Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elverum kommune: Arbeidsgiverpolitikk, -strategi, ledelse og Ugleskolen v/Arbeidsgruppa for arbeidsgiverstrategi i Elverum kommune For KS-nettverkssamling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elverum kommune: Arbeidsgiverpolitikk, -strategi, ledelse og Ugleskolen v/Arbeidsgruppa for arbeidsgiverstrategi i Elverum kommune For KS-nettverkssamling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Elverum kommune: Arbeidsgiverpolitikk, -strategi, ledelse og Ugleskolen v/Arbeidsgruppa for arbeidsgiverstrategi i Elverum kommune For KS-nettverkssamling 13.05.2016

2

3 Elverum kommune definerer begrepene arbeidsgiverpolitikk, - strategi og «-policy»: Arbeidsgiver - - politikk - strategi- «policy» Planlegge, organisere, ledePrioritereVeivalg Taktikk Langsiktig plan for å nå målet Det vi pleier å gjøre, slik gjør vi det her, rutiner, retningslinjer, prosedyrer

4 En arbeidsgiver med hjerterom viser respekt for medarbeideren utfra holdningen medvirkning skaper merverdi

5

6 Den ansattes forventning til arbeidsgiver/leder: Å være et forbilde og vise veg! («Dine handlinger taler så høyt at jeg hører ikke hva du sier»)

7 Ugleskolen

8 Modulbasert lederutviklingsprogram  To ganger halvårlig: Timeplanlagt basismodul  Dag 1: Modul 1 og 2: Lederskap og verdier  Dag 2: Modul 3 og 4: Kommunikasjon  Oppfølgingsmodul på en halv dag  Nettverksbasert. 24 ledere fra flere nivåer pr. kull. 6 ledere i hvert nettverk  Hjemmeoppgaver i skolestil

9 Veien til innhold, sammenheng og legitimitet  Vivian Romberg – min flotte kollega  Trond Haukedal – ledelse gjennom menneskets egenverd og relasjon  Teori: Gary Yukl  Elaine Eksvärd «snakka snyggt»  Teori: Jan Ketil Arnulf og Peggy Brønn  Helle Parelius – coach, veileder

10 Ledelse som strategisk verktøy

11 Hvem var din beste sjef? Og hva med den verste? Hva var det med dem? Hvilken atferd vil du fremheve hos disse?

12 Detaljering av tre sentrale sider ved lederes atferd EndringsorientertOppgaveorientertRelasjonsorientert Transformasjon Administrasjon/Styring Omtanke Overvåke omgivelsene for å identifisere muligheter og trusler Tydeliggjøre behov for endring Studere andre for å hente inspirasjon til forbedring Snakke entusiastisk om muligheter/fremtiden Oppmuntre andre til å løse egne problemer Oppmuntre til nytenkning Tilrettelegge for eksperimentering Utvikle innovative strategier Legge til rette for læring Verdsette fremgang og feire resultater Organisere arbeidet for å øke effektiviteten Planlegge kortsiktige tiltak Fordele oppgaver til individ og grupper Klargjøre hvilke resultat som forventes Klargjøre prioriteringer Sette spesifikke mål og standarder Forklare regler, prosedyrer og standarder Dirigere og koordinere arbeidet Overvåke prestasjoner Løse problemer som oppstår Gi støtte og oppmuntring Uttrykke tillit Omgås andre for å bygge relasjoner Verdsette innsats og bidrag Coache og veilede ved behov Involvere ansatte ved beslutninger Myndiggjøre medarbeiderne Holde andre løpende informert Løse konflikter konstruktivt Bruke symboler og ritualer for å bygge identitet Oppmuntre til gjensidig tillit Ansette kompetente medarbeidere Gary Yukl (2013) Leadership in organizations


Laste ned ppt "Elverum kommune: Arbeidsgiverpolitikk, -strategi, ledelse og Ugleskolen v/Arbeidsgruppa for arbeidsgiverstrategi i Elverum kommune For KS-nettverkssamling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google