Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nytt fra Fylkesmannen Fylkesberedskapssjef Per Arne Stavnås.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nytt fra Fylkesmannen Fylkesberedskapssjef Per Arne Stavnås."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nytt fra Fylkesmannen Fylkesberedskapssjef Per Arne Stavnås

2 Har tenkt å si noe om Litt om egen organisasjon Ny instruks Beredskapstilsyn Øvelser Spesielle utfordringer fremover

3

4 Ny instruks erstatter: Retningslinjer for regionalt samordningsansvar ved kriser i fred (kgl. Res. 12.12.97) Instruks for samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeider til Fylkesmannen og Sysselmannen på Svalbard (kgl. Res. 18.04.08) Trådde i kraft 23.06.15

5 Formål med instruksen: Gi retningslinjer for: Fylkesmannens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap Fylkesmannens samordning av krisehåndtering ved uønskede hendelser

6 Hoveddeler i instruksen Ansvar for å samordne, holde oversikt over og informere om arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i fylket Oppgaver som veileder og pådriver Oppgaver som tilsynsmyndighet Fylkesberedskapsråd Ansvar for egenberedskap Vårt regionale samordningsansvar ved håndtering av uønskede hendelser Særskilte bestemmelser under væpnet konflikt, krigsfare og lignende forhold

7 Fylkesmannens rolle ved større hendelser Varsle kommuner og andre relevante aktører om ekstremvær, flomfare, skredfare osv. Samordne krisehåndteringen i dialog med Politiet Vurdere om det er behov for å innkalle Fylkesberedskapsrådet. Delta som rådgiver i LRS eller i utvidet stab hos Politiet Rapportere til DSB

8 Beredskapstilsyn Status i kommunene: Alle kommuner i fylket har en eller annen form for beredskapsplan Vi har gitt en del avvik på manglende helhetlig ROS Vi har hatt som utgangspunkt at det kommunene lager av helhetlig ROS til nå har vært en 1.0 versjon Beredskapsplan skal bygge på helhetlig ROS En del kommuner burde øve mer – beredskapsplanen skal øves minimum annet hvert år Flere burde bruke DSB-CIM

9 Øvelser 5 ordinære øvelser i året – prøver å alternere mellom diskusjonsøvelser og enkle spilløvelser der servicetorget øves. Bruker å ha med Sivilforsvaret og Politiet, og gjerne en annen aktør i tillegg (NTE, NVE, Kystverket osv.). Legger vekt på rolleforståelse. Kommunikasjonsrådgiver også med. 1 LRS øvelse – kriseledelse – kriseteam – servicetorg. Ser at det er viktig å øve på samhandling med nødetater og trene på å opprette pårørendesenter/evakuertsenter. Mediatrening viktig. Håper å kunne tilby kurs til nye ordførere og varaordførere.

10 Utfordringer fremover Økt internasjonalt konfliktnivå Terrortrussel Ny kald krig? Mer ekstremvær og dermed økt belastning særlig på kommunene både ift forebygging og ift krisehåndtering Organisatoriske endringer Endringer i politidistrikter Nedlegging av 110 sentraler Kommunereform – unngå at beredskapen svekkes i prosesser der kommuner slår seg sammen – ta vare på «smådriftsfordeler».

11 Flyktningesituasjonen Nærmer oss nasjonal krise Kartlegging sendt 23.10 Ny kartlegging av store lokaler (inntil 1000) Neste: Lokaler avsatt til evakueringssenter Gerd Janne leder intern koordineringsgruppe hos FM Ukentlige telefonmøter FM og UDI m.fl DSB har hevet sin beredskap til rødt nivå Vi vil kjøre ukentlige Lync/Skype-møter med kommunene på mandager – også mulig med vanlig telefon, men bedre med Lync


Laste ned ppt "Nytt fra Fylkesmannen Fylkesberedskapssjef Per Arne Stavnås."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google