Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Driftsplanen – hva skal vi med den? -for mer liv i elva! Torfinn Evensen Vefsnakonferansen, 04.03.16.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Driftsplanen – hva skal vi med den? -for mer liv i elva! Torfinn Evensen Vefsnakonferansen, 04.03.16."— Utskrift av presentasjonen:

1 Driftsplanen – hva skal vi med den? -for mer liv i elva! Torfinn Evensen Vefsnakonferansen, 04.03.16

2 Lokalt ansvar og handlefrihet God organisering Driftsplan => Sjølråderett - for mer liv i elva!

3 Driftsplanen skal være til hjelp Verktøy for elvelaget Helhetlige vurderinger Prioriteringer Huskeliste for gjennomføring - for mer liv i elva!

4 Kunnskapsbasert villaksforvaltning Miljødir. - et nasjonalt ansvar Fylkesmannen Mil.dir. sin faglige forlengede arm Rettighetshavere i elvelag - pliktig organisering NINA - GBM og forskning Vitenskap. råd for lakseforvaltning - GBM-oppnåelse og utredninger - for mer liv i elva!

5 De sentrale aktørene i villaksforvaltningen - for mer liv i elva! Forsknings- institusjoner Norske Lakseelver Myndigheter KLD, MD Sportsfiskere NJFF Lokal elve- forvaltning Vitenskapelig råd for laks - VRL

6 Andre aktører - for mer liv i elva! NB! Vanskelig for de fleste å skille aktører og roller AktørHvemHvor Kunnskapssenteret for laks og vannmiljø (KLV) Stiftelse med regionale ildsjeler i Nord-Trøndelag Namsos Stiftelsen Norsk VillaksforvaltningStiftet av 5 store oppdrettskonsern og 2 kraftselskap + privatpersoner Førde Salomon CameraIldsjeler som medlemmerBergen Norsk VillaksbevaringBevaring og utleie av fiske Er et aksjeselskap Oslo BellonaTar oppdrag for oppdrettsindustrien som konsulentselskap Oslo

7 Lakseloven forener flere hensyn - for mer liv i elva! Økonomisk avkastningTilby fritidsfiske Bestandsbevaring Kvalitets- normen for villaks

8 - for mer liv i elva! Dette er villaksens nasjonalparker! Nasjonale laksefjorder og nasjonale laksevassdrag

9 Stadig mer gjenutsetting Årøyelva Lærdalselva Ranaelva Orkla Saltdalselva Verdalsvassdraget Gaulavassdraget Surna Stjørdalsvassdraget Gaula Sunnfjord Utvalg: Døgnkvoter Sesongkvoter Hunnlaksfredning Minstemål Maksimumsmål Sesonginnkorting Redskapsbegrensninger Ansvarlig høsting

10 Sjøaksefiske - for mer liv i elva!

11 Krav til lokal forvaltning - § 25 Driftsplan Løpende fangstrapportering Midtsesongsevaluering Oppsyn, info, desinfisering Overvåking gytefisk/yngeltetthet - for mer liv i elva!

12 Driftsplanen - før - for mer liv i elva! Første generasjons driftsplaner var preget av: Sammenstilling av historie, faglig kunnskap om vassdraget og fiskestammene Prosess med kommunen, fylkesmannen, regulant, JFF, oppdrett, m.m.

13 Driftsplanen - nå - for mer liv i elva! Driftsplanen skal utarbeides og vedtas av rettighetshaverne! Søke samarbeid eksternt der det er hensiktsmessig Styrets arbeidsdokument Grunnlag for den årlig arbeidsplanen og budsjett som vedtas på årsmøtet

14 I følge revidert lov § 25a skal planen inneholde: - for mer liv i elva! - oversikt over fiskeressursene i området - reguleringstiltak - overvåkingstiltak - oppsyn- og informasjonstiltak - oversikt over fiskerettshavernes andel i fisket - beskrive hvordan fiskeinteressene er organisert - økonomiske i forhold til organisering og tiltak - planen kan også omfatte bortleie av fiskerett

15 Driftsplanen - godkjenning - for mer liv i elva! Miljødirektoratet har varslet en slags form for godkjenning fra FM av «skal-punktene» som forutsetning for åpning av fiske

16 Tre hovedmål Bevare og styrke fiskeressursen Legge til rette for variert laksefiske Fiskeressursen som næringsgrunnlag - for mer liv i elva!

17 Driftsplanen - innhold - for mer liv i elva! Reguleringstiltak - offentlige forskrifter vs. regler gitt av laget - midtsesongsevaluering - ved alle reguleringer må det tilstrebes alle rammes likt Overvåkingstiltak - fokus på gytebestandsmåloppnåelsen

18 Antall rogn gytt i elva Antall smolt ut av elva Gytebestandsmål i antall egg Gytebestandsmål 20 % Det antall kg hunnfisk som skal til for å oppnå maksimal produksjon av yngel Det antall kg hunnfisk som skal til for å oppnå maksimal produksjon av yngel

19 Overvåkningstiltak - for mer liv i elva! Gytebestandsmåloppnåelse Direkte: - tellere - gytefisktelling - (gytegroptelling) - fangststatistikk og fangstandel Indirekte - yngeltelling

20 Driftsplanen - for mer liv i elva! Kortest mulig med fokus på -mål -tiltak -ansvarsfordeling -tidsplan -finansiering -prioriteringsrekkefølge

21 Tiltaksliste biologiske forhold

22 Tiltaksliste næring og rekreasjon

23 Behov for kompetanseløft Oppfølging av den pliktige organiseringen NL og elvene vil bidra til å nå KLDs mål Regionale kompetansesentre Nettportal med faglig støtte og inspirasjon Kursing og veiledning av ansatte og tillitsvalgte Behov for 4-6 mill til utviklingsprogram - for mer liv i elva!

24 Sammen for villaksen! - for mer liv i elva! - på tvers av generasjoner www.lakseelver.no post@lakseelver.nopost@lakseelver.no – 22 05 48 70


Laste ned ppt "Driftsplanen – hva skal vi med den? -for mer liv i elva! Torfinn Evensen Vefsnakonferansen, 04.03.16."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google