Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lov om sosiale tjenester kapittel 4A – Rundskriv IS-10/2004 Bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning – behov for økt kompetanse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lov om sosiale tjenester kapittel 4A – Rundskriv IS-10/2004 Bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning – behov for økt kompetanse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lov om sosiale tjenester kapittel 4A – Rundskriv IS-10/2004 Bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning – behov for økt kompetanse Fylkesmannen i Hordaland

2 Vilkår for bruk av tvang og makt Andre løsninger skal være vurdert og prøvd: Forhold knytt til tjenestemottaker og/eller tjenestetilbud Rammebetingelser Organisering av tjenestene Fylkesmannen i Hordaland

3 Vilkår for bruk av tvang og makt (2) Faglig forsvarlig: Klare ansvarslinjer Overordnet faglig ansvarlig for kap.4A i kommunen Faglig ansvarlig for gjennomføringen av tiltakene Fylkesmannen i Hordaland

4 Hovedtyper av tvangstiltak etter kapittel 4A: ”skadeavvergende tiltak i nødsituasjoner” (jf § 4A-5 tredje ledd bokstav a) ”planlagte skadeavvergende tiltak i gjentatte nødsituasjoner” (jf § 4A-5 tredje ledd bokstav b) ”tiltak for å dekke tjenestemottakerens grunnleggende behov for mat og drikke, påkledning, hvile, søvn, hygiene og personlig trygghet, herunder opplærings- og treningstiltak.” ( jf § 4A-5 tredje ledd bokstav c) Fylkesmannen i Hordaland

5 Krav til gjennomføring Rett til kvalifisert personale ved gjennomføring av tiltak To tjenesteytere til stede Unntak: ”dersom dette ikke er til ugunst for tjenestemottakeren” Fylkesmannen kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra utdanningskravet Fylkesmannen i Hordaland

6 Kompetansekrav ved gjennomføring av tiltak Bokstav b) ”skal den ene av de to tjenesteyterne minst ha bestått utdanning i helse-, sosial- eller pedagogiske fag på høgskolenivå” Bokstav c) ”skal den ene av de to tjenesteyterne minst ha bestått avsluttende eksamen i studieretning for helse- og sosialfag i videregående opplæring.” Fylkesmannen i Hordaland

7 Merknad fra Sosialkomiteen Flertallet støtter forslagene, men understreker: ” ved å stille utdanningskrav til kun den ene av de to tjenesteyterne, vil det måtte bety at det må strammes inn på en relativt liberal dispensasjonspraksis på området.” Fylkesmannen i Hordaland

8 Søknad om dispensasjon Tiltak for å redusere behovet for dispensasjon Opplysninger om den enkelte tjenesteyter sin formal- og realkompetanse Planlagte tiltak for opplæring Fylkesmannen i Hordaland


Laste ned ppt "Lov om sosiale tjenester kapittel 4A – Rundskriv IS-10/2004 Bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning – behov for økt kompetanse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google