Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeids- og sosialdepartementet Norsk mal: Startside BLÅ Alternativ 1 Arbeids- og sosialdepartementet Evaluering av Statens pensjonskasse Anders Skaiå.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeids- og sosialdepartementet Norsk mal: Startside BLÅ Alternativ 1 Arbeids- og sosialdepartementet Evaluering av Statens pensjonskasse Anders Skaiå."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeids- og sosialdepartementet Norsk mal: Startside BLÅ Alternativ 1 Arbeids- og sosialdepartementet Evaluering av Statens pensjonskasse Anders Skaiå Evaforum 20. april 2016

2 Arbeids- og sosialdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Statens pensjonskasse –Etablert 1. juli 1917 –Pensjonsloven av 1917 –Statstjenestemann –Kommunalt ansatte lærere fra 1918 –Selvfinansiert pensjonskasse (10 pst arbeidsgiverandel) –Statstilskudd fra 1949 - Statsgarantert kasse –Frivilling medlemskap for fristilte virksomheter og noen ideelle organisasjoner. 2

3 Arbeids- og sosialdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Statens pensjonskasse –Forvalter Norges største tjenestepensjonsordning ++ –1 million medlemmer –1600 medlemsvirksomheter –24 mrd kr i pensjonsutbetalinger –500 mrd kr i pensjonsforpliktelser –Ikke fondert –Særegen premiestruktur –2001 statlig forvaltningsbedrift 3

4 Arbeids- og sosialdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Hvorfor SPK som statlig forvaltningsbedrift To utredninger 1999-2000 (Grøholt-utvalget og Statskonsult) Eldrebølgen Økende saksmengde Økte krav til informasjon og service Pensjonsreformer Økt handlingsrom for SPK Tilknytningsreform 4

5 Arbeids- og sosialdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Forvaltningsbedriftsmodellen Nettobudsjettering (Stortinget vedtar kun nettoresultatet) Reguleringsfond: høyere/lavere nettoresultat føres mot reguleringsfondet Avskrivninger og renter Renter; SPK betaler av mellomværende med staten 5

6 Arbeids- og sosialdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Formålet med SPK som forvaltningsbedrift 2001 Omstillingsevne Fleksibilitet Effektivitet Kvalitet (Overskuddskrav) 6

7 Arbeids- og sosialdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Problemstillinger i forkant av evaluering ASD overtok etatsstyringen av SPK i 2010 Pensjonsreformen Fungerer forvaltningsbedriftsmodellen for SPK? Behov for endringer? Hva er egentlig SPKs samfunnsoppdrag? –Medlemskap –Konkurranse/marked 7

8 Arbeids- og sosialdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Forberedelser ASD i samråd med SPK Anbud Kvalifikasjonskrav –Pensjonskompetanse –Erfaring fra evaluering –Kunnskap om offentlig sektor Agenda Kaupang + Fafo –Evaluering –Deloppdrag; medlemskap 8

9 Arbeids- og sosialdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Kontakt/oppfølging i selve evalueringsprosessen Mye kontakt Referansegruppe som bestod av ASD, SPK Dialog om evaluators plan, data og metode Merknader på foreløpige rapporter Møter om ulike tema ASD som informant 20 informanter 9

10 Arbeids- og sosialdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Resultater Gode resultater God utvikling siden 2001 Forvaltningsmodellen muliggjorde utviklingen og resultatoppnåelsen Ikke behov for endringer i modell Forbedringspunkter: –Effektivitetsmålinger –Økonomimodell 10

11 Arbeids- og sosialdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Bruk av evalueringsresultat Politisk avklaring i form av r-notater SPK fortsetter som statlig forvaltningsbedrift Ingen medlemsvirksomheter sparkes ut Stortinget orientert i Prop 1 S. 11

12 Arbeids- og sosialdepartementet Norsk mal: Startside BLÅ Arbeids- og sosialdepartementet

13 Norsk mal: Sluttside HVIT Arbeids- og sosialdepartementet


Laste ned ppt "Arbeids- og sosialdepartementet Norsk mal: Startside BLÅ Alternativ 1 Arbeids- og sosialdepartementet Evaluering av Statens pensjonskasse Anders Skaiå."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google