Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mulighetsstudie landbasert vindkraft Prioritering i saksbehandlingen Inger Helene Waagaard NVE.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mulighetsstudie landbasert vindkraft Prioritering i saksbehandlingen Inger Helene Waagaard NVE."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mulighetsstudie landbasert vindkraft Prioritering i saksbehandlingen Inger Helene Waagaard NVE

2 2 Agenda ■ Status vindkraft ■ NVE og Enovas mulighetsstudie for landbasert vindkraft ■ Norge generelt ■ Nordland spesielt ■ Prioritering i saksbehandling av vindkraftprosjekter

3 3 ■ 30 konsesjoner ■ totalt ca. 2050 MW ■ ca. 420 MW i drift ■ 27 prosjekt har fått avslag/er skrinlagte ■ 15 avslag ■ 12 avsluttet ■ Totalt ca. 3450 MW ■ Saker til behandling ■ 40 søknader ■ 84 meldinger Status vindkraft Februar 2009

4 4 Mulighetsstudie landbasert vindkraft ■ Samarbeid NVE og Enova ■ Hva er teknisk realiserbart i 2015 og 2025? Kapasitet i sentralnettet ■ Hvor mye vil dette koste Norge i form av økonomisk støtte til vindkraftutbyggere?

5 5 Landbasert vindkraft ■ Totalt 14 650 MW er til behandling eller er tildelt konsesjon uten å være realisert ■ 13 300 MW til behandling ■ 1 350 MW tildelt konsesjon/ til klagebehandling

6 6 Resultater mulighetsstudie ■ Total vindkraftutbygging mot 2025: 5 800 MW – 7150 MW ■ 2008 - 2015: mellom 4 200 MW og 4 700 MW ■ 2015 - 2025: mellom 1 600 MW og 2 450 MW ■ Totalt 2 000 – 2 500 vindturbiner ■ Danmark 5 300 turbiner ■ Tyskland 15 000 turbiner ■ Støttekostnad i form av statsavsetning i 2008: ■ 24 – 29 mrd kroner

7 7

8 8

9 9 Spesielt for Nordland Den totale vindkraftutbyggingen fram mot 2025 anslås til å være 500 MW i region 3

10 10 Prioritering i saksbehandling ■ For NVE er det viktig å behandle de antatt beste prosjektene først ■ NVEs grunnlag for prioritering vil være meddelt utredningsprogram, søknad med gjennomførte utredninger og annen relevant informasjon ■ Prosjektene vil bli vurdert skjønnsmessig i forhold til de fastsatte kriteriene.

11 11 Aktuelle prioriteringskriterier: ■ Vindressurser ■ Forsyningssikkerhet/regional kraftbalanse ■ Nærhet til nett med ledig kapasitet ■ Rask realisering ■ Miljøvirkninger ■ Fylkesdelplaner ■ Næringsvirkninger

12 12 NVE vil prioritere innenfor de åtte regionene og mellom regioner ■ 1. Region 4 og 5* ■ 2. Region 8 ■ 3. Region 1 ■ 4. Region 2 og 3 ■ 5. Region 6 og 7 * NVE vil ikke prioritere mellom prosjekter som er fremmet i Sogn og Fjordane, før 420 kV med tilhørende transformatorstasjoner mellom Ørskog og Fardal er avklart av NVE.

13 13 Prioritering i saksbehandling ■ NVE forventer at mange av vindkraftprosjektene som ikke blir prioritert i saksbehandlingen, skrinlegges eller trekkes. Aktørene kan heller vurdere å fremme prosjektene på et senere tidspunkt dersom situasjonen skulle endre seg.

14 14 Oppsummering ■ Prosjekter til behandling: 13 300 MW (14 650 MW) ■ Total vindkraftutbygging i Norge mot 2025: 5 800 MW – 7150 MW ■ Total vindkraftutbyggingen mot 2025 anslås til å være 500 MW i region 3 ■ NVE vil prioritere i saksbehandlingen innenfor åtte regioner og mellom regioner ■ NVE forventer at mange av vindkraftprosjektene som ikke blir prioritert i saksbehandlingen, skrinlegges eller trekkes.


Laste ned ppt "Mulighetsstudie landbasert vindkraft Prioritering i saksbehandlingen Inger Helene Waagaard NVE."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google