Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utviklingstrekk og utfordringer i knutepunktregionen Felles arena – felles agenda? Jon P. Knudsen 1. juni 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utviklingstrekk og utfordringer i knutepunktregionen Felles arena – felles agenda? Jon P. Knudsen 1. juni 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utviklingstrekk og utfordringer i knutepunktregionen Felles arena – felles agenda? Jon P. Knudsen 1. juni 2007

2 Urbaniseringsprosessen Fra byer, ladesteder og herreder Til byregioner Fra byen som morfologi Til byen som system Konsekvenser for –Bolig- og arbeidsmarked –Politisk styring og tjenesteutforming

3 Kristiansandsregionen per 1.10.06 - innbyggertall Kristiansand kommune77 641 Vennesla kommune12 576 Søgne kommune 9 727 Songdalen kommune 5 664 Lillesand kommune 9 093 Birkenes kommune 4 384 Iveland kommune 1 161 Knutepunktregionen 120 246 Vest-Agder fylke 163 454 Agder samlet 268 067

4 Om de nye byregionene Innenfor disse byregionene foregår det geografisk prosess som best kan beskrives som konsentrert desentralisering av befolkning og aktiviteter. På den ene side skjer det en voldsom utvidelse av selve regionen eller territoriet. På den annen side tar ikke denne utvidelsen den gamle form av en deling mellom byer og forsteder. I stedet oppstår det flere sentra i et multinodalt system innefor den enkelte byregion. Noen av disse nodene eller knutepunktene oppstår som nye punkter i spredningsprosessen. Men i de fleste tilfeller, og særlig i Europa, oppstår knutepunktene fra allerede eksisterende sentra som blir tettere koplet til hverandre gjennom transportkorridorer og ved en geografisk sammenveving av produksjonsliv, tjenestetilgang og bosteder. Manuel Castells & Pekka Himanen: The Finnish Model. Oxford University Press 2002, s. 104-5

5

6 Politikk- og styringsutfordringer Rommet ”skrumper” relativt over tid Felles arealpolitikk over gamle grenser Felles tjenestetilbud til folk som ellers ikke kan se noen grense under vann Stordriftsfordeler for avanserte og spesialiserte tjenester Mot en ny storkommune?

7 Oppgaver 1….N

8 Er knutpunktnivået passe? Knutepunktgeografien 120 000 pluss – 45 minutter Hele Agder? Politi m.m. Hele landet? Pizzageografien Hva med helt nære? …og politikken kommer som regel sist


Laste ned ppt "Utviklingstrekk og utfordringer i knutepunktregionen Felles arena – felles agenda? Jon P. Knudsen 1. juni 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google