Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dialogmøte 23. april 2015 Innspel til utgreiingar 1.Landkommunen Solnør 2.Regionkommunen Sunnmøre 9/26/20161Dialogmøte 23.04.15.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dialogmøte 23. april 2015 Innspel til utgreiingar 1.Landkommunen Solnør 2.Regionkommunen Sunnmøre 9/26/20161Dialogmøte 23.04.15."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dialogmøte 23. april 2015 Innspel til utgreiingar 1.Landkommunen Solnør 2.Regionkommunen Sunnmøre 9/26/20161Dialogmøte 23.04.15

2 Mål for møtet Innspel til utgreiingsarbeidet knytt til dei to alternativa vi er med på: o Regionkommunen Sunnmøre o Landkommunen (Solnør?) SWOT-analysar knytt til muligheiter og truslar for den nye kommunen Kva kan styrke muligheitene? Kva kan demme opp for truslane? Kva prinsipp er viktige å ha med i det vidare arbeidet for at Ørskog skal vere eit godt samfunn å bu i framover? 9/26/2016Footer Text2

3 Mål for reformen (repetisjon…) Gode og likeverdige tenester til innbyggarane Heilskapleg og samordna samfunnsutvikling Berekraftige og økonomisk robuste kommunar Styrka lokaldemokrati 9/26/2016Footer Text3

4 «Robust kommune» – kva er det? Økonomiske soliditet og handlingsrom Tilstrekkeleg mengde tenester Kvalitative og likeverdige tenester Profesjonalitet i forvaltninga Kapasitet og evne til å ta ufordringar Kapasitet og evne til å skape utvikling Attraktivitet som arbeidsgjevar Variert næringsliv Arbeidskraftattraktivitet Velfungerande lokaldemokrati Sunn alderssamansetjing Velfungerande infrastruktur Vi-kjensle Evne til innovasjon Evne til samarbeid 9/26/2016Footer Text4

5 Landkommunen Solnør 7 kommunar Samla folketal: 26 300 Jfr. rapport frå www.nykommune.nowww.nykommune.no 9/26/2016Footer Text5

6 Regionkommunen Sunnmøre 11 + 2 kommunar Samla folketal: 107 300 Jfr. rapport frå www.nykommune.nowww.nykommune.no 9/26/2016Footer Text6

7 Gruppearbeid SWOT-analysar Gruppe 1: Samfunnsutvikling Gruppe 2: Tenesteyting og utøving av mynde Gruppe 3: Kommunen som demokratisk arena Gruppe 4: Økonomi i den nye kommunen Gå gjennom analysane – føy til nye punkt Kom med innspel til kva som kan styrke mulgiheitene og demmeopp for truslane Kom med innspel til kva prinsipp vi skal legge til grunn for at Ørskog skal vere eit godt samfunn å bu og leve i framover 9/26/2016Footer Text7


Laste ned ppt "Dialogmøte 23. april 2015 Innspel til utgreiingar 1.Landkommunen Solnør 2.Regionkommunen Sunnmøre 9/26/20161Dialogmøte 23.04.15."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google