Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommune-og fylkestingvalg høsten 2007 – hva gjør vi? generalsekretær Harald Tronvik FRIFO.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommune-og fylkestingvalg høsten 2007 – hva gjør vi? generalsekretær Harald Tronvik FRIFO."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommune-og fylkestingvalg høsten 2007 – hva gjør vi? generalsekretær Harald Tronvik FRIFO

2 Målsetting: å få satt saker som angår friluftsliv og natur på dagsorden!

3 Bakgrunn De konkrete rammebetingelsene for både friluftslivsutøvelsen og naturforvaltningen fastsettes lokalt, dvs på kommunenivå. I mange tilfelle vil fylkeskommunens engasjement kunne få betydning i forhold til å påse at den enkelte kommune ivaretar nasjonale føringer og interesser i slike saker. Fylkeskommunen yter støtte til regionale samarbeidsnettverk mellom frivillige organisasjoner.

4 Økt delegering av saker om natur og friluftsliv til kommunenivå. Ny stor runde med inngrep i naturen grunnet kraftutbygging (vindkraft, småkraft, kraftlinjer), etablering av ny industri, hyttebygging på fjellet og i strandsonen. Press for økt motorisert ferdsel i utmark.

5 I 2007 er det 50-årsjubileum for Friluftsloven. ”Tredje sektor” er lite synlig hva gjelder påvirkning lokalt (demokratisk ”underskudd”). Folk er opptatt av trivsel i hverdagen og mulighet for lek og rekreasjon i nærmiljøet.

6 Strategi Påvirke partiene i deres programarbeid/ planlegging av valgkampen. Påvirke partienes valgkamp. Påvirke konkret utplukkede kandidater. Engasjere allmennheten.

7 Bruke media. Bruke konkrete relevante saker. Riktig timing. ”Kraftsamling”.

8 Aktuelle konkrete tiltak Kom med konkrete innspill til partienes arbeid med valgprogram. Her vil som oftest fylkespartiene være tidligere ferdig enn lokalpartiene. Sjekk hva som står (eventuelt ikke står) i programmene for fylkespartiene og lokalpartiene om friluftsliv og naturforvaltning. Utfordr partienes sentrale kandidater på tema gjennom innlegg i regions- lokalaviser, åpne brev og lignende.

9 Vær tilstede på åpne debattmøter med sentrale politikere/kandidater og still spørsmål. Oppsøk stands i sentrale kommuner og utfordr de som står der. Ta initiativ til debattmøter med friluftsliv og naturforvaltning som tema/skap minst en møteplass.

10 Inviter sentrale kandidater til egne møter. Vær kreativ i forhold til å fange interesse. Bruk konkrete saker som har eller kan få stor oppmerksomhet.

11 Budskap og formidling Enkelt Troverdig Konsentrert Poengtert Kortfattet Klar tale, men saklig Korrekt Hvem tar kontakt med hvem? Riktig tidspunkt


Laste ned ppt "Kommune-og fylkestingvalg høsten 2007 – hva gjør vi? generalsekretær Harald Tronvik FRIFO."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google