Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Etikk, makt og maktmisbruk i styrerommet Arne Selvik AFF ved Norges Handelshøyskole

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Etikk, makt og maktmisbruk i styrerommet Arne Selvik AFF ved Norges Handelshøyskole"— Utskrift av presentasjonen:

1 Etikk, makt og maktmisbruk i styrerommet Arne Selvik AFF ved Norges Handelshøyskole arne.selvik@aff.no

2 Makt og maktmisbruk Styrke, form, mål og motiv for maktbruk er et grunnleggende etisk - moralsk spørsmål

3 Styrerommet som maktarena Der hvor det er penger, sterke personer og viktige beslutninger, må (og bør) det være kamp om makten. Styrerommet er pr. definisjon en arena for ulike former for maktkamp.

4 Styrerommet: En viktig maktarena Styret skal bruke makt Styrets leder må bruke makt Men: Styret som kollegium bestemmer rammene for maktbruken Styret har ansvar for å hindre maktmisbruk

5 Styrelederens rolle Som andre ledere har styrets leder tre viktige funksjoner: Gi retning for arbeidet Styre forholdet til omgivelsene Binde volden internt mellom personer og grupperinger i styret

6 Betydningen av spilleregler The “Golden rule”: He who has the gold, makes the rules.

7 Makt - gamle norske ordtak: l “Der makt og vilje vantar, er ingi råd”. l “Den som heve makti, kan mykje gjera”. l “Stor makt og lite vit er ein våde”. l “Der makti heve rett, heve retten ingi makt”.

8 Maktens kilder Personlig makt Legitim makt/ formell makt Belønningsmakt / sanksjonsmakt Avledet makt Ekspertmakt Informasjonsmakt Ressursmakt

9 Påvirkningsstrategier l Pågående l Innsmigrende l Rasjonell overtalelse l Trusler l Byttehandel l Nettverk l Appell oppover i systemet l Blokkering l Inngå i koalisjon l Signalisere/ appellere til solidaritet l Appell om personlig tjeneste l Utveksling av fordeler l Press l Bruk av legitim posisjon l Bruk av høyere posisjoner / maktnivåer

10 Kilder til uformell makt: l Faglig dyktighet l Arbeidsinnsats l Ansvarsfølelse l Initiativ l Erfaring l Språklig evne/ ferdigheter l Tillit l Frykt, uberegnelighet l Positiv, optimistisk l Vennskap/ godt likt l Eksterne kontakter/ forbindelser l Sosial posisjon l Gode resultater

11 Kilder til personlig makt 1. Kunnskap Ekspertise Informasjon Tradisjon 2. Personlig forhold Karisma Rykte/rennomme Troverdighet 3. Støtte Politiske kontakter Støtte fra overordnede

12 Hvert styremedlem har posisjonell makt gjennom: 1.Deltakelse i beslutninger -Rollen gir deg rett og anledning til å ta beslutninger 2.Fordeling av ressurser -F. eks. Gjennom budsjettvedtak og strategivalg 3.Rår over konsekvenser -Når posisjonen lar deg fordele “straff og belønning”, f.eks. ved ansettelse av a.d., innvilging av lån, bonus, etc. 4.Forvaltning av informasjon -Når posisjonen er “knutepunkt” i organisasjonen.

13 Personifisert makt ”Maktmisbrukere” utøver makt ut fra egne behov - ikke ut fra hva som tjener gruppen eller organisasjonen. Slike mennesker er: Relativt egoistiske og selvsentrerte Impulsive, men kan være meget beregnende Uten grenser

14 Maktspillet Konsekvenser for maktinnehaveren Makt-motivering Hemnings-området Bruk av ressurser Oppfordring om tøyelighet/ Samarbeid personlige institusjonelle psykologiske verdimessige kostnadsmessige selvtillit institusjonelle normer kulturelle Påvirkningsmetoder overtalelse trusler løfter belønninger tvang Reaksjon fra målpersonen(e) samarbeid/tøyelighet akseptering Motstand/forakt aktelse for maktinnehaveren endringer i behovstilstand selvoppfatning oppfatning av målpersonen(e) endringer i verdier instrumentell atferd Irrasjonelle impulser rolleadferd

15 Kilder til organisatorisk makt

16 Organisatorisk makt 1.Dominerende koalisjoner De som har en maktbasis og som Støtter hverandre i stillhet I hvert fall ikke motarbeider hverandre 2. Kultur -Felles verdier, trosretninger, følelser som preger -roller, måter å lede på, regler, arbeidsmåter, organisasjonsoppbygging, deltaking i beslutninger, språk, hvem som blir hørt på, osv.

17 Makt gjennom ”Group think” –Styret trenger variasjon i bakgrunn, perspektiver, kunnskap og erfaringer for å kunne fatte kloke beslutninger. –De psykologiske mekanismene som trer i kraft når en gruppe utsettes for press, eller står overfor viktige beslutninger, er såpass sterke at det kreves personlig mot til å fremme alternative forslag, eller gå på tvers av ”flokken”. –Ensretting, gruppepress og ”group think” er rett og slett farlig og lite effektivt i styresammenheng.

18 Maktmisbruk Undertrykkende bruk av makt Manipulerende bruk av makt Degraderende bruk av makt Diskriminerende bruk av makt

19 Maktmennesker – Hersketeknikker: l Den umaskerte tyrann l Den uangripelige manipulator l Feilsøkeren l Den velvillige formynder l Løgneren og forvrengeren l Værhanen (Kilde: Svein M. Kile)

20 Maktmisbruk lukter og lekker (heldigvis) “There is a crack in everything. That´s where the light gets in. That´s where the light gets in. That´s where the light gets in.” (Leonard Cohen)

21 Styreboken Arne Selvik: Den skjulte styreverden. Rapport fra styreriket. Bergen Fagbokforlaget, 2001. Kan bestilles fra ordre@fagbokforlaget.noordre@fagbokforlaget.no Eller i telefon 55 38 88 00, fax 55 38 88 39 Koster kr 198.


Laste ned ppt "Etikk, makt og maktmisbruk i styrerommet Arne Selvik AFF ved Norges Handelshøyskole"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google