Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OSA – SEMINAR GDANSK 2016. OSA INSPEKTØR TOR LEVERSEN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OSA – SEMINAR GDANSK 2016. OSA INSPEKTØR TOR LEVERSEN."— Utskrift av presentasjonen:

1 OSA – SEMINAR GDANSK 2016

2 OSA INSPEKTØR TOR LEVERSEN

3 AKTIVITETER Flerbruksfartøy: 15 båt inspeksjoner samt 2 week of action sammen med ITF. Bedriftsbesøk: 22 besøk på diverse bedrifter innen OSA området. ITF: Meget godt samarbeid med alle sjømannsorganisasjonene. Vi er også klarert av ITF London til å få ITF akkreditering.

4 MEDIA

5 KASTET AV FARTØYET

6 Tillittsvalgt i Deepwell Kristian Nordgård drar oss gjennom besøket på Husøy basen

7 OLJEARBEIDERE FIKK LØNN To arbeidere hadde krav på 90 000,- men fikk tilslutt 80 000,-

8 Gråsone Industrienergi - Fellesforbundet Vi opplever flere saker der vi ser oss nødt til å gi bedrifter til FF. Disse medlemmene «shopper» litt, slik vi ser det Vi har også for tiden flere saker som enten er kommet til den faste tvistenemd eller at den er kommet til LO-NHO for å forhandle. Den faste tvistenemnd LO-NHO Når det oppstår uenighet på en bedrift om hvilken tariffavtale som skal brukes, eller om endrede forhold gjør at gjeldende tariffavtale ikke er riktig, kan spørsmålet behandles av Den faste tvistenemnd, jf. HA § 3-10. Den faste tvistenemnd skal bestå av en representant fra henholdsvis LO og NHO og en nøytral oppmann utpekt av partene i fellesskap. Blir partene ikke enige, utpeker Riksmeglingsmannen oppmannen. Nemndas funksjonstid skal følge Hovedavtalens varighetsperiode.

9 Veien til «Den faste tvistenemd» Medlemmer Vurderer bedriftens art og type arbeid Sjekker om bedriften er medlem i NHO Søker blankett 2 godkjenning hos LO sekretæriatet- rett til å skrive avtale Tilskriver arb.giver org – f.eks Norsk industri – der vi ønsker forhandlinger Forhandlinger brytes – tvisteprotokoll

10 Industrienergi sender tvist til LO `s forhandlingsavdeling LO krever forhandlinger med NHO – der møter også vi samt f.eks Norsk Industri Forhandlinger strander – tvist igjen Saken sendes til «den faste tvistenemd» Avgjørelsen der blir stående «liker å kalle det tariffkravet sin høyesterett»

11 ITF - Week of Action 3 – 4 ganger i året Fra Stavanger i sør til Hammerfest i nord En uke der samtlige offshore båter som er inne til kai besøkes. Stort nedslagsfelt da vi er mellom 10 til 15 inspektører i havnene samtidig.

12 The Good and the Bad

13 OSA BEDRIFTSBESØK Det planlegges reiseaktivitet langs kysten UKE 42 står sør og østlandet for tur Møter tillitsvalgte og medlemmer UKE 36 var vi i Bergensområdet – nye OSA bedrifter Klubber som ønsker besøk – ta kontakt

14 Harald Hereid

15 Litt om Harald Hereid For min del har jeg nå 50/50 stilling innen OSA og Landbase/helikopter samt sentrale arbeidstidsgodkjenninger, en god del nedbemannings spørsmål, samt at jeg bistår Einar når han har behov. Har en del oppsigelser ventet for retten fremover Ellers må du hilse så mye fra meg og si jeg gremmes over at jeg ikke kan være tilstede på konferansen

16 Bibby Offshore Vi varslet boikott Vi fikk en såkalt midlertidig forføyning Praksis er at vi IKKE for lov til å boikotte selskapet FØR det er rettslig avgjort om vi har lov Vi venter på søksmål fra Bibby og avgjørelse i saken. Sannheten er: Bibby er nå ferdig med sitt 6 ukers engasjement i Nordsjøen Inspektoratet gjorde alt vi kunne

17 SAR har overtatt to bedrifter fra Halliburton, vi har kranglet lenge med transportforbundet hvem som har avtalerett, nå har LO innstilt på at vi har avtalerett og vi håper at dette nå er avklart men transport kan fremdeles gå i mot og da må det opp i den faste tviste nemd Har generellt mange saker om avtaleopprettelse som blir brukt mye tid på, i disse tider vil helst ikke bedriftene ha avtale samt at de ansatte er redd for å kreve avtale, det blir derved mye frem og tilbake ofte uten resultat, men noen avtaler blir tross alt inngått. Det er ett tålmodighetsarbeid.

18 «Rikests tilstand» Mange av dere har fått e post fra meg Vi i Inspektoratet ønsker å kartlegge og høre litt om Status Quo i ditt selskap. Vi vet jo godt at du er midt oppi turbulente tider. Hvordan går det til daglig, noen problemer av betydning?, Hvilke innleieselskaper brukes av bedriften offshore/land - og har dere utleie avtale? Hvor har dere folk på jobb og hvor mange i %? Da tenker vi - utlandet – fast installasjon /rigg /flerbruksfartøy / landanlegg /egen base. Flerbruksfartøy har stort fokus for tiden, så hvis det er aktiviteter ombord på disse båtene, så er vi svært interessert i all opplysning vi kan få.

19 Purring Så send meg gladelig en e post der du spør etter rikets tilstand. tor.leversen@industrienergi.no +47 470 27 512


Laste ned ppt "OSA – SEMINAR GDANSK 2016. OSA INSPEKTØR TOR LEVERSEN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google