Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 1 Gruppeoppgaver 15.-16.10.2009 kommunehelse pleie og omsorg forberedte innspill egne innspill totalgjennomgang.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 1 Gruppeoppgaver 15.-16.10.2009 kommunehelse pleie og omsorg forberedte innspill egne innspill totalgjennomgang."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 1 Gruppeoppgaver 15.-16.10.2009 kommunehelse pleie og omsorg forberedte innspill egne innspill totalgjennomgang

2 2 2 Skjemaer 15.10 -avtaleløse fysioterapeuter - hvordan skal dette praktisk løses i skjema og veileder - mål om å minimere muligheter for feiltolkning - kutte skjema 5? -hvilke spørsmål skal opprettholdes? 12.15-16.00 Gjennomgang av KOSTRA skjema 1, 4 og 5 12.15-13.15 Gruppearbeid: i god samhandlingsånd: 4 grupper med miks av plo og khelse, 2 grupper ser på khelse, 2 på plo. 13.15-13.30 Kaffepause 13.30-16.00 Gjennomgang av gruppearbeid

3 3 3 Droppe skjema 5? – ikke i BoF Nødvendig, kan ikke hentes fra BoF (må bruke hjelperegister): p 2: Opplysninger om institusjonen Antall plasser totalt (evt. aktive plasser på sykehjem med vedtak aldershjem (5 %) / statlig virksomhet (2,4 %) hentes fra IPLOS/NPR) p 3: Spesielle tilbud (gjelder hovedsakelig (kun?) sykehjem) Skjermet enhet for personer med demens Plasser spesielt avsatt for tidsbegrenset opphold: Av disse: Plasser spesielt avsatt for rehab. opphold (innrettet mot mestring og gjenvinning/oppretthold av funksjonsevnen) Avlastning Evt. nye typer, f.eks. palliativ/terminal pleie p 4: Bygningsmessig utforming (slik bygningen er planlagt brukt, ikke provisoriske løsninger.) Romtyper: Dimensjonert for en beboer Dimensjonert for to (el..flere?) beboere (2-sengs: 3 % av plassene) Beboerrom i alt: Antall brukertilpassede enerom med eget WC og bad (gjelder hovedsakelig (kun?) sykehjem)

4 4 4 Droppe skjema 5? – unødvendige spørsmål? Nødvendig, kan ikke hentes fra BoF: p 2: Opplysninger om institusjonen Plasser i aldershjemsavd, sykehjemsavd. el. annen avd. (evt. aktive plasser på sykehjem med vedtak aldershjem eller statlig virksomhet hentes fra IPLOS/NPR) spesifisering av ”Plasser i annen type avd”. p 4: Bygningsmessig utforming (slik bygningen er planlagt brukt, ikke provisoriske løsninger.) Romtyper: Dimensjonert for flere enn to beboere (kun 0,01 %: 6 institusjoner, 4 med 1 flersengsrom, 1 med 2 og 1 med 6) p 5 Plasser disponert av andre bydeler Bør kunne erstattes av IPLOS for 2010-årgangen p 6 samordnede/integrerte tjenester Kontrollspørsmål som kan droppes, har tilsvarende samlet for kommunen i skjema 4 p 7 lab-tjenester: Deltakelse i NOKLUS søkes innhentet direkte fra NOKLUS, øvrige spørsmål innhentes evt. ved spørreundersøkelser ved behov.

5 5 5 Mer enn hjemlede institusjoner heldøgns bemannede boliger ny informasjon om spesialplasser: utviklingshemmet (også egen næring) demens psykisk rus annet, spesifiser? antall plasser gis av beboere i IPLOS dagsentre ny informasjon tilsv. fra skjema 4: bevegelseshemmet utviklingshemmet psykiske lidelser demens annet, spesifiser? antall brukere gis i IPLOS eldresentre ?

6 6 6 Faktaark 16.10 - generelle retningslinjer for inkludering av indikatorer? - spesielle retningslinjer for fagområdet? - navn på indikator (max 79 tegn) - rekkefølge for indikatorer - kutte ut indikatorer (særlig for plo) - nye indikatorer (men for plo må da noe kuttes)


Laste ned ppt "1 1 Gruppeoppgaver 15.-16.10.2009 kommunehelse pleie og omsorg forberedte innspill egne innspill totalgjennomgang."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google