Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Europapolitisk samarbeid Orientering på miniseminar 20. januar 2012, Gunn Marit Helgesen Leder av internasjonalt fagpolitisk utvalg i Østlandssamarbeidet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Europapolitisk samarbeid Orientering på miniseminar 20. januar 2012, Gunn Marit Helgesen Leder av internasjonalt fagpolitisk utvalg i Østlandssamarbeidet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Europapolitisk samarbeid Orientering på miniseminar 20. januar 2012, Gunn Marit Helgesen Leder av internasjonalt fagpolitisk utvalg i Østlandssamarbeidet

2 Hvorfor engasjere seg i Europa? Økt kontaktflate mellom ulike land og folk for spredning av kunnskap og mellom- folkelig forståelse, overføring og tilførsel av kompetanse mv. Påvirkning - flere kanaler med adgang til viktige europeiske beslutningstakere Adgang til ulike europeiske program for utvikling og samarbeid, samt utforming og gjennomføring av konkrete samarbeidstiltak Konkret supplement til nasjonale tiltak for å nå felles mål

3 Hva kan fylkeskommunene bidra til gjennom sitt europeisk arbeid? Være aktive ute - delta i og bidra til debatten. Vi har noe å tilføre og vi har noe å lære Utnytte europeiske relasjoner i næringsutvikling og tjenesteproduksjon - skape merverdi for innbyggere, næringsliv og samfunnet for øvrig.

4 Utfordringer ved deltakelse i europapolitisk samarbeid Forankring i egen organisasjon –politisk/administrativt –forholdet til plandokumenter –ta med tilbake input fra deltakelse på ulike arenaer ute – informere og utnytte arbeidet internt Markedsføring av prosjektarbeidet og resultatene - internt/eksternt –synliggjøre verdien av å delta –få oppmerksomhet rundt effekten og betydningen av internasjonalt samarbeid –informasjon - forhold til media, bruk av internett Erfaringsutveksling, beste praksis eksempler, kompetanseutvikling –tilgang på informasjon –delta i og utnytte nasjonale og europeiske nettverk Ressurser - tilgang på arbeidskraft

5 Samarbeid i Nord-Europa – muligheter og utfordringer Strategi for Østlandssamarbeidets engasjement i nærområdene (2009 – 2011)

6 Mål for det europapolitiske arbeidet gjennom Østlandssamarbeidet De åtte fylkeskommunene vil i fellesskap være aktive bidragsytere for å skape et solidarisk, bærekraftig og trygt Europa. Målsettinger Å påvirke europeisk politikk til beste for en balansert økonomisk, sosial og miljømessig utvikling i Europas regioner. Å legge til rette for økt deltakelse i utviklings- program og -prosjekter som er til nytte for regional utvikling på Østlandet.

7 Strategier for arbeidet a) Arbeide for økt lokal og regional medvirkning og innflytelse 1) Aktiv deltakelse i europeiske regionale organisasjoner 2) Samarbeid politisk og administrativt med nasjonale myndigheter b) Arbeide for kompetanseutvikling og kompetanseoverføring c) Utnytte ressursene bedre gjennom samarbeid og arbeidsdeling d) Legge til rette for prosjektdeltakelse og utnyttelse av finansieringsordninger Ungdomsmedvirkning viktig på alle relevante områder

8 Hvor og hvordan? Fylkeskommunene på Østlandets interesser går både nord-syd i forhold til det Europeiske kontinent og EU/EØS, men også øst-vest som en aktør i og mellom Nordsjøen og Østersjøen Gjennom deltakelse i europeiske organisasjoner og gjennom samarbeid og nettverk med regioner/myndigheter i andre land kan vi legge grunnlag for regional utvikling gjennom erfaringsutveksling og prosjektsamarbeid.

9 Erfaringer fra perioden 2007 - 2011 Deltakelse i høringsprosesser EUs Østersjøstrategi EUs grønnbok om territoriell samhørighet (territorial cohesion) Regionkomiteen i EU sin hvitbok om flernivåstyring (multilevel governance) EUs grønnbok om TEN-T (transport) VASAB Long term perspective for the development of the BSR 2030 North Sea 2020 strategien

10 Erfaringer (fortsettelse) Innspill til Europautredning Drøfting av aktuelle europapolitiske tema – eksterne innledere invitert (i tillegg til sakskart) Samordning av arbeidet i europeiske org. - løpende informasjon og dialog om saker – koordinering og arbeidsdeling Studietur til Strasbourg – møte med Europarådet, Europaparlamentet og AER Kontakt og dialog med UD og KRD

11 Aktivitetsprogram 2012 Planlegge og gjennomføre BSSSCs årskonferanse og programkonferansen for Østersjøprogrammet 17. – 20. september 2012 (eget budsjett) Aktiviteter knyttet til EUs regionalpolitikk og neste periode for Interreg 2014 – 2020 inkl. makroregionale strategier Koordinering og oppfølging av deltakelsen i AER og BSSSC – inkl. AER Norge og ØstsamUng. Videreutvikle det nære samarbeidet med nasjonale myndigheter–spesielt UD og KRD.


Laste ned ppt "Europapolitisk samarbeid Orientering på miniseminar 20. januar 2012, Gunn Marit Helgesen Leder av internasjonalt fagpolitisk utvalg i Østlandssamarbeidet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google