Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Biologisk mangfold. Det er beskrevet om lag 1,8 millioner arter i verden Totalt finnes det kanskje mer en 10 millioner arter Biologisk mangfold er variasjonen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Biologisk mangfold. Det er beskrevet om lag 1,8 millioner arter i verden Totalt finnes det kanskje mer en 10 millioner arter Biologisk mangfold er variasjonen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Biologisk mangfold

2 Det er beskrevet om lag 1,8 millioner arter i verden Totalt finnes det kanskje mer en 10 millioner arter Biologisk mangfold er variasjonen av liv, dvs. summen av gener, arter og økosystemer i et område

3 Inndeling av artene Inndeling i domener og riker. Antall varierer I dag er det mest vanlig med tre domener og seks riker, men andre inndelinger er også i bruk

4 Tre nivåer av biologisk mangfold Gennivå Artsnivå Økosystemnivå Bevaring av biologisk mangfold dreier seg ofte om bevaring på artsnivå. Men dette er bare en del av det store bildet Skal artene overleve må vi sikre genetisk variasjon og bevare leveområdene

5 Biologisk mangfold på genivå Den genetiske variasjonen som fins innenfor hver art Atskilte populasjoner har ofte større eller mindre genetiske forskjeller Jo lengre to populasjoner har vært askilt, jo større er de genetiske forskjellene. Det skyldes at hver av populasjonene tilpasser seg sitt lokale miljø Et eksempel på det ser vi hos ulike laksestammer

6 Biologisk mangfold på gennivå Det er viktig å bevare mangfoldet på gennivå –Genetisk variasjon representerer lokale tilpasninger –Genetisk variasjon gjør populasjoner mer robuste mot miljøforandringer –Genetisk variasjon er viktig for den videre utviklingen av livet på jorda og gir grunnlag for nye arter

7 Biologisk mangfold på økosystemnivå Det biologiske mangfoldet varierer fra ett økosystem til et annet, det er derfor viktig med et mangfold av livsmiljøer Biologisk mangfold på økosystemnivå er det totale biologiske mangfoldet på arts- og gennivå innenfor et gitt økosystem

8


Laste ned ppt "Biologisk mangfold. Det er beskrevet om lag 1,8 millioner arter i verden Totalt finnes det kanskje mer en 10 millioner arter Biologisk mangfold er variasjonen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google