Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samfunnsviternes etiske retningslinjer. Hva er etikk? Etikk er begrunnelser for våre valg og handlinger. ”Man kan skille mellom etikk og moral. Moralen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samfunnsviternes etiske retningslinjer. Hva er etikk? Etikk er begrunnelser for våre valg og handlinger. ”Man kan skille mellom etikk og moral. Moralen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samfunnsviternes etiske retningslinjer

2 Hva er etikk? Etikk er begrunnelser for våre valg og handlinger. ”Man kan skille mellom etikk og moral. Moralen er de meninger om det gode og riktige, det tillatelige og det forkastelige, som man legger til grunn når man vil styre sin egen og bedømme andres livsførsel. Etikken er den mer eller mindre systematiske refleksjon om egen og andres moral. Etikken kan da sies å være moralens teori.” Store Norske Leksikon

3 Samfunnsviternes etiske retningslinjer De etiske retningslinjene ble vedtatt på Landsmøtet 2011 og har bestemmelser om – Formål – Tillit – Likebehandling og respekt – Personvern og informasjonssikkerhet – Miljø – Mangfold og like muligheter – Åpenhet

4 Formål Formålet med Samfunnsviternes etiske regler er å sikre en god etisk praksis og definere felles standarder for medlemmer, tillitsvalgte og ansatte i Samfunnsviterne. Samfunnsviterne skal i utøvelsen av sin virksomhet vise nasjonalt og internasjonalt samfunnsansvar.

5 Tillit Alle medlemmer, tillitsvalgte og ansatte i Samfunnsviterne skal i sine roller arbeide for fellesskapets beste i tråd med lover og regler og med foreningens verdigrunnlag og politiske vedtak. Samfunnsviternes tillitsvalgte og ansatte skal opptre slik at de styrker foreningens omdømme og tillit i medlemsmassen og i befolkningen som helhet.

6 Likebehandling og respekt Samfunnsviternes tillitsvalgte og ansatte skal møte alle medlemmer på en likeverdig måte og yte best mulig service til dem. Fagkunnskap, faglig skjønn og etisk kompetanse skal ligge til grunn i all rådgivning, myndighetsutøvelse og tjenesteyting. Medlemmer av Samfunnsviterne skal i sitt profesjonelle virke møte publikum, brukere og samarbeidspartnere med respekt for enkeltmennesket og for regler og lovverk og anvende sine fagkunnskaper til beste for samfunnet.

7 Personvern og informasjonssikkerhet Samfunnsviternes medlemmer, tillitsvalgte og ansatte skal overholde de lover og retningslinjer som er satt for å bidra til at medlemmenes personvern blir overholdt og informasjonssikkerheten ivaretas. Samfunnsviterne skal ha et informasjonssikkerhets- system som skal tilfredsstille de til en hver tid gjeldende myndighetskrav.

8 Miljø Samfunnsviternes medlemmer, tillitsvalgte og ansatte har individuelt og kollektivt et medansvar for å bidra til en miljømessig og sosialt bærekraftig samfunnsutvikling. Fellesskapets ressurser, spesielt ikke-fornybare ressurser, skal forvaltes i et mest mulig helhetlig og langsiktig perspektiv.

9 Mangfold og like muligheter Samfunnsviterne skal arbeide for at likestilling og mangfold i arbeidslivet blir ivaretatt på alle områder og arenaer. Samfunnsviterne skal jobbe for et inkluderende arbeidsliv hvor ingen form for diskriminering skal forekomme. Samfunnsviterne skal arbeide for et likeverdig samfunn der alle mennesker gis like muligheter til skolegang, utdannelse, sosial deltakelse og livsutfoldelse. Samfunnsviternes sekretariat skal være en IA-bedrift.

10 Åpenhet Samfunnsviterne skal være en åpen organisasjon som aktivt motarbeider adferd som kan utvikles i retning av kameraderi eller direkte resultere i korrupsjon eller korrupsjonslignende forhold. Samfunnsviternes medlemmer, tillitsvalgte og ansatte skal være årvåkne overfor slike forhold både i egen organisasjon, i arbeidslivet generelt og i samfunnet for øvrig.


Laste ned ppt "Samfunnsviternes etiske retningslinjer. Hva er etikk? Etikk er begrunnelser for våre valg og handlinger. ”Man kan skille mellom etikk og moral. Moralen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google