Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Den geriatriske utredning” Olav Sletvold NTNU-RiT.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Den geriatriske utredning” Olav Sletvold NTNU-RiT."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 ”Den geriatriske utredning” Olav Sletvold NTNU-RiT

3 Hva er en geriatrisk utredning? Pasientundersøkelse Vektlegging av aldringspesifikke forhold Funksjons- og nettverksorientert Multidimensjonal Samlet tverrfaglig vurdering

4 Geriatrisk utredning En ”fullstendig” utredning der informasjon fra flere faggrupper blir samordnet, der iverksatte behandlingstiltak koordineres av de(n) som er ansvarlig for utredningen

5 Hvem leder en geriatrisk utredning? Geriatere Internister Allmennleger Alderspsykiatere Andre?

6 Geriatrisk vurdering Tar utgangspunkt i foreliggende informasjon og evt. resultater fra undersøkelse og samtale med pasienten Er en praktisk orientert konsulentvurdering, gjerne ved en enkelt fagperson, der forslag til tiltak gjennomføres av andre

7 Problemstillinger Kan man gjøre en geriatrisk utredning uten å ha tilgang på andre fagpersoner enn leger? Må den geriatriske utredning nødvendigvis være tverrfaglig? Er flerfaglighet på konsulentbasis mindreverdig i forhold til deltakelse i et forpliktende tverrfaglig teamarbeid?

8 overlevelse funksjonsevne livslyst og tilfredshet diagnostikk pleie- og omsorgstiltak institusjonsplassering kostnader medikamentforbruk Hva er nytte-effekt?

9 Dokumentasjon

10 Hjelpemiddel-ADL

11 Hjelpemiddel-kognisjon

12 Nytteeffekt-organisering

13 Nytteeffekt-nivå

14 Hva virker?

15 NB!

16 Hjelpemidler

17 Geriatrisk utredning-nytter det? Avhengig av : andre tiltak (intervensjon) setting variabel målestokk tid holdninger og verdier

18 Setting hjemme eller institusjon før, under og etter sykehusopphold seksjon, avdeling, poliklinikk, team lokal-, sentral-, regionsykehus ansvar for oppfølging targeting

19 Nøkkelfaktorer for effekt Pasient-seleksjon intervensjon parallelt med utredning teamarbeid videreføring og oppfølging

20 Individuelle faktorer Ytre Medisinsk og kir. behandling Rehabilitering Formelt og uformelt nettverk Hjelpemidler, boligtilpasning, serviceordninger Indre Livsstil Mestringsevne Personlighet Aktivitetsnivå Motivasjon

21 Teamet setter søkelys på: aldersforandringer sykdom ressurser og evner sosialt nettverk

22 Tverrfaglig samarbeid-hva er det? “E’ de’ nøje, då?”

23 Gamle, eller geriatriske pasienter? Gamle pasienter er nødvendigvis ikke geriatriske pasienter!

24 Geriatriske sykdommer? Det eksisterer ingen spesifikt geriatriske sykdommer?

25 Kartlegging av helseproblemer hos eldre Medikalisering av alderdommen? Forsvar mot alderisme-nihilisme?

26 “Geriatrisk utredning i Norden” Er fortsatt meget aktuell! Vanskelig å implementere?

27 Geriatri i sykehus-nytter det? Trondheimsstudien 1994-96

28 Trondheim 1994-96 Klinisk randomisert studie 254 pasienter Innlagt for ø.hj. Medisinsk avdeling, RiT

29 Seleksjonskriterier-targeting Gamle “Skrøpelige” Funksjonssvikt Økt risiko for å bli definert ferdigbehandlet/utskrivningsklar

30 Intervensjonens omfang? Grundig og tverrfaglig utredning og behandling av medisinske tilstander og funksjonsnedsettelser Forebygging av iatrogene tilstander Regelmessige faglige møter Tilrettelegging av fysisk miljø Tidlig mobilisering Tiltak mhp. rehabilitering Planleggingsmøter Evt. hjemmebesøk

31 Dokumentasjon

32 Geriatrisk utredning......... og intervensjon!

33 åoihpiugouyfioytf Piugoiutg åoihpkug øpiohåoih åoihpoih


Laste ned ppt "”Den geriatriske utredning” Olav Sletvold NTNU-RiT."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google