Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gerirespirologiatri1 cand. med. Jon Hardie stipendiat institutt for Indremedisin avd. Diakonissehjemmets Sykehus Haraldsplass Universitetet i Bergen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gerirespirologiatri1 cand. med. Jon Hardie stipendiat institutt for Indremedisin avd. Diakonissehjemmets Sykehus Haraldsplass Universitetet i Bergen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gerirespirologiatri1 cand. med. Jon Hardie stipendiat institutt for Indremedisin avd. Diakonissehjemmets Sykehus Haraldsplass Universitetet i Bergen

2 Gerirespirologiatri2 geri - respirologi - atri 1. aldersavhengige forandringer i lungene 2. noen resultater fra mitt eget prosjekt

3 Gerirespirologiatri3 hos eldre er lungene … slappere (tap av elastisitet) stivere (tilstivning i brystkasse) svakere (svekkelse av respirasjonsmuskler)

4 Gerirespirologiatri4 statisk elastisk recoil

5 Gerirespirologiatri5 lungenes elastisitet skal … 1. forhindre for mye distensjon 2. forhindre for mye sammenfall

6 Gerirespirologiatri6 slappere 1: (tap av elastisitet) svekket elastisitet... > som gir en økt komplians > som gir en økt alveolediameter ved samme trykk > altså en slags ”fysiologisk” emfysem > det fysiologiske dødrom øker –der er relativt mer luft og mindre blod (større V/Q)

7 Gerirespirologiatri7 alveolene blir større relativt mer luft og mindre blod (større V/Q)

8 Gerirespirologiatri8 slappere 2: (tap av elastisitet) svekket elastisitet… gjør også at terminale bronchioli klapper sammen tidligere ved slutten av expirasjon –”closing volume” øker –disse områdene får da relativt mer blod og mindre luft (lavere V/Q)

9 Gerirespirologiatri9 stivere: (tilstivning i brystkasse) kompresjonsfrakturer i Th-vertabra –ca. 25% av ”normale” eldre –medfører økt AP avstand, ”tønnebryst” –stivere (redusert compliance) –mindre volumspenn calcifisering av brusk og ledd

10 Gerirespirologiatri10 svakere: (svekkelse av respirasjonsmuskler ) Diafragma er svekket grunnet endret stilling ellers svekkes respirasjonsmuskler som andre

11 Gerirespirologiatri11 manglende elastisitet gir ”pseudo-obtruktiv” mønster

12 Gerirespirologiatri12 hos eldre er lungene … slappere (tap av elastisitet) stivere (tilstivning i brystkasse) svakere (svekkelse av respirasjonsmuskler) og det betyr … mer luft der det ikke er blod, mindre luft der det er blod, obstruktivt spirometri mindre mulighet til å øke lungevolum ???????? ??????

13 Gerirespirologiatri13 stopp

14 Gerirespirologiatri14 PaO 2 hos gamle: Betydning av alder og kroppsstilling

15 Gerirespirologiatri15 lavt PaO 2 hos eldre? mindre ventilasjon mindre perfusjon ……. V/Q  1 mer ventilasjon mer perfusjon V/Q  1 relativt mer ventilasjon mindre perfusjon ……. V/Q > 1 mindre ventilasjon mer perfusjon V/Q < 1 gammel og frisk ung og frisk

16 Gerirespirologiatri16 Sorbini 1968 (supine) Cerveri 1995,<74yrs (sitting) Cerveri 1995,>74 yrs (sitting) Guenard 1996 (sitting) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 455565758595105 Alder PaO 2 (kPa) lavt PaO2 hos eldre?

17 Gerirespirologiatri17 Hvorfor ? seleksjonsbias mot friske eller ”super-friske” undersøkelsesprosedyre: referansearbeidet er utført i sittende stilling mens pasientene er stort sett i liggende stilling lavt PaO2 hos eldre?

