Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Næringsklynge fra Tromsø til Oslo - hvordan er det mulig?” - Erfaringer fra ei havbruksklynge i Nordland Nordområdekonferansen 2007 Bjørn G. Nielsen –

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Næringsklynge fra Tromsø til Oslo - hvordan er det mulig?” - Erfaringer fra ei havbruksklynge i Nordland Nordområdekonferansen 2007 Bjørn G. Nielsen –"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Næringsklynge fra Tromsø til Oslo - hvordan er det mulig?” - Erfaringer fra ei havbruksklynge i Nordland Nordområdekonferansen 2007 Bjørn G. Nielsen – Kunnskapsparken i Bodø

2 Klyngedynamikk Hva har fungert for oss? –Forankring i ledende miljøer – og hos beslutningstagere og ”høvdinger” –Etablerte møteplasser og fora –Relasjoner, åpenhet og tillit - bygd over tid –Evne til fokus og felles prioritering –Klyngen mer attraktiv –Utarbeidet felles ”spilleregler” –Initiert fellesprosjekter - forankret i fellesskapet - samarbeid flere bedriftsmiljøer - involvering av FoU - Bistand fra regionalt VMA Foto: Eksportutvalget for fisk

3 Partnerskapet i NCE Aquaculture - en komplett klynge

4 Visjonen er internasjonal Norge skal være ledende innen bærekraftig og effektiv marin matproduksjon for et internasjonalt marked Sjømat fra Norge – et internasjonalt varemerke Vise fram kompetanse og stolte tradisjoner Internasjonalt anerkjent for bærekraft og kvalitet Tiltrekke kompetanse og sikre rekruttering Foto: Frank Gregersen, Fiskeriforskning

5 Vi har høye mål for klyngen Økt verdiskaping på 5 mrd innen 10 år, 600 nye arbeidsplasser Bærekraftig produksjon i samspill med internasjonale miljøkrav og markedstrender Samarbeid og deling av erfaringer er nøkkelen til suksess, men kritisk for oss blir: –felles fokus og avgrensninger –entusiasme og engasjement gir gjennomslagskraft –kunnskapstilgang – FoU på bedriftenes premisser –deling av kunnskap gir optimal ressursbruk –sammen skape en synlig og attraktiv klynge Langsiktighet og fokus på de riktige områdene der målsettinger på lang sikt prioriteres

6 Arbeidsområder Foto: Akva serveses 1. Innovasjon - samarbeid om innovative utviklingsprosjekter 2. Marked og kunde - utvikling av kompetanse og markedsadgang 3. Industrialisering - kommersiell anvendelse, effektivisering, kvalitet og lønnsomhet langs hele verdikjeden 4. Teknologi - artstilpasset teknologiutvikling 5. Miljø - internasjonalt ry som bærekraftig, i tråd med internasjonale prinsipper for miljøhensyn, ressursforvaltning og dyrevelferd. 6. Kompetanse og internasjonalisering - synliggjøre klyngen og enkeltaktørene – tilgang på internasjonal kompetanse. 7. Klynge - videreutvikle klyngegrunnlag og erfaringsbasen

7 Fiskehelse og miljø Nordland Prosjektets målsetning Minimalisere biologisk og miljømessig risiko gjennom alle stadier i oppdrett av torsk Torskehelsenettverk (12 oppdrettere) Best practice og manualer – produksjonsdata og overvåkning Samarbeid med FoU og fiskehelsemiljøer Operativ beredskap og bistand i drift Overvåkningsprogram (bakterie, virus, parasitter, miljø) Aktivitetsområder 1.Kunnskapsoppbygging og beredskap 2.Overvåkning - operativ bistand og kompetansetilgang 3.Effektiv formidling av kompetanse (web, nyhetsbrev, konferanser, prosjektfora) 4.Initiering av selvstendige prosjekter og aktiviteter

8 Etter og videreutdannings- kurs for driftspersonell Prosjektets målsettinger Styrket driftskompetanse gjennom tilgang på oppdatert og anvendbar kompetanse Desentralisert modell Studie poeng Spisskompetanse fra FoU og bedriftsmiljø Koordinert med andre ARENA prosjekter Modul 1 Produksjon av matfisk Torsk Modul 2 Yngel og sette- fiskproduksjon av torsk Samling 1 Torskens biologi og fysiologi Samling 1 Produksjonsprosessen, anleggsstruktur, og teknologivalg Samling 2 Ernæring og fôring av torsk Samling 2 Biologiske problemstillinger og praktisk produksjon av yngel Samling 3 Oppdrettsmiljø, HMS og IK Akvakultur Samling 3 Produksjon av settefisk Samling 4 Fiskehelse og torskeoppdrett Samling 4 Fôr til marin yngel og settefisk

9 Fanger framtiden Vise frem ei spennende næring med behov for kompetanse, og med unike karrieremuligheter Attraktive arbeidsplasser for ungdom Samarbeid mellom bedrifter og UoH for å sikre; - rekruttering - regional tilhørighet - kunnskap om næringslivet - stolthet og identitet - tilgang på de ”skarpeste hodene og de beste hendene”


Laste ned ppt "”Næringsklynge fra Tromsø til Oslo - hvordan er det mulig?” - Erfaringer fra ei havbruksklynge i Nordland Nordområdekonferansen 2007 Bjørn G. Nielsen –"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google