Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norwegian Ministry of Health and Social Affairs Effektivisering av norsk helsevesen Helseminister Tore Tønne Polyteknisk Forening 3.4.01.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norwegian Ministry of Health and Social Affairs Effektivisering av norsk helsevesen Helseminister Tore Tønne Polyteknisk Forening 3.4.01."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norwegian Ministry of Health and Social Affairs Effektivisering av norsk helsevesen Helseminister Tore Tønne Polyteknisk Forening 3.4.01

2 Norwegian Ministry of Health and Social Affairs Verdier Et helsevesen for hele befolkningen Hensynet til den enkelte - til menneskeverdet En befolkning med god helse Alle som trenger det, skal ha likeverdig tilgang til gode helsetjenester når de trenger det

3 Norwegian Ministry of Health and Social Affairs Forventningsgapet Den medisinsk-teknologiske revolusjon Den informasjonsteknologiske revolusjon De faktisk tilgjengelige tjenester Markedsmodellen Demokratimodellen

4 Norwegian Ministry of Health and Social Affairs Ressurstilgangen Kampen om knappe ressurser Norge i internasjonal sammenheng Fortsatt høy prioritet Overbudspolitikken

5 Norwegian Ministry of Health and Social Affairs Effektivitet og effektivisering Mer ut av ressursene Effektivitet og mål Lønnsomhet vs helsepolitiske mål Sløsing med felles ressurser Effektivitet - en del av verdigrunnlaget

6 Norwegian Ministry of Health and Social Affairs Langsiktige utfordringer Ledetider - og levetider Store investeringer Fremtidig teknologi og kunnskap Befolknings- og helseutvikling Forebygging

7 Norwegian Ministry of Health and Social Affairs Kortsiktige utfordringer Potensialet Lovreformer Fastlegereformen Forvaltningsreformen Sykehusreformen

8 Norwegian Ministry of Health and Social Affairs Sykehusreformen Bakgrunn Dagens organisering Statlig eierskap Organisering i foretak Ansvar og rolledeling

9 Norwegian Ministry of Health and Social Affairs Sykehus og effektivisering Eierskap-styring-ledelse Intern organisering Arbeidsgiver - arbeidstaker Kapitalens rolle Samordning og arbeidsdeling Finansiering

10 Norwegian Ministry of Health and Social Affairs Sykehusreformens hovedelementer Fastlegger verdigrunnlag og mål Innfører ny lov og lovendringer Lovfester 100% statlig eierskap Etablerer og organiserer heleide foretak Klargjør og fordeler ansvar og oppgaver Anerkjenner kapital som innsats- og kostnadsfaktor Skaper forutsetninger for arbeidsdeling, samordning og effektivisering

11 Norwegian Ministry of Health and Social Affairs Sykehusreformen - kritiske spørsmål Sentralisering Folkevalgt styring Foretak vs forvaltning Ansattes rettigheter og vilkår Privatisering Tempo

12 Norwegian Ministry of Health and Social Affairs Tidsakse Du står her 3.4.200012.11.2000 5.3.2001 ?1.1.2002 17.3.2000 7.6.2000 18.1.2001 6.4.2001 Regj. tiltredelse Statsmin. tale i Bergen HøringsnotatetOt.prp. Statens overtakelse Tilleggsprp.Aps landsmøteHøringsfrist Stortingets vedtak

13 Norwegian Ministry of Health and Social Affairs Fremtidig organisering

14 Norwegian Ministry of Health and Social Affairs Røyking og lungekreft fordelt på kvinner og menn

15 Norwegian Ministry of Health and Social Affairs Dagsavisen 30. mars 2001

16 Norwegian Ministry of Health and Social Affairs Finansiering


Laste ned ppt "Norwegian Ministry of Health and Social Affairs Effektivisering av norsk helsevesen Helseminister Tore Tønne Polyteknisk Forening 3.4.01."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google