Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Konsernet SpareBanken Vestfold Konsern SpareBanken Vestfold Morbank Foretaksnr. 00944521836 Markedsnavn: SpareBank 1 Vestfold EiendomsMegleren Vestfold.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Konsernet SpareBanken Vestfold Konsern SpareBanken Vestfold Morbank Foretaksnr. 00944521836 Markedsnavn: SpareBank 1 Vestfold EiendomsMegleren Vestfold."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Konsernet SpareBanken Vestfold Konsern SpareBanken Vestfold Morbank Foretaksnr. 00944521836 Markedsnavn: SpareBank 1 Vestfold EiendomsMegleren Vestfold AS 80% andel Foretaksnr. 00959754969 Markedsnavn: EiendomsMegler 1 Vestfold Georg Solberg AS 80% andel Foretaksnr 00916082908 Markedsnavn: Georg Solberg AS

3 REGNSKAPS PRESENTASJON PR. 30.06.2005 v/Per Grøtterød

4 KONSERN RESULTAT

5 Rentenetto pr. kvartal

6 Kvartalsvis bidrag andre inntekter

7 Inntekter fra banktj., forsikring og eiendomsmegling

8 Kostnadsutv. pr kvartal

9 Kostnader/Inntekter (cost/income) Morbank

10 Tap på utlån fordelt på BM/PM og uspes. tapsavs./nedskriv.grupper

11 Ordinær drift etter skatt (kvartalsvis)

12 Egenkapitalavkastning/10 års statsrente

13

14

15 Forvaltningskapital pr 31.12 og siste rapportering

16 Utv.i Brutto utlån

17 Utv. i Brutto utlån PM/BM

18 Fordeling engasjement BM

19 Innskudd fra kunder

20 Innskudd i % av brutto utlån (Morbank)

21 Finansiering fra obl-,sertifikat- og bankmarked

22 Forfallstruktur på obl.lån/ komm.trekkrettigheter

23 Kjerne- og kapitaldekning i %.

24 Kursutvikling på grunnfondsbevis i VSBG


Laste ned ppt "Konsernet SpareBanken Vestfold Konsern SpareBanken Vestfold Morbank Foretaksnr. 00944521836 Markedsnavn: SpareBank 1 Vestfold EiendomsMegleren Vestfold."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google