Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OPS Asak skole og barnehage Informasjonsmøte 28. april 2009 NB! Denne informasjonen er retningsgivende og foreløpig og vil bli erstattet av senere informasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OPS Asak skole og barnehage Informasjonsmøte 28. april 2009 NB! Denne informasjonen er retningsgivende og foreløpig og vil bli erstattet av senere informasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 OPS Asak skole og barnehage Informasjonsmøte 28. april 2009 NB! Denne informasjonen er retningsgivende og foreløpig og vil bli erstattet av senere informasjon og konkurransegrunnlag. Denne informasjonen kan følgelig ikke senere påberopes i forbindelse med den endelige kontrakten.

2 Agenda u Innledning, prosjektleder Hans Tokvam  Politisk forankring  Prosjektomfang og regulering  Presentasjon av prosjektorganisasjon u Presentasjon av prosjektet v arkitekt Stein Høglund  Dagens situasjon  Kommunens behov  Status regulering/prosjekt u Presentasjon av gjennomføringsmodell/OPS-modellen v finansiell rådgiver Sissel Husøy  Kontraktsstruktur  Gjennomføringsmodell u Gjennomføring av konkurransen v advokat Kjell-Andrè Honerud  Prekvalifikasjonsfasen med gjennomgang av kvalifikasjonskriterier  Tilbudsfasen med konkurransegrunnlag  Forhandlingsfasen  Tildeling av kontrakt/kontraktsoppstart u Videre fremdrift, Hans Tokvam u Spørsmål Kun retningsgivende og foreløpig informasjon

3 Politisk forankring Fra vedtaket i Kommunestyret den 3.12.08:  Kommunestyret legger til grunn at Asak skole og barnehage skal bygges som et OPS-prosjekt og være klar til bruk ved skolestart høsten 2011. Årlig leieforpliktelse avklares i løpet av 2009 og innarbeides i budsjettet i forbindelse med behandlingen av ÅB 2010/HP2010-2013. Kun retningsgivende og foreløpig informasjon

4 Prosjektomfang og regulering Kun retningsgivende og foreløpig informasjon

5 Prosjektomfang og regulering u Prosjektomfang  Skole  Barnehage  Svømmehall  Bevaringsverdig bygning u Regulering Kun retningsgivende og foreløpig informasjon

6 Prosjektorganisasjon u Hans Tokvam – Eiendomssjef (prosjektleder), Skedsmo kommune u Tor Weinholdt – Undervisningssektoren, Skedsmo kommune u Ragnhild Pedersen – Økonomi, Skedsmo kommune u Helge Gundersen – Rektor Asak skole, Skedsmo kommune u Else Lien – Hovedvernombud, Skedsmo kommune u Lars Michelsen - Byggteknisk rådgiver, Siv.ing Trond Thorvaldsen AS u Sissel Husøy – Prosjektadministrator/finansiell rådgiver, PricewaterhouseCoopers AS u Kjell-André Honerud – Juridisk rådgiver, Torkildsen, Tennøe & Co Advokatfirma AS Arkitekt Stein Høglund, HWR Arkitekter AS er engasjert til utarbeidesle av reguleringsplan samt bistand ifm utarbeidelse av rom- og funksjonsprogram. Kun retningsgivende og foreløpig informasjon

7 Presentasjon av prosjektet u Arkitekt Stein Høglund, HRW Arkitekter  Dagens situasjon  Kommunens behov  Status regulering/prosjekt Kun retningsgivende og foreløpig informasjon

8

9 Romprogram - Barnehagen Kun retningsgivende og foreløpig informasjon

10 Romprogram - Skolen Kun retningsgivende og foreløpig informasjon

11 Gjennomføringsmodell / OPS u Finansiell Rådgiver Sissel Husøy, PwC  Kontraktsstruktur  Gjennomføringsmodell Kun retningsgivende og foreløpig informasjon

12 Kontraktsstruktur - OPS Kommunen OPS-leverandør Egenkapital Lånekapital Entreprenør- selskap Entreprise- avtale FDVU-selskap Avtale om Forvaltning, Drift, Vedlikehold, Utvikling OPS kontrakt Kun retningsgivende og foreløpig informasjon

13 Gjennomføringsmodell / OPS  Tradisjonelt betales utbygging etter hvert som bygningsmassen ferdigstilles slik at bygget er betalt når det tas i bruk  Betaling ved leveranse i OPS  Løpende betalinger gjennom byggets levetid avhenger av kvaliteten på bygget og evt. fradragselementer i kontrakten. Tidsoverskridelse Kostnads overskridelse Tradisjonelt kjøp:Bruk av livsløpsbasert modell: Betaling basert på vedlikehold Ingen betaling før fasiliteter er klare Betaling basert på tilgjengelighet 5101520 År Byggefase Drift- og vedlikeholdsfase Kr Byggefase Kr Drift -og vedlikeholdsfase Løpende kostnadsoverskridelser 5101520 År Estimert Kapital kostnad Estimerte løpende kostnader Kun retningsgivende og foreløpig informasjon

