Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonalt formidlingssenter i geriatri. NFG z Senteret er lokalisert ved Haraldsplass Diakonale Sykehus i Bergen zSenteret er administrert av Stiftelsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonalt formidlingssenter i geriatri. NFG z Senteret er lokalisert ved Haraldsplass Diakonale Sykehus i Bergen zSenteret er administrert av Stiftelsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonalt formidlingssenter i geriatri

2 NFG z Senteret er lokalisert ved Haraldsplass Diakonale Sykehus i Bergen zSenteret er administrert av Stiftelsen Universitetsforskning (UNIFOB), Avdeling for helse (AFH), UiB z Sosial- og helsedirektoratet finansierer

3 NFG zfaglig formidlingssenter som omfatter geriatri, gerontologi og eldreomsorg zformidler kunnskap om kompetanse innen fagutviklingsaktiviteter og forskning og gir informasjon om aktuell tverrfaglig litteratur i dette fagområdet.

4 NFG zMålgruppen er alle kategorier helsepersonellog andre profesjoner som har sitt arbeide knyttet til eldre. zFagprofesjoner som underviser og arbeider med fagutvikling og forskning innen geriatri og eldreomsorg.

5 Informasjonsbladet Geronius z NFG har kontakt med målgruppen via nyhetsbladet Geronius som kommer ut 6 ganger i året z Geronius trykkes i 10 000 eks.

6 NFG zNFG utgir og selger temahefter fra prosjektene i Geriatriprogrammet, Undervisnings- sykehjemmet og liknende aktuelle områder

7 Litteraturtjenesten zSøking i databaser (norske og internasjonale) zInformasjon om ny geriatrisk litteratur zTverrfaglige, temabaserte litteraturlister zHjelp til å skaffe litteratur zInformasjon om litteratur på NFGs hjemmeside

8 Litteraturtjenesten Aktuelle baser: AGELINE ARTIKELBASEN (dansk) BIBSYS COCHRANE LIBRARY ISI WEB OF KNOWLEDGE NORART PSYCINFO PUBMED SAMBOK SVEMED+ (svensk)

9 NFG zProsjektbase: Registrering av studier, oppgaver og prosjekter innen feltet geriatri etter 1990 zAdressearkiv zBase over ressurspersoner

10 Geriatri på Internett zhttp://www.uib.no/isf/nfghttp://www.uib.no/isf/nfg zPå NFGs hjemmeside finner du bl.a.: zNy side med aktuelle nyheter zInformasjonsbladet Geronius zProsjekter zLitteratur zKonferanser zLinker til Internettressurser etc.

11 Henvendelser til NFG 1997 - 2002 (6 år) NFG ÅRHENV. 1997270 1998412 1999505 2000539 20011025 2002611 1997 1998 1999 2000 2001 2002

12 Oppgaver i 2003: NFG zRedigere og presentere oversikt over “Vurderingsskjemaer knyttet til geriatri og gamle pasienter” z3-4 nye hefter fra USP og andre prosjekter zInitiere og gjennomføre Regionkonferanser i Geriatri


Laste ned ppt "Nasjonalt formidlingssenter i geriatri. NFG z Senteret er lokalisert ved Haraldsplass Diakonale Sykehus i Bergen zSenteret er administrert av Stiftelsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google