Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen! Politisk dialogmøte 29. mars Ole Haabeth Østlandssamarbeidets leder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen! Politisk dialogmøte 29. mars Ole Haabeth Østlandssamarbeidets leder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen! Politisk dialogmøte 29. mars Ole Haabeth Østlandssamarbeidets leder

2 Langsiktig og forutsigbar finansiering av kollektivtrafikken Dette er et viktig tema å diskutere – avgjørende for hvordan vi utvikler framtidige byer og samferdselsstruktur I politikken finnes ingen fasitsvar – man må arbeide seg fram til de gode løsningene, med nødvendige kompromisser underveis Dagens møte er et innspill til den dialogen som må føres fram til Stortingets behandling av NTP 2014-2023

3 Bakgrunn for diskusjonen Kapasitetsproblemer i dagens transportsystem og forventninger om stor trafikkvekst Gode økonomiske og miljømessige argumenter for at det meste av veksten i persontransport bør håndteres av kollektivtransport kombinert med gang og sykkel Hvordan greie å ta det meste av trafikkveksten gjennom økt kollektivtrafikk?

4 Utfordringer Alle må bidra - hvordan få til nødvendig samspill mellom forvaltningsnivåene? Det er nødvendig med store ressurser både til investeringer og drift. Hvordan sikre langsiktig og forutsigbar finansiering? Positivt: Samferdselsdepartementet arbeider med å definere mål for statens økte innsats innen kollektivtransporten.

5 Fokus og avgrensninger Fokus på framkommelighet og miljø i byregionene Legger i hovedsak dagens ansvarsfordeling til grunn – ideelle løsninger kan bli for tidkrevende Områder med lavt trafikkgrunnlag og liten befolkningsvekst har også sine utfordringer, men det er ikke tema for dagens møte


Laste ned ppt "Velkommen! Politisk dialogmøte 29. mars Ole Haabeth Østlandssamarbeidets leder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google