Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kognitive testprofiler. 1 Kløveråsen: Poliklinikk: Hukommelse, demens, alderspsykiatri. Utredningsavdeling: Utredningsopphold. Kognitiv utredning for pasienter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kognitive testprofiler. 1 Kløveråsen: Poliklinikk: Hukommelse, demens, alderspsykiatri. Utredningsavdeling: Utredningsopphold. Kognitiv utredning for pasienter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kognitive testprofiler. 1 Kløveråsen: Poliklinikk: Hukommelse, demens, alderspsykiatri. Utredningsavdeling: Utredningsopphold. Kognitiv utredning for pasienter fra begge disse.

2 Kognitive testprofiler. 2 Kognitiv utredning: Fast batteri som er brukt over flere år. Tester som skal dekke flere kognitive funksjonsområder. Tester som er normert for de aktuelle aldersgruppene.

3 Kognitive testprofiler. 3 Testbatteriet: Grunnstamme av Wechsler-tester. Hele WMS-r (Wechsler Memory Scale revised). Delprøver fra evneprøven WAIS-r. Trails. MMSE-NR. Normer: Wechsler-testene. Normer fra Mayo- klinikken i Minnesota (Ivnik). Trails: Tombough. Tidsbruk: 1 – 1,5 timer.

4 Kognitive testprofiler. 4 Problemstilling: Hva viser testresultatene? Dominerende testmønstre? Grupperinger.

5 Kognitive testprofiler. 5 Framgangsmåte: Sammenlikne testprofiler. Statistiske metoder. Uten menneskelig inngripen. Clusteranalyse. Grupperer testprofilene. Personer med mest lik profil havner i samme gruppe. Hva som karakteriserer gruppene vil (selvfølgelig) avhenge av hvor mange grupper som lages.

6 Kognitive testprofiler. 6 Utvalg av tester brukt: Hoderegning. Verbal abstraksjon (likheter). Terningmønster. Koding. Auditivt minnespenn (tallhukommelse) Visuelt minnespenn. Umiddelbar gjenfortelling av historier. Umiddelbar tegning av figurer. Utsatt gjenfortelling av historier. Utsatt tegning av figurer. Andel retensjon ved utsatt gjenfortelling av historier. Andel retensjon ved utsatt tegning av figurer.

7 Kognitive testprofiler. 7 Begrunnelse for testutvalget: Dekke flere typer oppgaver/kognitive funksjoner. Bruke tester som er mest robuste ved at resultat ved testene ikke påvirkes for mye av tilfeldige variasjoner. Ikke alle de gjennomførte testene blir brukt i denne analysen.

8 Kognitive testprofiler. 8 Inklusjon/eksklusjon: Inkludere pasienter som er 60 år eller eldre. Ikke bruke resultat fra flere testomganger for hver pasient. Bare resultat fra en testomgang. Dvs. vanligvis den første testomgangen. Ekskludere resultat for pasienter som ikke har klart å gjøre oppgavene. Kan være pga for dårlig syn, hørsel eller dårlig motivasjon. Ekskludere resultat der ikke alle de aktuelle testene er gjennomført. Medfører at de som fungerer dårligst er utelatt. Likevel relativt få som er utelatt.

9 Kognitive testprofiler. 9 Framgangsmåte: Skårene ved de forskjellige testene blir omregnet til standardskårer (Z-skårer) for hele gruppen. Todelt clusteranalyse: Først hierarkisk clusterinndeling, Ward. Deretter blir gruppesnitten fra denne inndelingen brukt for kmeans-cluster. Destillering av gruppeinndelingen.

10 Kognitive testprofiler. 10 Forutsetninger: Gruppetilordning bestemmes av antall grupper. Snittprofilen for hver gruppe vil bestemmes av antall grupper. Hvordan gruppeprofilene endres med endret antall grupper kan være informativt i seg selv.

11 Kognitive testprofiler. 11 Resultat: Antall personer: 988 Kvinner/menn: 567 / 416 Gjennomsnittlig alder: 76,4 år. Yngste 60 år, eldste 95 år. Samme snitt og aldersspenn for menn og kvinner. 60-6565-7070-7575-8080-8585+ 75119208256226104

12 2 Grupper: 12

13 3 Grupper: 13

14 3 Grupper: 14

15 4 Grupper: 15

16 4 Grupper: 16

17 5 Grupper: 17

18 6 Grupper: 18

19 7 Grupper: 19

20 8 Grupper: 20

21 9 Grupper: 21

22 12 Grupper: 22

23 6 Grupper, alder: 23

24 9 Grupper, alder: 24

25 12 Grupper, alder: 25

26 Alderfordeling for gruppene 26 Aldersgruppfordeling i gruppene: Gruppe60-6565-7070-7575-8080-8585+ 12423 144088 2152646443510176 361446484420178 4132033626434226 551832615633205 6121828 227115 75119208257225104988

27 Betraktninger: 27 Forskjellige mønstre er klart identifiserbare. Forskjell i nivå og profil. Profilforskjellene handler mest om at det er forskjell på prøver med hukommelsesfunksjoner vs prøver for andre funksjonsområder. Om lag 10 prosent har ikke klar svekkelse av kognitive funksjoner.

28 Betraktninger: 28 Det er en ganske stabil gruppe som har spesifikke problemer ved hukommelsesoppgaver, men mer normalfunksjon ved andre typer oppgaver. AMCI. I størrelsesorden 10 – 15 % av samlet gruppe. Det er også en ganske stor gruppe som har et annet mønster med bedre bevart hukommelse og ikke nødvendigvis demensnivå til tross for svekkelse. Ca 10%

29 Betraktninger: 29 En stor gruppe har generell svekkelse og ikke en klar differensiering. Ca 20% av alle. For andre lavt fungerende grupper (sannsynlig demensnivå) er det også differensiering på samme måte som MCI-gruppene. Av disse lavt fungerende er det flest med størst svekkelse av hukommelse, men gruppen med større svekkelse for andre funksjonsområder er også stor. 15 – 20 %

30 Betraktninger: 30 For mulig patologi: Er ikke-Alzheimer patologi mer vanlig enn antatt?

31 31


Laste ned ppt "Kognitive testprofiler. 1 Kløveråsen: Poliklinikk: Hukommelse, demens, alderspsykiatri. Utredningsavdeling: Utredningsopphold. Kognitiv utredning for pasienter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google