14 april 24, 2009 16:01:22 K:\Fag\OPS - Off Privat Samarbeid\Markedsarbeid\Byggherrens prosjektstyringsnøkkel.ppt Primæraktivitet byggherre Sekundæraktivitet byggherre Evt. Forlengelse av tidligere aktivitet byggherre Milepæl/byggherrebeslutning Utrede behov Utrede behov og muligheter Vurdere gjennomførings- strategi FDVU / FM Utførelse og avslutning Detalj- prosjektering Skisse og forprosjektering Program-utvikling 12 65 4 3 Bruk Følge opp innredningsprogram Programprosess innredning / følge opp byggeprogram Definere programkrav Etablere brukerorganisasjon Bruker / Marked Utarbeide byggeprogram Planlegg og org. programmering Kontrahere evt. programkons. Kontrollere og god-kjenne utført kvalitet Planlegge og organisere utførelse Kontrahere utførende Funksjon, estetikk, teknikk Prosess Økonomi, kontrakt Byggeier / Prosjekteier BYGGHERRENS PROSJEKTSTYRINGSFUNKSJONER Skisse- /forprosjektering Detaljprosjektering Oppfølging / utførelse Produksjon / utførelse Garantiarbeider Utførelse Prosjektering Programmering As-built tegninger, Tekniske løsninger D PD PP BP Prosjekt definisjon Prosjekt - plan KontraktK1K2K3K4 Livsløp/OPS-ansvaret overtas av de private FDVU-dokumentasjon av produkter og funksjonalitet Følge opp garantiarbeider Tegnforklaring Søknad omrammetillatelse Søknad omrigangsettelses-tillatelse OverleveringAnmodning omferdigattest Kontrahere prosj / utførende Planlegge og org. detaljprosjekt Utarbeide kravspesifikasjon Rådgivning byggeprogram Følge opp programkrav Planlegg og org. forprosjekt Kontrahere prosjekterende Kilde: Byggforsk, 2003 Kun retningsgivende og foreløpig informasjon

15 Gjennomføring av konkurransen u Advokat Kjell-Andre Honerud, tt&Co  Prekvalifikasjonsfasen med gjennomgang av kvalifikasjonskriterier  Tilbudsfasen med konkurransegrunnlag  Forhandlingsfasen  Tildeling av kontrakt/kontraktsoppstart Kun retningsgivende og foreløpig informasjon

16 u Mål for prekvalifiseringen:  Sitte igjen med tre til fem leverandører som er egnet til å gjennomføre oppdraget u Kvalifikasjonskriteriene og dokumentasjonskrav  Obligatoriske krav  Organisatoriske og juridiske stilling  Finansielle og økonomiske kapasitet  Tekniske og faglige kvalifikasjoner –Gjennomføringsevne –Faglig kompetanse og nødvendige offentlige tillatelser –God erfaring fra tilsvarende oppdrag –Kvalitetssikringssystemer –Ingen interessekonflikter  Utfylling av ”Søknad om prekvalifisering” –Krav til søknaden Gjennomføring av prekvalifiseringen Kun retningsgivende og foreløpig informasjon

17 Tilbudsfasen - konkurransegrunnlag u Konkurransegrunnlagets tre hoveddeler:  Del 1 Innbydelse til konkurranse –Vedlegg 1: Tilbudsskjema –Vedlegg 2: Prosjektkostnad basert på NS 3453  Del II Kontraktsdokumenter –Vedlegg 1: Leiekontrakt med regulering av prosjekterings-, bygge- og driftsfasen –Vedlegg 2: Festekontrakt for byggetomten  Del III Kravspesifikasjonen –Vedlegg 1: Tomteforhold –Vedlegg 2: Romprogram, brukerkrav- og funksjonsprogram –Vedlegg 3: Klimaforhold Kun retningsgivende og foreløpig informasjon

18 Kontraktuelt rammeverk u Leieavtale med regulering av bygge- og driftsfasen  Langvarig (20- 30 år)  Baseres på markedsmessige prinsipper  Fast leiesum, indeksregulert  Ytre og indre vedlikeholdsansvar for utleier, herunder renhold  Ved utgangen av leieperioden skal leieforholdet i utgangspunktet opphøre og skole og barnehagen overføres til leietaker.  Det er særskilt regulering av byggefasen som er basert på NS 3431 u Festekontrakt  Tilpasses innholdet i leieavtalen Kun retningsgivende og foreløpig informasjon

19 Parametere i konkurransefasen Krav- spesifikasjon (Rom- og funksjons- program) Antatt M2 Kvalitet Kostnad per m2, brutto-/nettofaktor Estetikk/ Bygningsmessige løsninger Avkastningskrav/ Finansiell struktur Organisatorisk struktur Lønnsomhet Prosjekt- kostnad Leiepris (-nivå, inkl. FDVS) Soft issues Vedlikeholds- nivå Restverdi Overtakelse av eksisterende lokaler Input kommunen Input leverandørerResultatet Tilbudt nøkkelpersonale Kun retningsgivende og foreløpig informasjon

20 Planlagt fremdrift u Kunngjøring av anskaffelsen1. april 2009 u Informasjonsmøte28. april 2009 u Frist søknad om prekvalifisering18. mai 2009 u Valg av tilbydere26. mai 2009 u Utsendelse av konkurransegrunnlag1. juni 2009 u Frist for innlevering av tilbud14. september 2009 u Forhandlingsstart1. oktober 2009 u Innstilling på valg av tilbyder1. desember 2009 u Kontraktsinngåelse15. desember 2009 u Oppstart utleie1. august 2011 Kun retningsgivende og foreløpig informasjon

21 Spørsmål Kun retningsgivende og foreløpig informasjon


Laste ned ppt "OPS Asak skole og barnehage Informasjonsmøte 28. april 2009 NB! Denne informasjonen er retningsgivende og foreløpig og vil bli erstattet av senere informasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google