Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mot hukommelsens latente stadium En sann praktisk plage.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mot hukommelsens latente stadium En sann praktisk plage."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mot hukommelsens latente stadium En sann praktisk plage

2 Hvor sitter hukommelsen? Vitenskapen tror SVARET ER i hjernen jf. Martinus så er hjernen kun en mottaker for bevissthets-impulser fra vår Åndelige Del /høyere dimensjonelle kropper/legemer, og det er denne mottaker som nå er så ”degenerert” at den knapt kan ta imot disse impulser fra vår under og overbevissthet på disse andre nivåer

3 Sammendrag av stk. 224 om dette 224. Alle åndsfunksjoner er av "elektrisk natur" og kan kun utløses fysisk via et lednings- eller antennesystem som er hjerne- og nervesystemet. Dette "elektriske system" kan innstilles på forskjellige grader av finhet - altså inntille forskjellig bølgelengde. Sansene formidler derved inntrykk som elektriske strømmer av livskraft i nervetrådene, og disse strømmer går så inn i den fysiske hjerne. Her transformeres de over til høyere bølgelengder som formidles eller vekselvirker med de åndelige legemer. Her oppleves de som tanker eller tankeklimaer. Hjerne og nervesystemet kan sies å utgjøre en port inn til den åndelige verden. Jordmennesket tror at hjernen er selve årsaken til åndsfunksjonene, da de jo er totalt ubevisst i åndslegemene. De tror altså at dette organ eller redskapet for åndsfunksjonene, er selve bevissthetens dypeste årsak eller kjerne.

4 Den åndelige verden = fin-elektrisk (og all OPPLEVELSE er ”åndelig”) ”Da hele den åndelige verden er af en mikrokosmisk elektrisk materie, er det ikke så mærkeligt, at det levende væsens fysiske organisme er et anlæg, ved hvilket det åndelige væsen eller jeget får evne til at kunne fødes og danne organisme i denne materie og med denne kan skabe og opleve i den fysiske verden. ” Fra ”Den Intellektualiserede Kristendom”- stk 96

5 Vi ser ved pilen her hvordan Hukommelses-energien går mot latent stadium, men den erst.av den økende intuisjonen/feltet til venstre for pilen

6 Tankeide på hvor hjelpeløse vi er med denne DEGENERTE hukommelses- kroppen

7 Hjelpemidler/løsninger

8 Stk.227 om tyngdeenergien Disse kræfter er"stråler" og "bølger". Men denne åndelige eller elektriske form for tyngdeenergi når endnu yderligere op i en sådan finhed, at den virker direkte på hjernen. Og der hvor denne energi strømmer gennem hjernen,(tolket FRA de åndelige-indre kropper INNI den fysiske) opstår de tidligere omtalte tankeklimaer, der udtrykker det dræbende princip, de dyriske tendenser eller alt, hvad vi kalder "det onde".

9 Merk: det åndelig tyngelegemet (i TILEGG TIL DET FYSISKE) er et selvstendig sanselegeme

10 EVT.se på enkelte ting i M- artikkelen: ”De kosmiske kræfter bag verdens-genløsningen”


Laste ned ppt "Mot hukommelsens latente stadium En sann praktisk plage."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google