Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Evaluering av ”videreutdanning i sykepleie til barn med smerte” Kull vår 2009 og høst 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Evaluering av ”videreutdanning i sykepleie til barn med smerte” Kull vår 2009 og høst 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Evaluering av ”videreutdanning i sykepleie til barn med smerte” Kull vår 2009 og høst 2009

2 26.09.2016Iben Akselbo, HiST, ASP, PVI2 Kjennetegn ved studentene Kull ”vår 2009” - 41 søkere. 12 studenter fullførte -10 studenter bestod eksamen Trondheim, Gravdal, Lillehammer, Elverum og Hareid.

3 26.09.2016Iben Akselbo, HiST, ASP, PVI3 FAGINNHOLD, OMFANG OG ORGANISERING Kull ”vår 2009” (kombinasjonsløsning) kontakt via internett en samling ved HiST, Øya Helsehus ved oppstart: gjennomgang av e-læringsverktøyet Its learning veiledning i søk på litteratur ved bibliotektjensten på datasal.

4 26.09.2016Iben Akselbo, HiST, ASP, PVI4 Kjennetegn ved studentene ”Høst 2009” - 25 deltakere. 20 studenter fullførte studiet og bestod eksamen Ålesund, Bodø, Oslo, Gjettum, Rognan, Sandnessjøen, Snillfjord Stavanger, Stjørdal og Trondheim Singapore

5 26.09.2016Iben Akselbo, HiST, ASP, PVI5 FAGINNHOLD, OMFANG OG ORGANISERING Kull ”høst 2009” kontakt via internett og evt. telefon med faglærer.

6 26.09.2016Iben Akselbo, HiST, ASP, PVI6 Studie- og vurderingsformer kull høst 2009 leksjoner oppgaver + MCQ veiledning (diskusjonsforum) hjemmeeksamen med innlevering via its learning.

7 26.09.2016Iben Akselbo, HiST, ASP, PVI7 Studentenes evaluering av studiet ”Høst 2009” evaluering via its learning (e- læringsverktøyet) av leksjoner, ressurser, læreroppfølging, e- læringsverktøyet og det faglige utbytte 15 studenter svarte

8 26.09.2016Iben Akselbo, HiST, ASP, PVI8 Studentenes evaluering av studiet ca.90 % -bra/meget bra læringsutbytte leksjoner 50-60% - et meget stort faglig utbytte av oppgavene. 80 % - lett å bruke its learning i studien over 80 % - god kontakt med faglærer over 80 % - nyttige tilbakemeldinger på oppgaver. Kun 13 % hadde hatt god kontakt med medstudenter på diskusjonsforum

9 26.09.2016Iben Akselbo, HiST, ASP, PVI9 Videreutdanningen i Barnesykepleie ved Hist Studiet er delt opp i 3 hovedemner (i alt 90 studiepoeng).

10 26.09.2016Iben Akselbo, HiST, ASP, PVI10 Hovedemne 1 og 2 Tema 1: Opplevelser og reaksjoner på akutt og/eller kritisk sykdom(5 stp) Tema 2: Kompetanse og fagutvikling(5 stp) Tema 3: Etikk og juridiske rammer(5 stp) Tema 4: Kunnskapsbase i fysiologi, patofysiologi og generell farmakologi(11 stp)

11 26.09.2016Iben Akselbo, HiST, ASP, PVI11 Hovedemne 3 Tema 5: Barnesykepleierens funksjons- og ansvarsområde, medisinsk teknikk (8 stp) Tema 6: Barns vekst og utvikling(12 stp) Tema 7: Neonatologi (15 stp) Tema 8: Pediatri og fysiske, psykiske og sosiale utviklingsforstyrrelse, mikrobiologi (20 stp) Tema 9: Barnet som intensivpasient og barnekirurgi (9 stp)

12 26.09.2016Iben Akselbo, HiST, ASP, PVI12 Praksisstudier Antall uker teori: 28 uker Antall uker praksis: 30 uker Nyfødt- intensivavdeling Barneintensiv avdeling Barne- kirurgisk avdeling Barne- medisinsk avdeling Barne- mottaks avdeling

13 26.09.2016Iben Akselbo, HiST, ASP, PVI13 Emner innen smertebehandling Stress, mestring og bearbeiding av traumatiske opplevelser hos barn og ungdom Postoperativ smerte- og kvalmebehandling Barns smerteopplevelse og uttrykk Bruk av smertevurderingsverktøy Symptomlindring Aktuelle medikamenter Sedering/ abstinens


Laste ned ppt "Evaluering av ”videreutdanning i sykepleie til barn med smerte” Kull vår 2009 og høst 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google