Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunikasjon og Omstilling AS Minsaas, Haugan, Welde, Farstad & Dahl Du dømmes ofte ut fra hvordan du håndterer en krise – og ikke etter krisens årsak.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunikasjon og Omstilling AS Minsaas, Haugan, Welde, Farstad & Dahl Du dømmes ofte ut fra hvordan du håndterer en krise – og ikke etter krisens årsak."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunikasjon og Omstilling AS Minsaas, Haugan, Welde, Farstad & Dahl Du dømmes ofte ut fra hvordan du håndterer en krise – og ikke etter krisens årsak Styreakademiet på Sunnmøre Ålesund, 14.mars, 2007 Synnøve Farstad, partner i Kommunikasjon og Omstilling

2 Kommunikasjon og Omstilling AS Minsaas, Haugan, Welde, Farstad & Dahl Kriser Reell krise (ulykker, økonomiske kriser mm) –Utløser stort behov for informasjon Informasjonskrise Effekten av reelle kriser blir ofte forsterket av at det i tillegg utvikles en informasjonskrise. En informasjonskrise kan føre til at virksomheten mister tillit og får svekket omdømme

3 Kommunikasjon og Omstilling AS Minsaas, Haugan, Welde, Farstad & Dahl Ikke alt som erkjennes kan endres, men ingenting kan endres uten at du erkjenner det. James Baldwin En krise må erkjennes av den som eier krisen!

4 Kommunikasjon og Omstilling AS Minsaas, Haugan, Welde, Farstad & Dahl Risikostyring og intern kontroll Styret skal påse at selskapet har god intern kontroll og hensiktsmessige systemer for risikostyring i forhold til omfanget og arten av selskapets virksomhet. Internkontrollen og systemene bør også omfatte selskapets verdigrunnlag og etiske retningslinjer. Styret bør årlig foreta en gjennomgang av selskapets viktigste risikoområder og den interne kontroll. Styret bør i årsrapporten gi en beskrivelse av hovedelementene i selskapets interne kontroll og risikostyringssystemer knyttet til dets finansielle rapportering. Norsk anbefaling for eierstyring og god selskapsledelse, 28.11.2006

5 Kommunikasjon og Omstilling AS Minsaas, Haugan, Welde, Farstad & Dahl Kommentarer – styrets ansvar og formål Anbefalingen om risikostyring og intern kontroll er en presisering av styrets tilsynsansvar bidrar til å sikre at selskapet opererer i samsvar med relevante lover og forskrifter, og interne retningslinjer for virksomheten, herunder selskapets etiske retningslinjer og verdier

6 Kommunikasjon og Omstilling AS Minsaas, Haugan, Welde, Farstad & Dahl Lærdom av Tine-saken Ikke undervurder tempo i utviklingen –Sett på maksimale ressurser umiddelbart Ikke undervurder potensial –Tine: 2816 oppslag i februar, mer enn 1000 flere enn neste på listen Isoler problemet –Ikke opprett nye fronter Vær ydmyk –Vis gjennom handlinger at du tar saken på alvor Identifiser og opprett direkte dialog med de viktigste målgruppene Skaff handlingsrom –Ikke gi garantier og gå ut med toppene for tidlig –Avklar hvem som fronter og styrets rolle Forbered ledersystem på mulige omdømmekriser –Tenk worst-case –Tenk talspersoner og samhandlingsmønster - Tren Tenk langsiktig gjenoppbygging av tillit

7 Kommunikasjon og Omstilling AS Minsaas, Haugan, Welde, Farstad & Dahl Utvikling av en kommunikasjonskrise Overraskelse, undervurdering Utilstrekkelig kommunikasjon Press fra media og andre eksterne Ledelsen mister kontroll over kommunikasjonen Stress i ledelse og organisasjon Risiko for feil fokus og feilhandlinger Angrep fra omverdenen – søppelkasse –Alle som har en agenda mot deg Redusert tillit, skadet omdømme

8 Kommunikasjon og Omstilling AS Minsaas, Haugan, Welde, Farstad & Dahl Krise uten organisering Personal Resepsjon Hendelse Økonomi Sikkerhet Pressemeld. Ledergruppe Beredskap Media Omgivelser Politi IT-avd. Møterom Internett Pårørende Eiere Telefoner Krise- håndtering Involverte

9 Kommunikasjon og Omstilling AS Minsaas, Haugan, Welde, Farstad & Dahl Organisert krisehåndtering Beredskap Kommunikasjonsledelse Saksbehandling Beredskapsledelse Kommunikasjons- håndtering Berørte Overordnet ledelse Media

10 Kommunikasjon og Omstilling AS Minsaas, Haugan, Welde, Farstad & Dahl Forberedelser –Definere ansvar og roller ved krise –Gjennomføre risikoanalyse –Opprette og vedlikeholde kontaktnett for krise –Praktisk tilrettelegging

11 Kommunikasjon og Omstilling AS Minsaas, Haugan, Welde, Farstad & Dahl Ledere har en tendens til å overestimere kostnadene ved å si unnskyld og underestimere fordelene


Laste ned ppt "Kommunikasjon og Omstilling AS Minsaas, Haugan, Welde, Farstad & Dahl Du dømmes ofte ut fra hvordan du håndterer en krise – og ikke etter krisens årsak."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google