Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

God prosess og dialog Rådgiver Marianne Siiri, plan og miljø Felles plannettverk 21.4.2015 i Bodø Foto: Peter Hamlin.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "God prosess og dialog Rådgiver Marianne Siiri, plan og miljø Felles plannettverk 21.4.2015 i Bodø Foto: Peter Hamlin."— Utskrift av presentasjonen:

1 God prosess og dialog Rådgiver Marianne Siiri, plan og miljø Felles plannettverk 21.4.2015 i Bodø Foto: Peter Hamlin

2 –Hvorfor satse på bred medvirkning? –Roller medvirkning plan- og bygningsloven (pbl) Kommunen Fylkeskommunen –Medvirkning teori praksis –Eksempel på god medvirkningsprosess? byplan Sortland Hvordan legge til rette for god medvirkning?

3 Hvorfor satse på bred medvirkning? Demokrati Eierskap Transparent planlegging – etterprøvbart lokal kunnskap tilføres Konfliktavklarende Konfliktløsende til et visst punkt

4 Kommunens rolle sikre medvirkning i –Egne planer –Private planer –Ressurser og kompetanse om planlegging og prosessledelse –Tidspress –Forhandlingsplanlegging

5 Fylkeskommunens rolle –Veilederoppgave ( i samarbeid med Fylkesmannen og andre) –Planmyndighet (plikt og rett til å medvirke og uttale seg i plansaker) –Kunnskapsleverandør (regionale planer, div kartlegginger) planskjema Planforum Nordlandsatlaset

6 Føringer plan- og bygningsloven –Sikre aktiv medvirkning for grupper som krever spesiell tilrettelegging –Sikre at alle får muligheter for medvirkning på annen måte Planbeskrivelse Planprogram (plan for planen) når tiltaket er KU pliktig Fange «tidstyver» vs økt fokus på medvirkning Medvirkning har blitt profesjonalisert

7 Reell medvirkning? Amdam (2011) og Farner 2007) anser ikke lovens krav til medvirkning som reell deltagelse og følgelig er ikke lovens minstekrav i forhold til medvirkning tilfredsstillende.

8 Hvordan praktiseres medvirkning i planprosesser egentlig? Annonse i avis, bibliotek/kommunehus og på kommunens hjemmeside Berørte myndigheter og særlovsinteresser Folkemøter (store planer) Oppfattes som brysomt og krevende?

9 Byplan Sortland

10

11 Hvordan legge til rette for en god medvirkning? Politisk forankring Tidlig dialog med alle involverte Gode oppstartsmeldinger Synliggjøring av når og hvordan medvirke Gode plandokumenter –planbeskrivelse –Plankart og bestemmelser i samsvar –saksfremstilling

12


Laste ned ppt "God prosess og dialog Rådgiver Marianne Siiri, plan og miljø Felles plannettverk 21.4.2015 i Bodø Foto: Peter Hamlin."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google