Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om reguleringer Randbemerkninger til Baldwin, Cage and Lodge: Understanding Regulation Forelesninger i lovgivningslære H 15 Professor Inge Lorange Backer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om reguleringer Randbemerkninger til Baldwin, Cage and Lodge: Understanding Regulation Forelesninger i lovgivningslære H 15 Professor Inge Lorange Backer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Om reguleringer Randbemerkninger til Baldwin, Cage and Lodge: Understanding Regulation Forelesninger i lovgivningslære H 15 Professor Inge Lorange Backer

2 Tema: regulering eller lovgivning «Regulation» - hva er det? – Regulering av næringsvirksomhet: produksjon av varer og tjenester Grenselandet mellom offentlig og privat tjenestetyting Hvordan virker reguleringen inn på økonomisk effektivitet og vekst? Hvordan sikre effektiv konkurranse? – Omfatter ikke bare lovgivningen, men også øvrige tiltak for å gi lovgivningen virkning: Forvaltningsorganer til å anvende og håndheve lovgivningen – «regulatory agencies» og deres praktisering av loven (jf. kap. 3) Hvordan kan slike forvaltningsorganer styres? – Hva slags virkemidler kan brukes i regulering av næringsvirksomhet? 2

3 Hvorfor regulere/lovgi? Markedssvikt – Faktiske og naturlige monopoler som tilgodeser seg selv i urimelig grad pga. manglende konkurranse – Assymetrisk informasjon – Uforutsette gevinster («windfall») – Ulemper som påføres utenforstående (eksternaliteter) – Sikring av stabilt tilbud ved variasjoner i etterspørsel – Gratispassasjerer som motvirker tilbud 3

4 Hvorfor regulere/lovgi? II Reduksjon av transaksjonskostnader: lovgivning i stedet for individuelle avtaler Rettferdig fordeling – av knappe goder – gjøre goder tilgjengelige også for dem med begrensete ressurser Hensyn til fremtidige generasjoner Valget mellom å lovgi eller la være: markedets ufullkommenhet mot reguleringens 4

5 Hva er en «god regulering»? En diskusjon mer med sikte på regulatøren enn på loven alene? Forskjellige kriterier: – Maksimering av økonomisk vekst – Klart demokratisk grunnlag – Åpen beslutningsprosess med rom for bred deltakelse – Fagkompetent beslutningsprosess Også ved verdivalg og risikohåndtering? – Tilrettelegging for effektive beslutningsprosesser 5

6 Årsaker til regulering Fremme allmenne interesser – Hva er en «allmenn interesse» til forskjell fra gruppe- og sektorinteresser? Fremme sektor- eller gruppeinteresser – Organiserte interesser fremfor uorganiserte Fremme interessen i å beholde politisk makt – Gjenvalg – Koalisjonsbygging Ideologier 6

7 Lovgivningens virkninger - begrensninger Håndhevingsorganenes oppfølging – Umiddelbar eller gradvis oppfølging av regelendringer? – Avhengige av pliktsubjektene som skal kontrolleres? – Avhengige av positiv respons fra politikere og media? – Avhengige av tilsyn eller kontroll utenfra? – Mangelfull eller inkompetent oppfølging (mangel på ressurser eller faglig kompetanse) fare for mistillit til reguleringen? Mobilisering av motstand – Manglende tillit til at lovgivningen blir stående – Manglende etterlevelse – Overtredere blir hedersmenn – Omgåelser av lovgivningen 7

8 Regulering av risiko Hva er risiko? Produkt av sannsynlighet og konsekvens Hvordan avdekke risiko? – Statistisk risiko – Terskeleffekter – Sovende farer – Katastrofescenarier med minimal sannsynlighet Potensiell, faktisk og opplevd risiko Tiltak mot risiko – Forebygging, tilpasning eller gjenoppretting? – Usikkerhet i risikoanslag: Bevisbyrde og føre var – Offentlig regulering eller privat tiltak (forsikring) Skal folkevalgte eller eksperter bestemme? Valg av akseptabel risiko 8


Laste ned ppt "Om reguleringer Randbemerkninger til Baldwin, Cage and Lodge: Understanding Regulation Forelesninger i lovgivningslære H 15 Professor Inge Lorange Backer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google