Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MODUM – SIGDAL - KRØDSHERAD Turistnæringen i Midt Buskerud Diskusjonsgrunnlag som innledning til en ny reiselivsatsing !

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MODUM – SIGDAL - KRØDSHERAD Turistnæringen i Midt Buskerud Diskusjonsgrunnlag som innledning til en ny reiselivsatsing !"— Utskrift av presentasjonen:

1 MODUM – SIGDAL - KRØDSHERAD Turistnæringen i Midt Buskerud Diskusjonsgrunnlag som innledning til en ny reiselivsatsing !

2 MODUM – SIGDAL - KRØDSHERAD 1. KORT OM STATUS  Det finnes i dag en rekke gode tilbud i alle tre kommuner der hver enkelt aktør arbeider målbevisst for å attrahere markedet.  Mange aktører sliter med å oppnå tilfredsstillende økonomiske resultater som i neste omgang går utover kvalitet og attraksjonsverdi.

3 MODUM – SIGDAL - KRØDSHERAD 2. FREMTIDSVISJON  Midt Buskerud skal utvikles til en helårs aktivitetsdestinasjon i verdensklasse. Er dette en realistisk visjon for fremtiden? Jeg mener dette er mulig, og min presentasjon skal forsøke å underbygge påstanden.

4 MODUM – SIGDAL - KRØDSHERAD 2. 1 GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER FOR SUKSESS  Full fokus på alle årstider med utgangspunkt i vår unike topografi – fjell, fjord og vakker natur.  Høy kvalitet i alle tilbud fra ulike aktører.  Gode kommunikasjonslinjer  Nærhet til Oslo, Drammen, flyplasser og ferger Vår posisjon er unik, så hva skal til for en vesentlig kvalitetsheving?

5 MODUM – SIGDAL - KRØDSHERAD 2.2 HVA MANGLER?  Hvor er paraplyen som skal plassere oss i fremste rekke i kampen om kundene? Overordnede politiske retningslinjer fra de tre kommunene i fellesskap har vært mangelfulle. Overordnede strategier for å fremme våre kvaliteter nasjonalt og internasjonalt har vært for svake.  Min invitasjon til forsamlingen er å sette fokus på disse forholdene.  Bakgrunnen for initiativet ligger i en invitasjon fra SIVA.

6 MODUM – SIGDAL - KRØDSHERAD 2.3 VEIEN VIDERE FREMOVER  To forhold er avgjørende: Vår egen strategi for den interkommunale satsningen. Ekstern bistand for å vinne kampen om kundene.

7 MODUM – SIGDAL - KRØDSHERAD 2.3 VEIEN VIDERE FREMOVER  Hva gjelder vår egen strategi vil følgende elementer være viktige: Vi må samle oss under en felles vignett som skal fremstå som vårt merkevarenavn i alle markedsfremstøt. Vi må ha en klar felles oppfatning om hvorledes aktivitetsområdene skal fremstå og i hvilken prioritet i forhold til de fire årstider. Vi må ha en egen nøytral markedsseksjon som hele tiden er fokusert på å oppnå det beste for regionen som helhet.

8 MODUM – SIGDAL - KRØDSHERAD 2.3 VEIEN VIDERE FREMOVER  Vi må utvikle langsiktige strategier for hvorledes aktivitetstilbudet skal forbedres.  Vi må utvikle gode relasjoner til alle private aktører som hver og en skal oppnå forbedret suksess – dog ikke på bekostning av andre aktører i regionen.  Og sist, men ikke minst – alle involverte parter må slutte opp om fellesskapets intensjoner.

9 MODUM – SIGDAL - KRØDSHERAD 2.3 VEIEN VIDERE FREMOVER  Ekstern bistand – hvilke behov må dekkes? Vårt konsept må få gjennomslag internasjonalt. Et nært samarbeid med Innovasjon Norge er derfor påkrevende. Oslo vil være et viktig opptaksområde. Nære relasjoner mot Visit Oslo må etableres. SIVA vil være en viktig medspiller – la oss høre hvilken rolle de kan ha sammen med oss! Vi må også utvikle gode relasjoner til andre miljøer i Hallingdal over mot Vestlandet. Mange av våre kunder skal videre når de besøker Midt Buskerud.

10 MODUM – SIGDAL - KRØDSHERAD 2.4 VÅRT ENDELIGE MÅL – HØY KVALITET OG KRITISK MASSE OVER TID  Vi må ha klare og realistiske mål for hvor mange besøkende vi trenger i hver destinasjon og samlet – hver år fremover. Et foreløpig estimat tilsier ca. 500 000 turister pr. år samlet.  Ut fra et klart måltall pr. år må vi vite hvor mange millioner mennesker som må ligge i vårt markedsmessige nedslagsfelt. Ca. 30 millioner er ikke et urealistisk anslag.

11 MODUM – SIGDAL - KRØDSHERAD 3. VIL VI ARBEIDE VIDERE MOT Å NÅ VISJONEN ?  Hvis ja, la oss først høre hva SIVA har å si.  Hvordan organisere det videre arbeidet?


Laste ned ppt "MODUM – SIGDAL - KRØDSHERAD Turistnæringen i Midt Buskerud Diskusjonsgrunnlag som innledning til en ny reiselivsatsing !"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google