Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forum for tillitsvalgte NTF 19. april 2007 Medlemsundersøkelsene Jostein Grytten, Irene Skau.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forum for tillitsvalgte NTF 19. april 2007 Medlemsundersøkelsene Jostein Grytten, Irene Skau."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forum for tillitsvalgte NTF 19. april 2007 Medlemsundersøkelsene Jostein Grytten, Irene Skau

2 Bakgrunn (NOU 2005:11)  Flertallets medlemmer foreslo: Nasjonale takster for tannbehandlingNasjonale takster for tannbehandling Etableringskontroll for tannleger i områder med høy tannlegetetthetEtableringskontroll for tannleger i områder med høy tannlegetetthet Gjennomgang av trygdens refusjonsordninger for tannbehandlingGjennomgang av trygdens refusjonsordninger for tannbehandling

3 Formål  Innhente data om honorarer, omsetning og kostnader for privatpraktiserende allmenntannleger og spesialister i: KjeveortopediKjeveortopedi Oral kirurgiOral kirurgi ProtetikkProtetikk PeriodontiPeriodonti EndodontiEndodonti  Belyse behovet for nasjonale takster (og etableringskontroll)

4 Praktisk gjennomføring  Utarbeidet registreringsskjema – opplysninger om: Tannlegen (alder, kjønn, utdanningssted)Tannlegen (alder, kjønn, utdanningssted) Praksisen (arbeidsmengde, arbeidstid, pasientsammensetning)Praksisen (arbeidsmengde, arbeidstid, pasientsammensetning) Honorarer for relevante tjenesterHonorarer for relevante tjenester Omsetningstall og kostnader for praksisenOmsetningstall og kostnader for praksisen  Undersøkelsene ble støttet av Tannlegeforeningen og spesialistforeningene  Utarbeidet til sammen 7 rapporter

5 Deltakelse i undersøkelsene

6

7 Honorarer etter tannlegedekning - allmenntannleger Gjennomsnitt i kroner

8 Recallpasienter, bruttoomsetning, kostnader i praksis og beregnet næringsinntekt etter tannlegedekning – allmenntannleger Gjennomsnitt

9 Recallpasienter, bruttoomsetning, praksiskostnader og beregnet næringsinntekt etter tannlegens alder og kjønn - allmenntannleger Gjennomsnitt

10 Funn – allmenntannleger  Litt høyere honorarer i sentrale strøk motsvares av tilsvarende høyere praksiskostnader per pasientbesøk  Dess færre pasienter per tannlege, dess lavere næringsinntekt  Liten variasjon i næringsinntekten per time ut fra konkurranseforholdene

11 ”Kosmetisk. - I dag gis spesialister et sugerør i trygdekassen. Det er fri etableringsrett med gode trygdeordninger. Det kan føre til sentralisering og overbehandling. Man kan stille spørsmål ved om for mange får tannregulering av kosmetiske årsaker, ikke nødvendigvis av medisinske, sier Endre Dingsør.” Hentet fra: ”Regulerer tenner for 400 mill.” Aftenpostens nettutgave 06.10.06

12 Utvikling i trygdens refusjoner til kjeveortopedi 2003-2006 Kilde: NAV

13 Tilgjengelighet til kjeveortopedi i henhold til geografisk område

14 Prosentfordelingen av kjeveortopeder ut fra antall pasienter der behandlingen ble påbegynt i 2005 fordelt etter alvorlighetsgrad

15 Funn - kjeveortopeder  Nesten ingen økning i trygdens utgifter de siste årene  Rimelig god geografisk spredning av kjeveortopeder  Nesten bare behandlingstilbud til de grupper som trygden prioriterer gjennom refusjonsordningene

16 Geografisk fordeling av tannlegespesialister Hele populasjonen. Andeler i prosent

17 Timer til pasientbehandling per år - tannlegespesialister

18 Vurdering av pasientmengden i spesialistpraksis. Andeler i prosent

19 Bruttoomsetning, praksiskostnader og næringsinntekt

20 Konklusjon  Allmenntannleger: Funnene gir begrenset støtte til faste honorarer og etableringskontrollFunnene gir begrenset støtte til faste honorarer og etableringskontroll  Kjeveortopedi: Tilstrekkelig kostnadskontroll, rimelig jevn geografisk fordeling, og bare behandlingstilbud til de grupper som trygden prioriterer gjennom sine refusjonsordningerTilstrekkelig kostnadskontroll, rimelig jevn geografisk fordeling, og bare behandlingstilbud til de grupper som trygden prioriterer gjennom sine refusjonsordninger  De andre spesialitetene: Ujevnt fordelt geografisk, varierende grad av allmenn/spesialistpraksis, næringsinntekten varierer mellom spesialiteteneUjevnt fordelt geografisk, varierende grad av allmenn/spesialistpraksis, næringsinntekten varierer mellom spesialitetene


Laste ned ppt "Forum for tillitsvalgte NTF 19. april 2007 Medlemsundersøkelsene Jostein Grytten, Irene Skau."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google