Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilbudskonferanse 16.03.15 Digitale trygghetsalarmer Kvalifikasjonskrav, tildelingskriterier og frister.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilbudskonferanse 16.03.15 Digitale trygghetsalarmer Kvalifikasjonskrav, tildelingskriterier og frister."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilbudskonferanse 16.03.15 Digitale trygghetsalarmer Kvalifikasjonskrav, tildelingskriterier og frister

2 Kvalifikasjonskrav Krav til ordnede skatte-, avgifts- og HMS-forhold –Skatteattest –Mva.-attest –Firmaattest eller registerutskrift –HMS-Egenerklæring (Vedlegg 3 til konkurransegrunnlaget) Krav til økonomisk og finansiell kapasitet –Minimum karakter «tilfredsstillende» på 2 av 3 kriterier: likviditet, lønnsomhet og soliditet –Ingen innlevering av dokumentasjon dersom krav er innfridd gjennom det Bergen kommune kan innhente på Proff Forvalt

3 Kvalifikasjonskrav, forts. –Alternativt: Bank- /morselskapsgarantier, relevante ansvarsforsikringer og/eller utdrag fra årsregnskap Erfaring fra lignende oppdrag -Referanseskjema (vedlegg 4 til konkurransegrunnlaget)  Alle kvalifikasjonskrav må oppfylles (jf. punkt 3.1 i konkurransegrunnlaget)

4 Tildelingskriterier Kontrakten tildeles basert på evaluering av følgende kriterier med vekting i parentes: 1.Pris (40 %) 2.Levetidskostnader (20 %) 3.Funksjonalitet (40 %) Dokumentasjonskrav (jf. punkt 5.1 i konkurransegrunnlaget) -Utfylt prisskjema (Bilag 4 til kontrakten) -Besvarelse av alle vurderingskrav i Bilag 2 til kontrakten

5 Tildelingskriterium 1: Pris Evalueringsprisen vil være en beregnet forventet totalpris basert på oppgitte enhetspriser og et stipulert volum per priselement Priser på tilleggsutstyr til DT iht. K6.1 (opsjon) medtas ikke i forventet totalpris.  Alle priser skal oppgis ekskl. mva.

6 Tildelingskriterium 2: Levetidskostnader Kvalitative egenskaper ved tilbudet som er egnet til å påvirke oppdragsgivers totalkostnader Evalueres basert på besvarelse på utvalgte vurderingskrav: –K3.1 Opplæring og kundestøtte(10 %) –K4.1 Service og vedlikehold(40 %) –K5.1 Garanti(50 %)

7 Tildelingskriterium 3: Funksjonalitet Evalueres basert på besvarelse av øvrige vurderingskrav: K1.1, K1.7, K1.8, K1.9, K1.10, K1.14, K1.23, K1.29, K1.32, K2.2, K2.6 og K2.7

8 Frister Viktige frister Innsending av spørsmål25. mars Tilbudsfrist9. april, kl. 14:00 Vedståelsesfrist30. juni, kl. 14:00 Planlagte milepæler (veiledende) Orientering om tildeling8. mai Kontraktsinngåelse/signering20. mai

9 Kontaktpersoner Kontaktperson vedr. konkurransegrunnlaget Øystein Hallandoystein.halland@bergen.kommune.no Kontaktperson vedr. produktet/tjenesten Bjørn-Eivind Bergebjorn-eivind.berge@bergen.kommune.no


Laste ned ppt "Tilbudskonferanse 16.03.15 Digitale trygghetsalarmer Kvalifikasjonskrav, tildelingskriterier og frister."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google