Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Forslaget til planprogram “Nei områder”; “… vurdering av hvilke arealer som ut fra regional hensyn ikke er egnet for etablering av vindmøller” - Alle.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Forslaget til planprogram “Nei områder”; “… vurdering av hvilke arealer som ut fra regional hensyn ikke er egnet for etablering av vindmøller” - Alle."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Forslaget til planprogram “Nei områder”; “… vurdering av hvilke arealer som ut fra regional hensyn ikke er egnet for etablering av vindmøller” - Alle er enig i at dette er en fornuftig målsetting…..men, hvordan definere disse arealene? ”Rundt Torghatten” ”Ingen tenkelige konflikter med noen andre kjente interesser” - ikke alle konflikter kan elimineres hvis man vil ha vindkraft - hvis mange sektorinteresser har utstrakt ‘vetorett’ blir det ingen reell vurdering av interessekonflikter Basert på planprogrammet vil planen gi et balansert resultat for neiområdene

2 2 Forslaget til planprogram “Ja områder” “… om mulig prioriteres områder på gitte betingelser hvor det ut fra spesielle hensyn kan tillates etableringer ” Tror dette er vanskeligere å planlegge fordi: - Krever detaljkunnskap om vind, infrastruktur, grunneieres holdninger, kommunenes holdning etc. - hvis ikke dette gjøres grundig vil man ha ‘ja’ mråder som ikke er reelle Mulig løsning: - hvis ikke et område er ‘nei’ bør det være ‘ja’ - med vanlig KU prosess - eller, hvis bekymring for ‘stykkevis-og-delt’ utvikling: - enten ha tiltro til at de beste prosjektene (vind --- konflikt) blir forsøkt først - eller kjøre søknadsrunde hvor alle må være med (samlet vurdering) Må være enklere å overlate dette til aktørene – deretter vurdere det som blir konsesjonssøkt??

3 3 Planprosess sett fra aktørenes side Vind og infrastruktur = OK Konflikt med kjente verneinteresser? Positive grunneiere? Positiv kommune? Vurdering av ’ikke kvantifiserbare konfliktfaktorer’ = OK? Melding til NVE + resultat av høringsrunde = OK? KU – ny informasjon? Konsesjonsbehandling/høring KU – tilleggsutredninger? NVE avgjørelse Ankeprosess Endelig, rettskraftig konsesjon 100 70 ? Vil forandre seg over tid - nei skulle vært ja -ja skulle væt nei… Verden forandrer seg

4 4 Generelt Sterk tro på at planprogrammet vil gi et balansert resultat fordi det er lagt opp til en åpen prosess alle kjente interessegrupper en invitert med Sterkt ønskelig at det underveis i planarbeidet (og i det endelige planutkastet) er full åpenhet omkring de subjektive, faglige, vurderinger som må gjøres Det vi da unngår er blant annet at: - forskjeller mellom vurderinger i KU og planen - forskjeller mellom lokale myndigheters vurderinger og planen  IKKE KAN ANALYSERES ELLER FORKLARES Store uforklarlige forskjeller vil skape mistillit til planen.

5 5 Konflikter? Hvorfor holder vi på med dette? - De fleste tror at global oppvarming er et problem og at CO2 utslippene må reduseres - Et bidrag til det er å erstatte energi fra fossile kilder med fornybar kraft Utfordring: - Globalt problem – som må løses lokalt - Problemet må løses nå, selv om ikke problemene er synlige (for alle) Noen av de konfliktene vi komme til å diskutere i planprosessen er muligens irrelevante hvis vi ikke løser ’det store problemet’?


Laste ned ppt "1 Forslaget til planprogram “Nei områder”; “… vurdering av hvilke arealer som ut fra regional hensyn ikke er egnet for etablering av vindmøller” - Alle."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google