Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vaskulær demens Dag Rasmussen geriater, overlege medisinsk avd. Gjøvik s.h.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vaskulær demens Dag Rasmussen geriater, overlege medisinsk avd. Gjøvik s.h."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vaskulær demens Dag Rasmussen geriater, overlege medisinsk avd. Gjøvik s.h.

2 Vanligste årsaker til demens zPrimær degenerativ demenssykdom yAlzheimer sykdom 50-70% yFrontallappsdemens yLewy- body demens yParkinson sykdom med demens zVaskulær demens 20-40% zSekundær demens yalkohol,normaltrykkhydroc.,hypothyreose,etc

3 Vaskulær demens zSamlebegrep for demenssyndrom forårsaket av cerebrovaskulære sykdommer

4 ”Vaskulært” z”Vaskulært” er en veldig generell betegnelse.Mange ulike årsaker,f.eks: ySmåkarsykdom yemboli fra carotis eller hjertet ytrombose i større hjernekar. zKlinisk presentasjon varierer mye avhengig av hvor i hjernen lesjonen sitter.

5 VD har derfor vært vanskelig å identifisere zUlike diagnostiske kriterier som er vage og til dels motstridende. zICD 10, DSM 4, Hachinski skala, NINDS- ARDEN zStudie med 1879 personer med sannsynlig demens yDSM 4 30% VD yICD 10 3% VD

6 Diagnose vaskulær demens zPåvise demenssyndromet. yKognitiv svekkelse.(hukommelse?) yatferdsendringer yaffisere dagliglivets funksjoner yklar bevissthet.Varighet mer enn 6 mnd.

7 Faktorer som taler for vaskulær demens zAkutt start,trinnvist forløp z Tidsmessig sammenheng mellom slag,TIA og demens zFokale nevrologiske funn zinfarkt,ischemi på CT,MR

8 Typer vaskulær demens zmultiinfarktdemens(et eller flere infarkter) zsubkortikal demens zischemisk-hypoxisk demens z(karveggssykdommer,f.eks vaskulitter) zBlandet AD og VD. Egen diagnose?

9 Blandet AD og VD demens. z At begge patologier(amyloid og infarkt) koeksisterer hos samme pasient er veldig hyppig, spesielt hos eldre.Hvilken patologi som betyr mest,og hvordan de interagerer diskuteres. yTypisk AD sykehistorie med klinikk på TIA/slag,evt.infarkt på CT/MR yinfarkter forverrer/utløser AD

10 Blandet AD og VD demens zSamme risikofaktorer for AD som for VD yhypertensjon yalder,apoE e4 yhyperkolesterolemi,atrieflimmer ydiabetes mellitus yrøyking zsamme deficit på nevrotransmittere

11 Subkortikale forandringer på CT/MR zPeriventriculær ischemi,WML,lacunære infarkter zskyldes småkar sykdom. yHypertensjon,diabetes z20% av ikke-demente z70% av de med AD og VD. zMarkør for demensutvikling?

12 Klinikk subkortikal vasculær demens zDyseksekutiv syndrom ymålformulering,planlegging,initiativ zhukommelsessvikt.Ofte mild yrelativ intakt gjenkjenning yprofiterer på ”hint” zdepresjon,personlighetsforandringer,psyk omotorisk treghet,emosjonell inkontinens zustø(fra meget lett til falltendens.)

13 Kognitiv svekkelse etter hjerteoperasjon z”Er ikke som før” zmange mikroembolier når tangen settes på aorta zde som har AD eller hjerneslag fra før er spesielt utsatt

14 Vaskulær kognitiv svikt zDemens er assosiert med progresjon og irreversibilitet.Gjelder nødvendigvis ikke ved VD yvaskulære årsaker kan forebygges/bremses yhjernen kan komme seg etter et slag. zBør identifisere pasienter med lett kognitiv svikt og vaskulære risikofaktorer. zNår de har demens kan det være for sent!

15 Behandling/forebygging VD zIdentifisere og evt.behandle yatrieflimmer.Albyl E, Marevan yklaffefeil(aortastenose,mitralinsuff.) ycarotisstenose yhypertensjon(tveegget sverd å beh. de aller eldste?)Syst.-Eur-studien yhyperkolesterolemi,statiner?

16 Spesifikke demensmedikamenter,VD zAcetylcholinesterasehemmere y4 studier.2 med Exelon,1 med Reminyl og 1 med Aricept.2 av studiene er kontrollerte randomiserte. zEbixa.1 studie


Laste ned ppt "Vaskulær demens Dag Rasmussen geriater, overlege medisinsk avd. Gjøvik s.h."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google