Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

«Lån ein Odding»(nov 2015). Oddingar, fjordingar, røldølar og andre interesserte vert oppmoda om å melda seg tilgjengeleg for utlån til nye oddingar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "«Lån ein Odding»(nov 2015). Oddingar, fjordingar, røldølar og andre interesserte vert oppmoda om å melda seg tilgjengeleg for utlån til nye oddingar."— Utskrift av presentasjonen:

1 «Lån ein Odding»(nov 2015)

2 Oddingar, fjordingar, røldølar og andre interesserte vert oppmoda om å melda seg tilgjengeleg for utlån til nye oddingar. På kafé: Khelifa Bartura og ordførar Roald Aga Haug var på Smelt Café tysdag føremiddag. Ordføraren oppmodar alle, men spesielt dei andre kommunestyrerepresentantane om å melda seg til utlån. Flyktningkoordinator Vibeke Hagen Stenhjem, biblioteksjef Else Marie Sandal og programrådgjevar Olaug Askeland ved vaksenopplæringa i Odda kommune samarbeider om "Lån ein odding-prosjektet".

3 Bakgrunn Hadde lese om tilsvarande opplegg i Raufoss, Vestre Toten Vaksenopplæringa og flyktningkoordinator tok kontakt Vi fekk med ordførar til oppstart Vi fekk masse medieblest

4 Planen var… Gje folk i Odda og distriktet elles ein mulighet å engasjera seg og bidra på ein enkel og uforpliktande måte. Skapa møter mellom kulturar Gje flyktningar med opphaldstilatelse og noko norskkunnskap mulighet for å trena på språket. La biblioteket vera eit utgangspunkt for desse møtene ettersom biblioteket er likeverdig tilgjengelig og ope for alle og alt er ein møteplass

5 Korleis? Oddingar som vil lånast ut melde seg og vart registrert med namn tlf, eigna tidspunkt og eventuelle merknader. Marknadføring gjennom avis, facebook, annonse… Flyktningarne vart informert gjennom flyktningkoordinator og vaksenopplæringa. Fylle ut skjema og levere på biblioteket. Bibliotekpersonalet sørger for «kobling»

6 Skjema

7 Pakkeløysning Kafebesøk Tur i nærområdet Samtale i biblioteket

8 Kafe-Bong

9 Og koss gjekk det? 26 oddingar/fjordingar/røldøler til utlån til no 23 flyktningar har delteke Kor mange møter? Nokre har hatt mange møter, andre kun eit Nokre er blitt avlyst Kafebesøk mest populært

10 Sterke/svake sider Terskelen låg for å melda seg ettersom du kun forpliktar deg til eit møte a 1 time Positive tilbakemeldingar frå dei involverte Lurt med «pakkeløysning» Skapte blest og merksemd. Arbeidskrevjande for bibliotekpersonalet dersom vi skal stå for koblinga Når vi dei som treng det aller mest? (t.d. kvinner med små barn)

11 Integrering-mange vegar til Rom «Lån ein odding» Språk-kafe Internasjonal møteplass «Smil til ein flyktning» Språkpraksis Turfadder Småbarnsgruppe Walk and talk

12 Internasjonal møteplass

13 Språktrening

14 Kvardagsintegrering

15 Kulturarrangement

16 Konklusjon Mange vegar til integrering-Lån ein odding ein av vegane. Ulike metodar utfyller kvarandre og kan leia til kvarandre. «Lån ein odding» kjem til å leva vidare og vil finna optimal form etter kvart.


Laste ned ppt "«Lån ein Odding»(nov 2015). Oddingar, fjordingar, røldølar og andre interesserte vert oppmoda om å melda seg tilgjengeleg for utlån til nye oddingar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google