Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Belastningsfaktorer i lærerrollen Professor Einar M. Skaalvik og professor Sidsel Skaalvik Pedagogisk institutt, NTNU.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Belastningsfaktorer i lærerrollen Professor Einar M. Skaalvik og professor Sidsel Skaalvik Pedagogisk institutt, NTNU."— Utskrift av presentasjonen:

1 Belastningsfaktorer i lærerrollen Professor Einar M. Skaalvik og professor Sidsel Skaalvik Pedagogisk institutt, NTNU

2 Prosjekt Skolen som arbeidsplass: trivsel, mestringsforventning, stress og utbrenthet blant lærere.

3 Kvalitative intervju Lærere fra barne- og ungdomsskoler i Midt-Norge De fleste lærere nevner flere belastningsfaktorer Noen faktorer omtales av nesten alle lærerne, mens noen nevnes av noen få lærere

4 Oppsummering av lærernes utsagn om utfordringer og belastninger i læreryrket Lav status og negativ offentlig omtale. Stadige endringer og omstillinger. Endringer i arbeidet uten skolering. Mangel på autonomi. Verdikonflikt. Bekymring for elevenes sosiale og faglige utvikling. Arbeidsmengde og tidspress. –Krav til dokumentasjon Mangel på medbestemmelse for lærerkollegiet. Relasjonelle forhold –Samhandling med elever –Samhandling med foreldre –Samhandling med kollegaer –Samhandling med ledelse Sykefravær på skolen

5 Kvantitativ registrering av belastningsfaktorer Spørsmål: I hvilken grad opplever du følgende faktorer som en belastning i ditt arbeid som lærer? Ikke om faktorene er til stede i arbeidet, men i hvilken grad de er en belastning Svaralternativer Ikke i det hele tatt I liten grad I noen grad I stor grad I svært stor grad

6 Prosentandel som svarte i ”stor” eller ”svært stor” grad Tidspress og arbeidsmengde 70,4 % Krav til dokumentasjon og rapportering 70,4 % Stadige endringer og omstillinger 45,6 % Atferdsproblemer/ disiplin 41,2 % Bekymring for enkelte elever 39,8 % Endringer i arbeidet uten skolering 35,0 % Sykefravær på skolen 33,3 % Negativ offentlig omtale 31,9 % Teamsamarbeid som ikke fungerer godt 22,7 % Kritiske og krevende foreldre 22,6 % Akkord ved egne verdier (verdikonflikter) 18,8 % Mangel på medbestemmelse for kollegiet 18,2 % Mangel på egen handlefrihet 14,6 %

7 Sammenheng mellom arbeidsrelaterte forhold og Følelse av tilhørighet ved skolen Utmattelse Trivsel i arbeidet Ønske om å skifte jobb

8 .23 -.57 -.46.35.64.55 Tilhørighet Utmattelse Trivsel Ønske om å skifte jobb -.06 Støttende ledelse Tidspress Autonomi -.18 -.17.18.19 Figur 1. Eksempel på SEM-analyse av relasjoner

9 Tilhørighet Støttende ledelse Forhold til kolleger Forhold til foreldre Atferds- problemer Tidspress Utmattelse Trivsel Skifte jobb Figur 2 Foreløpig prinsippmodell


Laste ned ppt "Belastningsfaktorer i lærerrollen Professor Einar M. Skaalvik og professor Sidsel Skaalvik Pedagogisk institutt, NTNU."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google