Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BPSD – Belastning for personalet Mirka Kraus Spesialist i klinisk psykologi Ullevål sykehus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BPSD – Belastning for personalet Mirka Kraus Spesialist i klinisk psykologi Ullevål sykehus."— Utskrift av presentasjonen:

1 BPSD – Belastning for personalet Mirka Kraus Spesialist i klinisk psykologi Ullevål sykehus

2 Demens Kognitiv svikt BPSD

3 Behavioural and Psychological Symptoms of Dementia (BPSD)

4 BPSD ved alle demens typer Høy BPSD prevalens ved: DAT VaD Blandet DAT og Vad FTD DLB

5 Problematisk tidlig debut av demens Debut av demens kun med BPSD symptomer. 50% av DAT debuterer kun med BPSD uten noen symptomer på kognitiv svikt. (Gustafsson, Hageberg 75, Oppehenheim 94) Debut av frontotemporaldemens FTD –ukritisk sosial atferd –avvikende seksuelle forestillinger og atferd –redusert impulskontroll/emosjonelle utbrudd

6 BPSD Stor viktighet Forstyrrende adferd kan forårsake betydelig lidelse hos pasient og omsorgspersoner Angst, depresjon og vrangforestillinger reduserer ofte livskvalitet for pasientene og aggressivitet er ofte vanskelig å håndtere for omsorgspersoner i familien BPSD er en vanlig grunn til institusjonalisering av demente Wimo, 1992

7 Konsekvenser av BPSD Tidlig institusjonalisering Signifikante kostnadsøkninger Redusert livskvalitet hos pasienter og omsorgspersoner Økt nedsettelse av sekundær ADL Pårørende stress

8 BPSD-skalaer CMAI (Cohen-Mansfield Agitation Inventory) 1986 BEHAVE-AD (The Behavioral Pathologic Rating scale for Alzheimer disease) 1987 NPI (The Neuropsychiatric Inventory) 1994 CERAD (The Consortium to Establish a Registry in AD) 1995

9 Differensialdiagnostikk i alderspsykiatri BPSD versus vanlig aldring BPSD ved demens versus positive og negative symptomer ved psykiatriske lidelser Kognitiv svikt ved psykiatriske lidelser versus demens

10 Uro og utreagering Sammensatte årsakssamenhenger Atferd er individuell – begrenset bruk for generelle tiltak Det finnes ingen oppskrift for hvordan man skal behandle vanskelig atferd

11 Forhold som bør vurderes i en utreageringsituasjon Personalet: Egen sikerhet Ressurser på avdelingen når situasjonen oppstår Pasienten Personlighet Psykiatrisk diagnose delir Kognitiv svikt Språksvikt Frustrasjonsgrad Innsikt i hva som skjer Impulskontroll og mestringssvikt

12 Hvor er ”problemet?” Hos pasienten I situasjonen I behandlingsrelasjonen

13 Hvor er ”problemet?” Pasientens diagnostiske tilstand (psykiatrisk, fysisk) Psykososiale/ fysiske miljø i avdelingen Behandlingsrelasjon terapeut – pasient (overføring, motoverføring, Expressed Emotion)

14 Psykologiske og sosiale aspekter ved BPSD Premorbid personlighet og mestringsmekanismer Traumatiske opplevelser gjennom livet/tidligere psykiatrisk sykehistorie/grad av demens (Individuell sårbarhetsfaktor) Sosiale relasjoner med det nærmeste miljøet/familie. ”Expressed emotion” (Håvard Bentsen ’93)

15 Psykologisk veiledet miljøbehandling med fokus på tilpasning av forventninger/krav og holdninger fra miljøpersonale og pårørende tilpasning og tilrettelegging av omsorg/pleie og stimuli

16 Psykologisk perspektiv i behandling av uro og agressivitet Psykodynamisk og kognitiv tilnærming i forståelse og behandling –Funksjonelle lidelser, tilpasningsreaksjoner –lett fase av demens Atferdsterapeutisk tilnærming i forståelse og behandling –Kronifiserte psykotiske tilstander –Hjerneorganiske tilstander –Moderat og alvorlig fase av demens

17 INDIREKTE BEHANDLING AV BPSD HOLDNING OG RELASJON TIL PASIENTEN PÅRØRENDEPERSONALE PSYKOEDUKATIV BEHANDLING PSYKOTERAPI BISTAND/AVLASTNING EE HOLDNINGSRETTET VEILEDNING PSYKOEDUKATIV BEHANDLING EE OVERFØRING MOTOVERFØRING

18 ”Expressed emotion” (høy/lav skår) 1.Kritiske kommentarer 2.Overinvolvering 3.Fiendtlighet 4.Varme/respekt (Håvard Bentsen, 1993)

19 Overføring Overføring skjer når man plasserer i en relasjon sine egne følelser og tanker, som opprinnelig ikke har noen ting med denne konkrete relasjonen å gjøre. Overføring i arbeidet med pasienter med demens kan skje i to retninger: fra pasienten til personalet og fra personalet til pasienten

20 Motoverføring Motoverføring er en reaksjon på overføring, dvs. pasientens overføring fremkaller en motoverføringsreaksjon som ikke er en behandlingsmetode og har ingen relevant sammenheng med behandlingsmodellen.

21 Expressed emotion: u over-involvering u kritiske kommentarer u fiendtlighet u varme/respekt

22 Relevante aspekter hos personalet Personlig egnethet Faglige teoretiske kunnskaper Evne til innlevelse og refleksjonen Kjennskap til egne overføring- og motoverføring mekanismer, ” smertegrenser” Individuelle behov for faglig veiledning, opplæring Individuelle behov for emosjonell avlastning/ bistand

23 Personalers individuelle ”smertegrenser” Personalets indivduell bevist og ubevist mestring av psykisk påkjenning og belastning i behandlingsrelasjon med pasienten Modell for mestringsforløp Opplevelse av belastning og påkjenning (psykisk, fysisk, emosjonelt) Bevist og kunnskapstyrt mestring Høyt nivå av psykisk belastning Forstyrrelser i individuelle toleransegrense (”smertegrense”) Underbevist mestring Expressed Emotion, overføring, motoverføring)

24 Demens Kognitiv svikt BPSD


Laste ned ppt "BPSD – Belastning for personalet Mirka Kraus Spesialist i klinisk psykologi Ullevål sykehus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google