Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forsvarsdepartementet Norsk mal: Startside Alternativ 2 Forsvarsdepartementet Etatsstyring i forsvarssektoren: En analyse av mål- og resultatstyringen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forsvarsdepartementet Norsk mal: Startside Alternativ 2 Forsvarsdepartementet Etatsstyring i forsvarssektoren: En analyse av mål- og resultatstyringen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forsvarsdepartementet Norsk mal: Startside Alternativ 2 Forsvarsdepartementet Etatsstyring i forsvarssektoren: En analyse av mål- og resultatstyringen av Forsvarsdepartementets virksomheter Fagdirektør Njaal Segaard Nettverksmøte 20. april 2016

2 Forsvarsdepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Bakgrunn styringProgram for bedre styring og ledelse Forenkling og forbedring av tildelingsbrev Ny langtidsplan for forsvarssektoren – nytt iverksettingsbrev Bidrag til forskningsbasert kunnskap

3 Forsvarsdepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Oppdraget Element i mer omfattende egenevaluering Uhildet og faglig kompetent komparativt blikk utenfra Videreutvikle etatsstyringen som tilrettelegger for realisering av politikk og oppnåelse av mål Alle etatene og ansvarlige avdelinger Bredt utviklingsperspektiv Forbedring og forenkling av etatsstyringsprosessene

4 Forsvarsdepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Gjennomføring God dialog om innretning og metode Videreføring/-utvikling av tidligere forskningsarbeid om Målstyring i sentralforvaltningen Dokumentanalyse (styringsdokumenter) – og samtaler Kvantitative kategoriseringer Kvalitative vurderinger Graderte dokumenter – ugradert rapport

5 Forsvarsdepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Resultater Godt grunnlag for og bidrag til ytterligere konkrete forbedringer og forenklinger av etatsstyringsprosessene Iverksettingsbrevet for ny langtidsplan Forbedringstiltak avtappet og gjennomført underveis Selvinnsikt Endringsvilje Etatenes synspunkter og medvirkning

6 Forsvarsdepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst.


Laste ned ppt "Forsvarsdepartementet Norsk mal: Startside Alternativ 2 Forsvarsdepartementet Etatsstyring i forsvarssektoren: En analyse av mål- og resultatstyringen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google