "- reaksjoner med elektronovergang"— Utskrift av presentasjonen:

1 - reaksjoner med elektronovergang
Redoksreaksjoner - reaksjoner med elektronovergang

2 Redoks er dannet av ordene reduksjon og oksidasjon.
Når et atom tar opp ett eller flere elektroner, sier vi at det blir redusert. Oksygen og stoffene i gruppe 18 mangler få elektroner for å få edelgasstruktur. Disse stoffene blir lett redusert. Oksidasjon Når et atom gir fra seg ett eller flere elektroner sier vi at det blir oksidert. Metaller i gruppe 1 og 2 har ett eller to elektroner i ytterste elektronskall og blir lett oksidert.

3 Når magnesium reagerer med oksygen, skjer en redoksreaksjon
Når magnesium reagerer med oksygen, skjer en redoksreaksjon. Oksygen blir redusert og magnesium oksidert. Bildet viser denne reaksjonen. Magnesium brenner med en sterk, lysende flamme. Magnesium har to elektroner i det ytterste skallet. Oksygen mangler to elektroner for å få åtte elektroner i ytterste skall. Når stoffer reagerer med hverandre vil de prøve å oppnå edelgasstruktur.

4 Magnesium oksideres og danner Mg2+ - ioner
Magnesium oksideres og danner Mg2+ - ioner. Oksygen reduseres og danner O2− - ioner. Stoffet som dannes har formelen MgO, og kalles magnesiumoksid.

5 Ladningsstigen viser hvordan Mg blir oksidert til Mg2+ samtidig som O blir redusert til O2−.
Oksygen finnes i lufta som O2 – molekyl. Den balanserte reaksjonslikningen blir: 2Mg + O2 → 2MgO + energi.

6 Reaksjonen mellom hydrogengass, H2, og oksygengass O2 blir da:
I en balansert reaksjonslikning er det like mange atomer av hvert slag på begge sider av reaksjonspilen. Reaksjonen mellom hydrogengass, H2, og oksygengass O2 blir da: 2H2 + O2 → 2H2O + energi. Reaksjonen mellom natriummetall, Na, og oksygengass blir: 4Na + O2 → 2Na2O + energi. Natrium vil også reagere med vann: 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2 + energi.

7 Litt om navnsetting. Oksygen står som regel sist i en kjemisk formel.
Stoffnavnet ender ofte på oksid. Kan du navn på stoffene? MgO CaO Na2O K2O CO2 SO2 Magnesiumoksid Kalsiumoksid Natriumoksid Kaliumoksid Karbondioksid Svoveldioksid

8 MgO er en ioneforbindelse.
MgO, NaCl og KF er eksempler på en type forbindelser som kalles salter. Salter er sammensatt av ioner og er ioneforbindelser. NaCl kalles natriumklorid, KF er kaliumfluorid. Navnet til mange salter slutter med –id.


Laste ned ppt "- reaksjoner med elektronovergang"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google