Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Standpunkt; Den ideelle anskaffelsesprosessen - dialog og samhandling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Standpunkt; Den ideelle anskaffelsesprosessen - dialog og samhandling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Standpunkt; Den ideelle anskaffelsesprosessen - dialog og samhandling

2 50% av offentlige anskaffelser når iflg EU- kommisjonen ikke målene som er satt for selve anskaffelsen pga manglende informasjon om fordeler og ulemper ved ulike løsninger i markedet. 43% av leverandørene peker på at manglende interaksjon mellom innkjøpsorganisasjonene fører til reduserte innovasjonsmuligheter.

3 Den ideelle anskaffelsesprosessen Leverandørdialog — i alle faser av anskaffelsesprosessen Godt og tett samspill på kundesiden mellom anskaffelses-, fag- og brukermiljø Fokus på helseøkonomi/totaløkonomi og brukernytte — fremfor enhetspris alene Innføring av rutinemessige og kontraktsfestede evaluerings- og dialogmøter med oppstart seks måneder etter kontraktsinngåelse

4 Bærende prinsipper i leverandørenes ideelle anskaffelsesprosess er: «Pasientens anskaffelse»: Pasient/bruker i sentrum hvor de viktigste parameterne er brukernytte og totalkostnad Tydelige anskaffelsesstrategier som ivaretar: økende behov for helserelaterte produkter etikk og samfunnsansvar transparens, objektivitet og sunn konkurranse godt og tett samspill på kundesiden mellom innkjøp og brukere/helsepersonell Økt innovasjon i offentlige anskaffelser og næringsutvikling Smartere samhandling

5 Den ideelle anskaffelsesprosessen Forberedelsesfasen Gjennomføringsfasen Leveransefasen Kunde Referansegruppe (Anskaffelsesteam) Leverandør Bruker/pasienten i fokus

6 Anskaffelsesprosesser bidrar til effektiv forvaltning av felleskapets ressurser Anskaffelsespraksis bør videreutvikles basert på anbefalinger fra kompetansemiljøer (Difi, Leverandørutviklingsprogrammet, KS og PPI) -med vekt på mer dialogpregede anskaffelsesprosesser Politisk målsetning om offentlige anskaffelser som stimulerer til innovasjon og næringsutvikling må overføres til den enkelte anskaffelse Leverandørene bør involveres som aktive bidragsytere i hele anskaffelsesprosessen Offentlige anskaffelser av medisinskteknologi må tildeles etter prinsippet «det mest økonomisk fordelaktige tilbudet» Nytt fokus for innkjøpere

7 1)Leverandør- og dialogkonferanser, dialogmøter - før arbeidet med anbudsdokumentene starter 2)Høringsrunde for anbudsgrunnlag – leverandører gis mulighet til innspill på produktinndeling, tildelingskriterier og kontraktsvilkår 3)Oppstartsmøte – når anbudet er utlyst 4)Implementeringsmøte – når kontrakt er underskrevet og avtalen skal implementeres 5)Evalueringsmøter – 6 måneder etter oppstart og deretter årlig i avtaleperioden Arenaer for dialog og samhandling

8 Den ideelle anskaffelsesprosessen Gjennomføringsfasen Leveransefasen Utlysning, tidsfrister & anbudsgivning Avklaringer og tilføyelser Avslutning anskaffelsen Etterprøvbarhet Oppstartsmøte Kommunikasjon om avtalen Dialogmøter i avtaleperioden Forberedelsesfasen Behovsanalyse Markedsanalyse Leverandørdialog Utarbeidelse av kravspesifikasjon Kravspesifikasjon på høring Tildelings- beslutning Dialogmøte, forberedelse nytt anbud


Laste ned ppt "Standpunkt; Den ideelle anskaffelsesprosessen - dialog og samhandling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google