Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Infomøte 2016. Agenda Kick-off Amfi - medlemskort Dugnader Kamp- og dommeroppsett Mottak av andre lag Sport og organisering barnefotball Prøving av tøy.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Infomøte 2016. Agenda Kick-off Amfi - medlemskort Dugnader Kamp- og dommeroppsett Mottak av andre lag Sport og organisering barnefotball Prøving av tøy."— Utskrift av presentasjonen:

1 Infomøte 2016

2 Agenda Kick-off Amfi - medlemskort Dugnader Kamp- og dommeroppsett Mottak av andre lag Sport og organisering barnefotball Prøving av tøy Utdeling av lagsbager

3 Sportsplan og Elverumsmodellen Klubbens sportsplan er retningsgivende for den sportslige aktiviteten i Elverum Fotball Organiseringen av barne- og ungdomsfotballen i klubben bygger på Elverumsmodellen, som er omtalt i sportsplanen I barneavdelingen skal alle lag i utgangspunktet spille kamper og trene som skolekretslag 6-8 år trener i sine nærmiljø 9-12 år trener lagene på samme sted, men ikke nødvendigvis felles

4 Organisering av treningene Spillerne deles i utgangspunktet inn etter skolekretser på alle treningene – både vinter og sommer Mot slutten av barneavdelingen kan spillerne forsøksvis blandes, men trygghet og sosiale faktorer skal ivaretas Vær bevisste på hvordan dere deler inn gruppene på treningen – tenk trygghet, trivsel og riktige utfordringer Små grupper – spill 2v2, 3v3, 4v4, 5v5 Trenerne følger årskullets treningsplan og vil få oppfølging

5 Treningsplaner 6-12 år Hver treningsøkt er planlagt med tema, læringsmomenter og øvelser Egen nettside lanseres i mai med filmede øvelser Fokus på å utvikle basisferdighetene – individuelt og gradvis relasjonelt Hensikten er å ha en rød tråd i utviklingsarbeidet, og bevisstgjøre trenerne våre Treningsplanene er ment å være et hjelpemiddel

6 Retningslinjer barnefotball NFF og EF I barnefotballen skal alle spillerne ha tilnærmet lik spilletid. Med lik spilletid menes over en hel sesong. I enkeltkamper kan spilletiden differensieres utfra motstanden og kamputviklingen. Vi har fokus på jevnbyrdighet i kamp. Vi skal ha mest mulig jevnbyrdige lag innad på alderstrinnet. Vi har også et ansvar over for motstanderne i forhold til jevnbyrdighet. Differensier spilletid i enkeltkamper for å oppnå dette. Vi skal prøve å unngå å vinne eller tape med veldig store sifre av hensyn til våre egne spillerne og motstanderne. Det er også viktig at det er meldt på nok lag i hver årsklasse slik at lagene ikke har for mange spillere.

7 Elverumstreneren har ansvar for å…. Ha et smil på lur. Da øker sannsynligheten for at resten er i godt humør Skryte. Da øker sannsynligheten for at resten av gjengen skryter av hverandre Gi motstanderne ros og komplimenter for prestasjoner. Det vil påvirke vårt eget lag, motstanderlaget og begge lags foreldre. Gjøre dommeren god. Da øker sannsynligheten for at flere gjør det samme, og jobben til dommeren blir enklere og bedre. Se spillerne sine. Spillere sitter kun på benken fordi de er slitne. Forsterk gode valg og handlinger gjennom en tommel opp eller et «suverent»-rop. Skape trygghet. Oppfordre spillerne til å hele tiden forsøke. Det er ikke feil å bomme, men feil å ikke prøve!

8 Elverumstreneren skal: Vektlegge at begge lag presser lavt i forsvar slik at angrepslaget får kontroll over starten på angrepet. Bruke hode og justere litt på laget utfra stillingen i kampen. Ta initiativ til Fair Play-møte mellom trenere om dommer før kampen. Samarbeide med motstanderlagets trener om å skape jevnbyrdighet i kampen. Være utviklingsorientert, ikke resultatorientert. Påvirke spillerne sine, benken sin, dommeren, motstandere og publikum gjennom positiv språkbruk og kroppsspråk. Være en god ambassadør for Elverum Fotball, og et forbilde for spillerne sine.

9 Foreldrevett Støtt opp om Elverum Fotballs arbeid – gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet Gi oppmuntring til alle spillere i med- og motgang. Dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge. Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play. Respekter trenerens kampledelse. Konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.

10 Foreldrevett Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig. Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller. Stå på motsatt side av banen for trenere og lagledere for å gi dem og spillerne ro. Spør for å få svar om klubbens arbeid, ikke trekk egne slutninger uten å kjenne til retningslinjer, bakgrunn eller fakta. Kom gjerne med tilbakemeldinger til laget og klubben, også med forslag til forbedringer.

11 FLYTSONEN ANGST BEKYMRING KJEDER SEG FRUSTRERT FERDIGHETER UTFORDRINGER Tobias Torfinn

12 Differensiering Differensiering handler om hvordan vi kan dele inn treningsgruppa og tilpasse treningen til den enkelte spilleren for å gi han eller hun utfordringer og mestring ut fra sitt ferdighetsnivå. Alle trenger ikke å gjøre det samme på trening. Når vi driver pasningstrening, kan vi variere avstand og pasningstype etter de ulike spillernes erfaring og nivå. Vi kan organisere tre grupper med ulik vanskelighetsgrad. Differensiering handler ikke først og fremst om å dele gruppa inn i «de gode» og «de mindre gode». Fotballferdighet er sammensatt, og spillerne kan ha ulike styrker: Noen er hurtige, andre taklingssterke, andre igjen kan være tekniske med ball eller ha stor arbeidskapasitet. Og laget har bruk for ulike typer!

13 Differensiering Differensiering vil si å ta utgangspunkt i den enkeltes styrker og/eller svakheter og å lete etter måter å organisere treningen på som er gunstig både for den enkelte og for laget. Sjef over ballen – alle sammen Spille sammen med og mot: del i ulike ferdighetsnivåer - 1/3 bedre, 1/3 like gode, 1/3 svakere Smålagsspill – jevnbyrdighetsprinsippet Faste løsninger på differensiering der de samme utvalgte spillerne alltid er sammen, er en seleksjonspraksis. Det gjør vi ikke i barnefotballen.

14 Fotballskole Eget opplegg med egne trenere 20-22. juni Informasjon sendes ut ila april


Laste ned ppt "Infomøte 2016. Agenda Kick-off Amfi - medlemskort Dugnader Kamp- og dommeroppsett Mottak av andre lag Sport og organisering barnefotball Prøving av tøy."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google