18 Gerirespirologiatri18 ”Lungefunksjon hos Eldre” ….. Pilotstudien Metode: ”study sample” –rekrutterte friske, frivillige eldre –eksklusjon: akutt eller kronisk lungesykdom hjertesykdom med NYHA II dyspne hypertensjon med NYHA II dyspne NYHA III dyspne aktiv røyking lavt PaO 2 hos eldre?

19 Gerirespirologiatri19 Metode: høyde, vekt spirometri arteriell blodgasser målt –etter ca. 10 min. sittende –etter ca. 15 min. liggende –hver prøve målt på to ulike apparater lavt PaO 2 hos eldre? ”Lungefunksjon hos Eldre”….. Pilotstudien

20 Gerirespirologiatri20 studieutvalg: –kjønn:30 kvinner 16 menn –alder: 68 - 88 år, gj.sn: 75,2 år –BMI (kg/m 2 ): 21,2 - 40,6gj.sn: 25,7 lavt PaO 2 hos eldre? ”Lungefunksjon hos Eldre”….. Pilotstudien

21 Gerirespirologiatri21 Resultater :meanrange FEV 1 /FVC(%):72,7 59 - 83 PPFEV 1 (%):94,8 50 - 128 lavt PaO 2 hos eldre? ”Lungefunksjon hos Eldre”….. Pilotstudien PaO 2 sittende10,52*8,4 - 13,7 PaO 2 liggende9,85*7,6 - 13,5 (* paret T-test: P < 0,001) PaCO 2 liggende5,053,8 - 5,9 PaCO 2 sittende5,063,7 - 5,8

22 Gerirespirologiatri22 lavt PaO 2 hos eldre?

23 Gerirespirologiatri23 lavt PaO 2 hos eldre? 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 456585105 Age PaO 2 (kPa) Våre data …. sittende Våre data …. liggende

24 Gerirespirologiatri24 …. hvordan skal vi definere referansegruppen blant de gamle? …. hva er normalt når man er 95 år? …. er det normalt å være frisk … eller syk? lavt PaO 2 hos eldre?

25 Gerirespirologiatri25 Forskjeller i inklusjon/eksklusjon Cerveri (1995) inklusjon: –alle pasienter ved poliklinikken eksklusjon: –symptom eller diagnose –aktiv lungesykdom –aktiv hjertesykdom –aktiv nyresykdom –aktiv leversykdom –aktive metabolske sykdommer –aktive nevrologiske sykdommer –aktive hematologiske sykdommer –Rx forbruk for disse –unormale blodprøver –FEV 1 eller VC < 1,64 SD –unormal Rtg Thorax –unormalt EKG –aktiv røyking eller tidl. > 5 pack years –eksponering for luftveisirritanter lavt PaO 2 hos eldre? Guenard (1996) inklusjon: –”rekrutterte” aldershjemspasienter eksklusjon: –akutt eller kronisk lungesykdom –akutt eller kronisk hjertesykdom –aktiv røyking –unormalt funn ved klinisk undersøkelse –unormalt EKG –unormal Rtg Thorax

26 Gerirespirologiatri26 lavt PaO 2 hos eldre? Lungefunksjon hos Eldre: Pilot inklusjon: –rekrutterte friske, frivillige eldre eksklusjon: –akutt eller kronisk lungesykdom –hjertesykdom med NYHA II dyspne –hypertensjon med NYHA II dyspne –NYHA III dyspne –aktiv røyking

27 Gerirespirologiatri27 lavt PaO 2 hos eldre? Lungefunksjon hos Eldre: Pilot Konklusjoner: kroppsstilling må taes hensyn til ved tolkning av blodgasser hos eldre særlig hos eldre kan definisjon av referansegruppen ha stor betydning for utfallet

28 Gerirespirologiatri28 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 456585105 Age PaO 2 (kPa)

29 Gerirespirologiatri29


Laste ned ppt "Gerirespirologiatri1 cand. med. Jon Hardie stipendiat institutt for Indremedisin avd. Diakonissehjemmets Sykehus Haraldsplass Universitetet i Bergen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google