Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Takseringsresultater og reguleringer av småviltjakta 2015 Even Borthen Nilsen 26. August 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Takseringsresultater og reguleringer av småviltjakta 2015 Even Borthen Nilsen 26. August 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Takseringsresultater og reguleringer av småviltjakta 2015 Even Borthen Nilsen 26. August 2015

2 Tilstede: Vest-Finnmark Fuglehundklubb NJFF Finnmark FeFo Sámii bivdo- ja meacastánsearvi deltar ikke på møtet, men har sendt inn skriftlig forslag. 26.09.2016

3 Takseringsgrunnlag 470 km linje taksert 5.-20.august 13 kommuner Regionvis sammenstilling –Øst-Finnmark –Vest-Finnmark Kyst –Indre Finnmark –Pasvik Stort sett lirype og skogsfugl 26.09.2016

4 Fangstrapportering 2014/2015 Sist jaktsesong: 72% aktiverte sesongkort (ukekort og dagskort aktiveres ved kjøp) Ca 90% fangstrapportering totalt I 12 jaktfelt ble rypejakta stengt for tilreisende i løpet av høsten, > 2 jaktdager per km2 26.09.2016

5 Jaktresultat 2014/2015 Jaktuttak Antall ryper skutt Tabell over jakttrykk Jaktfelt med høyest jakttrykk JaktfeltJakttrykk (jaktdager pr km2) MAS 115,9 MAS 55,8 HAS 27,3 ALT 1011,6 HAS 13,7 MAS 32,6 VAD 22,4 LOP 44,6 SVA 123,7 SVA 112,4 SVA 102,9 SVA 92,3 POR 112,2 26.09.2016 Art Fangstrapportert Småvilt Beregnet uttak (hvis 100% rapportering) Lirype 14464 16161 Fjellrype 5996 7000 Skogsfugl 330 368 Hare 950 1061 Gås 109 122 Rev 6370

6 Område Lengde taksert (km) Antall observasjoner Estimert tetthet (ryper/km 2 ) 1 Estimert kylling/par 1 FeFo – samlet 42833818 (15-23)4,7 (4,2-5,2) Øst-Finnmark 1049916 (11-23)2.8 (1,9-3,6) Indre Finnmark 1489516 (11-23)5 (4,1-6) Vest-Finnmark kyst 17514421(15-30)5.9 (5-6,8) 26.09.2016 Takseringsresultater 2015 Ny måte å estimere kyllingproduksjon gir noe lavere resultat enn tidligere

7 Lokale variasjoner Generelt økende tetthet og god produksjon Stor variasjon innad i regionene Finnmarksvidda –Stor variasjon fra øst til vest Øyene i Vest- Finnmark –høy tetthet og til dels svært god produksjon –Isolerte og sårbare lirypehabitater på øyene, samt erfaringsmessig høyt jakttrykk bør tas med i betraktningen. Pasvik –Få observasjoner av lirype og skogsfugl –lav produksjon –Antatt nedgang fra forrige høst med færre observasjoner og lavere antall

8 26.09.2016

9

10 Regulering av jakttrykk begrenser uttak ! 26.09.2016

11 Oppsummering Over middels tettheter av lirype på Finnmarkseiendommen Økning i alle regioner, med størst økning i Vest- Finnmark kyst God produksjon – stor variasjon lokalt i regionene. Usikkerhet når det gjelder fjellrype, tilbakemeldinger fra feltpersonell antyder positiv utvikling, og vellykket produksjon God kunnskap om hvor jaktutøvelsen skjer og mulighet for å regulere tilreisende jegere Fortsatt ønskelig med moderat begrensing i tillatt jakttrykk og uttak 26.09.2016

12 Forslag til reguleringer: Dagskvote på seks – 6 – ryper per jeger per dag på hele Finnmarkseiendommen Unntak: –Pasvik: I jaktfelt SVA9, SVA10, SVA11 og SVA12 innføres det dagskvote på 2 liryper + 1 skogsfugl –HAS1, HAS2, HAS3 på Sørøya og Rolvsøy, Ingøy, Hjelmsøy og Måsøy i Måsøy kommune: Dagskvote på 6 ryper, hvorav inntil 3 liryper Jakttrykksregulering: –samlet jakttrykk i et jaktfelt over en terskel på 2 jaktdager per km2 forbeholdes fylkets innbyggere. FeFo vil i samråd med brukerne vurdere sesongkvote for snarefangst og eventuelt innkortet jakttid i nærmere angitte områder når de første ukene i høstjakta er passert. Oppfølgingsmøte 15.oktober 26.09.2016

13 Besluttet regulering Dagskvote på seks – 6 – ryper per jeger per dag på hele Finnmarkseiendommen Unntak: –Pasvik: I jaktfelt SVA9, SVA10, SVA11 og SVA12 innføres det dagskvote på 2 liryper + 1 skogsfugl FeFo oppfordrer jegerne til spare brunfugl av storfugl og orrfugl, samt unngå å skyte enkeltfugl. –HAS1, HAS2, HAS3 på Sørøya og Rolvsøy, Ingøy, Hjelmsøy og Måsøy i Måsøy kommune: Dagskvote på 6 ryper, hvorav inntil 3 liryper Jakttrykksregulering: –samlet jakttrykk i et jaktfelt over en terskel på 2 jaktdager per km2 forbeholdes fylkets innbyggere. FeFo vil i samråd med brukerne vurdere sesongkvote for snarefangst og eventuelt innkortet jakttid i nærmere angitte områder når de første ukene i høstjakta er passert. Jegere oppfordres til å rette avskytingen mot ungfugl som har dårligere vinteroverlevelse enn voksenfugl, samt å unngå å skyte enkeltfugl. Oppfølgingsmøte 15.oktober


Laste ned ppt "Takseringsresultater og reguleringer av småviltjakta 2015 Even Borthen Nilsen 26. August 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google