Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En tiltaksplan for omsorg til døende og deres pårørende Sebastian von Hofacker / Grethe S. Iversen Kompetansesenter i lindrende behandling Helseregion.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En tiltaksplan for omsorg til døende og deres pårørende Sebastian von Hofacker / Grethe S. Iversen Kompetansesenter i lindrende behandling Helseregion."— Utskrift av presentasjonen:

1 En tiltaksplan for omsorg til døende og deres pårørende Sebastian von Hofacker / Grethe S. Iversen Kompetansesenter i lindrende behandling Helseregion Vest, 2009

2 Boganes sykehjem Haraldsplass diakonale sykehus Løvåsen sykehjem MULIGHETER Første norske sykehus:

3 BAKGRUNN LCP- en tiltaksplan for ivaretagelse av døende pasienter og deres pårørende ”Sjekkliste” Utviklet på 1990 tallet i for å få den palliative tankegangen inn i avdelinger hvor fokuset er et annet enn på palliative avdelinger

4 Utfordringer v/ progressiv kronisk sykdom Mer uforutsigbare sykdomsforløp? Vanskeligere å prognostisere sykdomsutviklingen? Forberedende kommunikasjon

5 Når døden nærmer seg - hva ser vi Økt søvnbehov Økende fysisk svekkelse, behov for sengeleie Interessen for omgivelsene minker og bevisstheten sløres Orienteringsevnen svekkes, med tidvis eller tiltakende forvirring Interessen for å ta til seg næring svekkes, etter hvert trengs det også mindre drikke. Den syke tar bare små slurker vann og har vansker med å ta tabletter

6 Mål for pasientpleien omfattet av LCP Fysisk Psykisk Religiøs/Åndelig Spirituell Sosial

7 3 deler av LCP 1.Første vurdering(ved inklusjon) 2.Fortløpende vurderinger 3.Ved dødsfallet - delmål etter dødsfallet

8 Kriterier for å bruke tiltaksplanen: Alle mulige reversible årsaker til pasientens tilstand er vurdert Det tverrfaglige teamet er enige om at pasienten er døende. To av følgende kriterier vil vanligvis være oppfylt: –Pasienten er sengeliggende –Pasienten er i lengre perioder ikke kontaktbar –Pasienten klarer bare å drikke små slurker –Pasienten kan ikke lenger svelge tabletter Ovennevnte punkter er IKKE regler, men ment som støtte i vurderingen!!!

9 DEL 1 Første vurdering behandling pleie

10 Delmål ved første vurdering Mål 1Aktuell medikasjon er vurdert og ikke essensielle medikamenter seponert Mål 2Behovsmedikasjon til s.c. administrasjon er skrevet opp for følgende symptomer etter avdelingens prosedyrer 2.1 Smerter 2.2 Uro, agitasjon 2.3 Surkling i luftveiene 2.4 Kvalme og brekninger 2.5Dyspné

11 http://www.helse-bergen.no/avd/lindrendebehandling

12 Delmål ved første vurdering Mål 3Uhensiktsmessige tiltak seponeres 3.1Blodprøver 3.2 Antibiotika 3.3Iv væske 3.4Journalført at resuscitering ikke er aktuelt (HLR-) 3.5Deaktivering av implantert defibrillator (ICD) Mål 3aDet er tatt en avgjørelse om å avslutte ikke- hensiktsmessige pleietiltak Mål 3b Smertepumpe er satt i gang innen 4 timer etter at den ble forordnet av legen

13 Innsikt og forståelse Mål 4Evne til å kommunisere på norsk er vurdert som adekvat hos: 4.1Pasienten 4.2De pårørende (familie eller andre) Mål 5Innsikt i pasientens tilstand er vurdert: Klar over diagnosen 5a1Pasienten 5a2De pårørende Klar over at han/hun er døende 5b1Pasienten 5b2De pårørende

14 Åndelig omsorg Mål 6Religiøse/åndelige behov er vurdert hos: 6.1Pasienten 6.2De pårørende

15 Kommunikasjon Mål 7Hvordan pårørende skal informeres ved forandring i pasientens tilstand Mål 8Pårørende er gitt informasjon om sykehuset Mål 9Pasientens (fast)lege er klar over pasientens tilstand Mål 10Plan for videre behandling og pleie er forklart for og drøftet med: 10.1Pasienten 10.2De pårørende Mål 11De pårørende gir uttrykk for at de forstår hva som er planen videre

16 DEL 2 Fortløpende vurderinger av pågående behandling og pleie

17 Smerter, uro/forvirring, surkling i luftveiene, kvalme og oppkast, dyspné Munnstell, vannlating, medikamenter gitt korrekt i forhold til legens forordning, smertepumpe kontrollert, liggestilling, tarmfunksjon, forståelse/innsikt, åndelig omsorg, ivaretagelse av pårørende

18 DEL 3 Omsorg ved dødsfallet- delmål etter dødsfallet

19 Delmål etter dødsfallet Mål 12(Fast)legen er informert om dødsfallet Mål 13Avdelingens prosedyrer ved mors og ved stell av døde er fulgt Mål 14Avdelingens prosedyrer etter dødsfall er fulgt Mål 15De pårørende er gitt informasjon om rutiner ved dødsfall Mål 16 prosedyrer vedr. pasientens verdisaker og eiendeler er fulgt Mål 17Nødvendig informasjon er gitt til rette vedkommen. Mål 18Skriftlig informasjon til etterlatte er gitt til de pårørende

20 Etter dødsfall Rutiner rundt dødsfall; stell, verdisaker, båreandakt mm Etterlatte informasjon Informasjon til samarbeidsparter Vi gjør mye som aldri dokumenteres

21 Når målet ikke er oppnådd… Når man svarer nei, utløser det begrunnelse av hvorfor på siste side Er IKKE en feil, men en varians Rom for diskusjon og refleksjon av praksis

22 Utfyllende kommentarer… Kan brukes av alle yrkesgrupper Her kan følgende utdypes: –spesielle hendelser –Informasjoner –samtaler –osv…

23 Å få døden frem i lyset Gjenkjenne at døden er nær Innsikt i tilstanden Informasjon om videre plan

24 Erfaringer på sykehjem Boganeset sykehjem, Stavanger ved overlege Aart Huurnink Løvåsen sykehjem, Bergen ved forsker Liv Berven: Krever en del struktur og dedikerte personer for innføringen Hovedsakelig positive opplevelser Pas. er lengre ”på planen” enn på en palliativ avdeling Skjerper blikket øker kompetansen, enkelt å bruke måler ikke om kvaliteten på tiltakene ”som en sjef uten kokebok: kan oppskriften utenat men glemmes det en ingrediens blir retten ikke like god”

25 LCP kan…: endre praksis fremme tverrfaglighet og bygger på evidensbasert praksis

26 ” Hvordan mennesker dør, forblir som viktige minner hos dem som lever videre. Både av hensyn til dem og til pasienten, er det vår oppgave å kjenne til hva som forårsaker smerte og plager, og hvordan vi kan behandle disse plagene effektivt. Det som skjer de siste timene før et menneske dør, kan lege mange tidligere sår, eller forbli som uutholdelige erindringer som forhindrer veien gjennom sorg.” Ciceley Saunders

27 lindrende.behandling@helse-bergen.no Kompetansesenter i lindrende behandling Helseregion Vest http://www.helse-bergen.no/avd/lindrendebehandling


Laste ned ppt "En tiltaksplan for omsorg til døende og deres pårørende Sebastian von Hofacker / Grethe S. Iversen Kompetansesenter i lindrende behandling Helseregion."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google