Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeids- og sosialdepartementet Norsk mal: Startside BLÅ Alternativ 1 Arbeids- og sosialdepartementet Evaluering av Statens pensjonskasse Anders Skaiå.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeids- og sosialdepartementet Norsk mal: Startside BLÅ Alternativ 1 Arbeids- og sosialdepartementet Evaluering av Statens pensjonskasse Anders Skaiå."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeids- og sosialdepartementet Norsk mal: Startside BLÅ Alternativ 1 Arbeids- og sosialdepartementet Evaluering av Statens pensjonskasse Anders Skaiå Evaforum 20. april 2016

2 Arbeids- og sosialdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Statens pensjonskasse –Etablert 1. juli 1917 –Pensjonsloven av 1917 –Statstjenestemann –Kommunalt ansatte lærere fra 1918 –Selvfinansiert pensjonskasse (10 pst arbeidsgiverandel) –Statstilskudd fra Statsgarantert kasse –Frivilling medlemskap for fristilte virksomheter og noen ideelle organisasjoner. 2

3 Arbeids- og sosialdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Statens pensjonskasse –Forvalter Norges største tjenestepensjonsordning ++ –1 million medlemmer –1600 medlemsvirksomheter –24 mrd kr i pensjonsutbetalinger –500 mrd kr i pensjonsforpliktelser –Ikke fondert –Særegen premiestruktur –2001 statlig forvaltningsbedrift 3

4 Arbeids- og sosialdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Hvorfor SPK som statlig forvaltningsbedrift To utredninger (Grøholt-utvalget og Statskonsult) Eldrebølgen Økende saksmengde Økte krav til informasjon og service Pensjonsreformer Økt handlingsrom for SPK Tilknytningsreform 4

5 Arbeids- og sosialdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Forvaltningsbedriftsmodellen Nettobudsjettering (Stortinget vedtar kun nettoresultatet) Reguleringsfond: høyere/lavere nettoresultat føres mot reguleringsfondet Avskrivninger og renter Renter; SPK betaler av mellomværende med staten 5

6 Arbeids- og sosialdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Formålet med SPK som forvaltningsbedrift 2001 Omstillingsevne Fleksibilitet Effektivitet Kvalitet (Overskuddskrav) 6

7 Arbeids- og sosialdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Problemstillinger i forkant av evaluering ASD overtok etatsstyringen av SPK i 2010 Pensjonsreformen Fungerer forvaltningsbedriftsmodellen for SPK? Behov for endringer? Hva er egentlig SPKs samfunnsoppdrag? –Medlemskap –Konkurranse/marked 7

8 Arbeids- og sosialdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Forberedelser ASD i samråd med SPK Anbud Kvalifikasjonskrav –Pensjonskompetanse –Erfaring fra evaluering –Kunnskap om offentlig sektor Agenda Kaupang + Fafo –Evaluering –Deloppdrag; medlemskap 8

9 Arbeids- og sosialdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Kontakt/oppfølging i selve evalueringsprosessen Mye kontakt Referansegruppe som bestod av ASD, SPK Dialog om evaluators plan, data og metode Merknader på foreløpige rapporter Møter om ulike tema ASD som informant 20 informanter 9

10 Arbeids- og sosialdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Resultater Gode resultater God utvikling siden 2001 Forvaltningsmodellen muliggjorde utviklingen og resultatoppnåelsen Ikke behov for endringer i modell Forbedringspunkter: –Effektivitetsmålinger –Økonomimodell 10

11 Arbeids- og sosialdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Bruk av evalueringsresultat Politisk avklaring i form av r-notater SPK fortsetter som statlig forvaltningsbedrift Ingen medlemsvirksomheter sparkes ut Stortinget orientert i Prop 1 S. 11

12 Arbeids- og sosialdepartementet Norsk mal: Startside BLÅ Arbeids- og sosialdepartementet

13 Norsk mal: Sluttside HVIT Arbeids- og sosialdepartementet


Laste ned ppt "Arbeids- og sosialdepartementet Norsk mal: Startside BLÅ Alternativ 1 Arbeids- og sosialdepartementet Evaluering av Statens pensjonskasse Anders Skaiå."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google