Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Media – et kulturelt skattekammer for unge Hvordan kommuniserer mediebilder mot unges identitetskonstruksjon? (Roth 2007)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Media – et kulturelt skattekammer for unge Hvordan kommuniserer mediebilder mot unges identitetskonstruksjon? (Roth 2007)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Media – et kulturelt skattekammer for unge Hvordan kommuniserer mediebilder mot unges identitetskonstruksjon? (Roth 2007)

2 Hovedspørsmål 1. Hvilke sentrale samfunnstrekk har betydning for unges identitetskonstruksjon? 2. På hvilken måte kommuniserer mediebilder mot unges (kjønns)identitetskonstruksjon? 3. Hvordan kommuniserer en musikkvideo – med en artist imagekonstruksjon – mot unges (kjønns)identitetskonstruksjon?

3 Å være ung  Unge er forskjellige  Egen livsfase  Handlinger skal utføres for første gang

4 Det senmoderne samfunnet  Media fungerer som motor for samfunnsendringene  Giddens 1991  Ziehe 1984  Mühleisen 2003

5 Konsekvenser for unge  Unge er i en mellomposisjon (mellom ny og gammel modernitet) (Krange 2004)  Motsatt rettede prosesser; Tradisjon og fornyelse (Drotner 1999)  Endret sosialiseringssituasjon - krysspress (Roth 2007)

6 Identitet - identitetskonstruksjon  ”For individet innebærer det å ha en identitet en følelse av at jeg er en og den samme, det er en kjerne i mitt vesen og denne kjernen er meg” (Krange 2004)

7 Ulike former for identitet  Kulturell identitet, sosial identitet, psykologisk identitet De tre identitetsformene formidles gjennom de tegn som artikuleres, utveksles og deles i den kulturelle dimensjonen Unge bruker kulturelle tegn til å definere seg selv (Drotner 1999)

8 Identitet og selvrefleksjon  I følge Giddens (1991) må identitet produseres av den enkelte. Det forutsetter en refleksiv bevissthet om selvet, om hvem man er, og er ikke noe som er gitt eller dannet i løpet av det livet den enkelte har gjennomlevd. Den enkelte må selv knytte sammen fortid, nåtid og fremtid i en koherent fortelling om selvet.

9 ”Endret” sosialisering  Krysspress på unge mellom ”gamle” og ”nye” normer som kan forvirre i selvskaperprosessen  ”Hvem er jeg eller vil jeg være sett i relasjon til den jeg faktisk er” (Roth 2007)

10 Ungdomskultur og identitet  Kultur relatert til identitet utgjør et råstoff den enkelte bygger sin identitet opp omkring (Drotner 1991)

11 Ungdomskultur  Ungdomskultur kan oppfattes som aktiviteter, holdninger og verdier som danner sammenhengende mønstre som blir uttrykk for kultur når den faller inn i en intersubjektiv sammenheng  Felles stil og opplevd felles identitet er ingen garanti for at det bakenfor symbolene (artefaktene) er en felles kultur med sammenfallende verdisett (Krange 2004)

12 Fra subkultur til livsstil  I en flertydig verden benyttes begrepet livsstil; Unges erfaringer av sosialt liv er å finne i skjæringspunktet mellom det strukturelle (makthierarkier; foreldre, skole) og det kulturelle  Betyr ikke nødvendigvis opprør; Unge aksepterer status quo (Miles 2000)

13 Livsstil  Livsstil sees som et materielt uttrykk for et individs identitet. Forbruk ses som en ressurs for å uttrykke identitet  Fokus legges på ungdom som en måte å leve på – en livsstil – konstruert gjennom sosiale prosesser som familieforhold, skole, trening, arbeidsmarked – uttrykt ved kulturelle midler (Miles 2000)

14 Unge og mediekulturen  Unge eksponeres for en strøm av kommersiell mediekultur  Multimediegenerasjonen; bruker flere medier samtidig, ny teknologi (Tingstad 2006)  Medienes dagsorden virker forlokkende fordi den spiller på underholdning, tankeflukt, drømmer  Gir tilfredsstillelse på det ubevisste plan; det sensuelle og kroppslige. Gir kontakt med følelser og begjær (kontrast til skolekulturen) (Vettenranta 2007

15 Kulturell fristilling  Individualisering og selvrealisering uttrykkes i takt med fremveksten av den globaliserte økonomien som kulturelle verdier i mediene. Slik fungerer mediene som motor i den kulturelle fristillingen (Erstad og Slaatta 2003)

16 Unge - kulturell fortropp  Tidlig brukere av alt som er nytt  Reklameinntekter – mål for markedsføring  Mediene vektlegger foryngelse  Oppgradering av unge som kulturell kategori - foryngelse kulturelt ideal (Erstad og Slaatta 2003)  Gir økt fokus på kjønn og seksualitet (Roth 2003)

17 Kjønn som teater og estetikk Poststrukturalisme – et kritisk perspektiv Fokus på hvilken betydning kjønnskonstruksjoner blir tildelt, og hvordan kjønn produseres som kulturell diskurs; Ambisjonen ligger ikke i å avsløre (den biologiske eller sosiale) sannheten bak kjønn som iscenesettelse, men å undersøke hvordan, med hvilke virkemidler og effekt kjønn produseres som kulturell diskurs (Mühleisen 2003)

18 Kjønn og seksualitet  ”As sex goes, so goes society” (Stanton 1992)

19 Musikkvideo  Visuelle medier har hatt betydning for utvikling av en egen ungdomskultur  Musikk og rock – utgangspunkt for musikkvideoen  Med musikkvideoen endret popmusikken karakter; estetikk, mindre opprør, androgyne trekk

20 Musikkvideo i dag  Lek med pornografi  Barn og unge utsatt for ufrivillig eksponering av sex  Seksualiserte bilder av jenter skadelig for selvbildet  Lek med porno – bryter konvensjoner ift nye kjønnede handlinger

21 Mytisk imagekonstruksjon  Markedsføring:  Image kan forstås som alt publikum vil forbinde med artisten; fakta, forestillinger, og følelse som angår utseende, påkledning, musikk, tekst, uttalelser. Image er konstruksjon fordi det brukes bevisst til markedsføring (Augestad 1996)  Mv - Interessen knyttes til personer og miljø; artisten blir utstyrt med idealtypiske trekk; mytiske personer som ikke skal forandre seg (Roth 2007)

22 Modell-leser (målgruppe)  Det sett av kompetanser som forfatteren forutsetter eller bygger opp gjennom teksten (sender planlegger sin mottaker) (Eco 1979)  Flere modell-leser i en tekst: flerstemt (Tønnesson 2004)  Målgruppe som skal nås for salg: ”Inspirert”, ”reflektert”, ”konsument”, ”opprørsk”  Artistene retter seg mot følelsesmessige opplevelser: - Det (ubevisste) estetiske (sensuelle, kroppslige) som kjønn - Det (ubevisste) opprørske (aggressiv/selvbevisst seksualitet, gi blaffen i hovedkulturens verdier, rus, fest, penger) som kjønn

23 Tema: Om Eminem og vennen Doggs opplevelser på en strippeklubb; sex, rus, fest (til man spyr), hvordan lure jenter (til sex) med inn i en stor ”hummer truck”, ”beklager” at han har utlevert en jente til Dogg.. ”Shake That” (2006) av Eminem


Laste ned ppt "Media – et kulturelt skattekammer for unge Hvordan kommuniserer mediebilder mot unges identitetskonstruksjon? (Roth 2007)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google