Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Plan og bygningsloven Proposisjon 43 L (2015-2016) behandles i Stortinget litt senere i år. Ble gjennomført en kort høring i kommunalkomiteen om denne.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Plan og bygningsloven Proposisjon 43 L (2015-2016) behandles i Stortinget litt senere i år. Ble gjennomført en kort høring i kommunalkomiteen om denne."— Utskrift av presentasjonen:

1 Plan og bygningsloven Proposisjon 43 L (2015-2016) behandles i Stortinget litt senere i år. Ble gjennomført en kort høring i kommunalkomiteen om denne 9.februar med KS og Oslo Kommune. Ikke sendt på alminnelig høring! 13 bykommuner har vedtak i saken og sendt inn sitt syn til departementet. Hensikten: Endringene i loven foreslås gjort for å "fravike plan og bygningsloven ved krise, katastrofe eller andre ekstraordinære situasjoner" les sikre asylsøkere nøktern, men forsvarlig innkvartering. Samt fravike granneloven ved å fravike regelen om nabovarsel

2 Plan og bygningsloven 1.Endringen foreslås gjort i paragraf 20-9. 2.Lovforslaget er utformet til å gjelde generelt, men hele proppen argumenterer gjennomgående i forhold til asylsituasjonen. 3.Forslaget er å: Legge myndighet til å treffe vedtak om byggetillatelse og endringstillatelse til Kongen i Statsråd med hjemmel til å delegere til departementet. Påstand: Overprøver det kommunale kompetansemiljøet Ovenfra og ned – reduserer kommunalt selvstyre

3 4.Samt gi en generell fullmaktsbestemmelse for øvrige ekstraordinære situasjoner i fredstid. Ikke dokumentert et behov for denne endringen Ikke konsekvensutredet i proposisjonen hva dette innbærer Allerede en rekke andre lover som trer i kraft ved en krise og katastrofe.- i tillegg er vel kommunene rimelig fleksible når noe skjer? Mine påstander: -Endringene medfører en statlig overstyring og fjerner det kommunale selvstyret -Åpner for en grunnleggende forskjellsbehandling – staten vs alle andre -Vises til kommunenes sendrektighet – Fjern innsigelsesregimet Plan og bygningsloven

4 Vesentlige momenter som er viktig å huske på: Paragraf 31-2 4.ledd gir kommunene et handlingsrom på visse vilkår til å åpne for bruksendring og nødvendig ombygging, rehabilitering av eksisterende bygg for å sikre hensiktsmessig bruk uten at alle byggtekniske krav Med forslaget åpner man for å avvike byggtekniske krav, branntekniske krav, ignorere plankrav Plan og bygningsloven


Laste ned ppt "Plan og bygningsloven Proposisjon 43 L (2015-2016) behandles i Stortinget litt senere i år. Ble gjennomført en kort høring i kommunalkomiteen om denne."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google