Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Benzodiazepiner: virkningsmekanismer og bruk i alderspsykiatrien Gudrun Høiseth, overlege, Ph.D Nettundervisning, alderspsykiatri, 09.10.12.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Benzodiazepiner: virkningsmekanismer og bruk i alderspsykiatrien Gudrun Høiseth, overlege, Ph.D Nettundervisning, alderspsykiatri, 09.10.12."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Benzodiazepiner: virkningsmekanismer og bruk i alderspsykiatrien Gudrun Høiseth, overlege, Ph.D Nettundervisning, alderspsykiatri, 09.10.12

2 2 Benzodiazepiner Først oppdaget i 1963 (diazepam) og omtalt som ”mothers little helper”. ”You are not addicted to Valium if you use less than your doctor” Populært pga bredere terapeutisk vindu enn barbiturater

3 3 Farmakologi -GABA-agonist -Bzd: bindingssete på α- subunit -GABA: bindingssete på β- subunit -Forskjellig virkningsmekanisme fra alkohol og barbiturater Dose MAKS Effekt 0 Bzd Barbiturater

4 4 Effekter av benzodiazepiner Gir benzodiazepiner: Påvirkning? Avhengighet?

5 5 0,7 ‰ Påvirkning av benzodiazepiner (friske,frivillige) Ingum et al 1994

6 6 Påvirkning av benzodiazepiner, kronisk bruk Toleranseutvikling, men ikke fullstendig, og ikke for alle effekter -Doseøkning -Akutt/kronisk toleranse Effekt Uke 1 Uke 4 Konsentrasjon

7 7 Påvirkning av benzodiazepiner, kronisk bruk Økt risiko for trafikkulykker ved benzodiazepiner påvist i blod Økt risiko for trafikkulykker hos de som får forskrevet benzodiazepiner (reseptregisteret) Eldre: økt sannsynlighet for fall og lårhalsbrudd Eksperimentelle studier

8 8 Meta-analyse: kognitive effekter ved langtids bruk Cognitive Effects of Long-Term Benzodiazepine Use A Meta-Analysis Melinda J. Barker, Kenneth M. Greenwood, Martin Jackson and Simon F. Crowe CNS Drugs 2004; 18 (1): 37-48 - 13 studier, - n= 384, - gjennomsnittelig 10 års bruk, - gjennomsnittelig diazepamdose 17,3 mg - gjennomsnittelig alder 45 år Nedsatt kognitiv funksjon hos benzodiazepinbrukere på alle 12 kognitive områder som ble testet

9 9 Effekt av seponering: 2 Metaanalyser (Barker et al 2004 a og b) Kronisk bruk av benzodiazepiner i rundt 10 år i ”terapeutiske” doser ca 300 individer i 10 studier Prestasjoner etter minst 3 måneder abstinens sammenlignet med prestasjoner før avvennig fra benzodiazepiner

10 10 Prestasjoner etter minst 3 måneder abstinens sammenlignet prestasjoner i kontroll populasjon

11 11 Avhengighet: Hvorfor er rusmidler godt? Naturlige stimuli: Mat Drikke Sex Barnestell NAc Liking (DA mm) Wanting(DA) 1.Kokain, heroin 2.Amfetamin, MDMA 3.THC

12 12 Avhengighet av benzodiazepiner Måles ved selvadministrering hos dyr Før (1980-tallet): Dyrestudier viste lite avhengighet av benzodiazepiner Nå: Selvadministrering av benzodiazepiner hos mus/rotter (intravenøs administrering, sulteforet ol) Ved bruk over 3 måneder får 30-50% problemer med å slutte Ved seponering: - abstinens - tilbakevendende symptomer/rebound

13 13 Benzodiazepinbruk relevant hos eldre Benzodiazepiner gir kognitiv og psykomotorisk påvirkning Eldre spesielt utsatt Viktig å vite om benzodiazepinbehandling ved innleggelse i sykehusavdelinger

14 14 Manglende informasjon om bruk ved innleggelse i sykehus: eksempel fra alderspsykiatrisk avdeling, Tåsen 241 pasienter inkludert ved innleggelse Registrering av legemiddelbruk i henhold til henvisningsskriv ved innleggelse og utskrivning Serumprøver til analyse av benzodiazepiner fra alle pasienter ved innleggelse (og utskrivning)

15 15 Resultater Opplysninger om bruk av benzodiazepiner: 60% 102 enkeltfunn av benzodiazepiner det ikke var opplyst om i henvisning Brukere av benzodiazepiner (opplysninger og/eller positiv serumprøve): 70% Ingen opplysninger om bruk, men allikevel positiv serumprøve: 10% Brukere kun identifisert ved serumprøve: - Diazepam: 70% - Oxazepam: 26% - Zopiclon: 12% - Totalt: 10% Påvist hos de aller fleste der opplysninger forelå i henvisning Få konsentrasjoner over terapeutisk område (bortsett fra for zopiclon) Etter 4 uker: 46% brukere av benzodiazepiner (god overenstemmelse med serumprøver)

16 16 Betydning Alderspsykiatriske pasienter er hyppig brukere av benzodiazepiner (generell populasjon >70 år: opptil 20% bruker benzodiazepiner) Viktig å tenke på slik bruk som mulig årsak til symptomer, selv om opplysninger ikke foreligger Serumanalyse kan være objektiv måte å tilegne seg informasjon

17 17 Kognitiv effekt hos eldre? Lite studier gjort Motstridende resultater Populasjonsbaserte (hjemmeboende pasienter)

18 18 Kognitive effekter av bzd hos alderspsykiatriske pasienter Ikke studert tidligere Vi studerte 241 pasienter ved innleggelse Alderspsykiatrisk avdelig 168 benzodiazepinbrukere, 73 ikke-brukere Testet med standardiserte, validerte tester (Hopkins verbal learning test, Stroop test, Digit Vigilance test) Forskjeller i populasjonene: bzd brukere høyere utdanning, mer deperimerte og mindre demente

19 19 Kognitiv effekt hos eldre? Resultater Ingen dårligere resultater hos benzodiazepinbrukere på noen av testene

20 20 Resultater, Hopkins verbal learning -Bzd brukerene gjør det bedre enn ikke- brukere før korrigert analyse -Ingen forskjell etter korrigering

21 21 Effekt av andre tilstander Utdanning: Bedre resultater (p<0.001) Demens: Dårligere resultater (p<0.001) Depresjon: Bedre resultater (p<0.001) (skyldes ”kontrollgruppe”)

22 22 Konklusjon Effekt av bzd drukner i effekt av andre tilstander Selv om de ikke gir påvisbar effekt på kognisjon betyr ikke det at bzd-bruk hos eldre er gunstig Økt falltendens Økt risiko for brudd Økt tretthet på dagtid Bør derfor allikevel forskrives i så liten grad som mulig

23 23 -Longitudinelt studiedesign -Ingen forskjell i bedring hos de som slutter med bzd vs de som ikke slutter -Forsterker teorien om at bzd ikke er ansvarlig for kognitiv funksjon hos denne pasientgruppen


Laste ned ppt "1 Benzodiazepiner: virkningsmekanismer og bruk i alderspsykiatrien Gudrun Høiseth, overlege, Ph.D Nettundervisning, alderspsykiatri, 09.10.12."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google